Showing 1-4 of 4 results

Аспирантура

АКАДЕМИК М. М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНДЕ ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО Ош технологиялык университетинин  аспирантурасы  23 адистик боюнча илимий-педагогикалык  кызматкерлерди даярдоодо илимдин тармактары жана илимий адистиктер боюнча учурдагы Кыргыз Республикасынын Номенклатурасына ылайык жүргүзүүдө 03 – экология – 1 …

Колдонмо илимдер институту

КИИИИЭЛДиссертациялык кенешИзвестия ОшТУМ.М.Адышева атындагы ош технологиялык университетин колдонмо илимдер институту   М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Колдонмо илимдер институту (КИИ) 2000-жылы түзүлүп, ОшТУнун Уставына ылайык Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн конкурстук негизде илимий долбоорлорду иштеп чыгуулар менен …

Магистратура бөлүмү

Магистратура бөлүмү Магистратура – бул уюштуруучулук-башкаруучулук, аналитикалык, долбоорлук-экономикалык, илимий изилдөөчүлүк жана педагогикалык иш-аракетке адистерди даярдоого багытталган жогорку кесиптик билим берүүнүн экинчи деёгээли. Магистердик диплом – бул илимий карьеранын башаты гана эмес, жетекчилик кызматтарга жана престиждүү жумушка орношуудагы негизги конкуренциялык артыкчылык. Магистратурага тапшыруучу …