Showing 1-4 of 4 results

Аспирантура

Академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин аспирантурасы 1993-жылы ачылган. 1996-жылы аспиранттардын жалпы саны 35 адамды түзөт. Бүгүнкү күндө ОшТУнун аспирантурасы кафедралар менен биргеликте 23 адистик боюнча илимий кызматкерлерди даярдоодо илимдин тармактары жана илимий адистиктер боюнча учурдагы Кыргыз Республикасынын Номенклатурасына ылайык …

Колдонмо илимдер институту

КИИИИЭЛДиссертациялык кенешИзвестия ОшТУМ.М.Адышева атындагы ош технологиялык университетин колдонмо илимдер институту   М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Колдонмо илимдер институту (КИИ) 2000-жылы түзүлүп, ОшТУнун Уставына ылайык Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн конкурстук негизде илимий долбоорлорду иштеп чыгуулар менен …

Магистратура бөлүмү

Магистратура бөлүмү Магистратура – бул уюштуруучулук-башкаруучулук, аналитикалык, долбоорлук-экономикалык, илимий изилдөөчүлүк жана педагогикалык иш-аракетке адистерди даярдоого багытталган жогорку кесиптик билим берүүнүн экинчи деңгээли. Магистердик диплом – бул илимий карьеранын башаты гана эмес, жетекчилик кызматтарга жана престиждүү жумушка орношуудагы негизги конкуренциялык артыкчылык. Магистратурага тапшыруучу …