ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту

Жалпы маалымат


Мазмуну:

 • Институттун тарыхы;
 • Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун түзүмдүк бөлүмдөрү;
 • маалымат, спорт жана студенттик комитет;
 • административдик жана башкаруучулук ишмердүүлүк;
 • Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун миссиясы;
 • Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун негизги максаттары жана милдеттери;
 • коррупция менен күрөшүү;
 • байланыш маалыматы.

Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун тарыхы

Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институту 1995-жылы Ош технологиялык университетинин Өзгөн филиалы катары түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана маданият министрлигинин коллегиясынын 2002-жылдын 25-мартындагы №2/7 чечими жана ОшТУнун ректорунун буйругу менен ОшТУнун Өзгөн филиалы, ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү институту болуп өзгөртүлдү. 2006-жылы ректордун буйругу менен Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институту колледж болуп өзгөртүлгөн. 2007-жылы кайрадан институтка айланган. Ошол эле жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясынын чечими менен Өзгөн технология жана билим берүү институтуна, анын негиздөөчүсү академик Б.Мурзубраимовдун ысымы ыйгарылган. 2016-жылы ОшТУнун Окумуштуулар кеңешинин чечими менен ОшТУнун Өзгөн билим берүү технологиялык институту ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү колледжи болуп өзгөртүлдү. Ал эми 2019-жылы ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү колледжи, Окумуштуулар кеңешинин чечими жана ОшТУнун ректорунун буйругу менен академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институту болуп өзгөртүлгөн.

Юридикалык дареги: 723600, Өзгөн шаары, Манас көчөсү , 186. Факс: (03233) 53147, тел: 53189, 53034

Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун структуралык бөлүмдөрү

Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү мекемелери жөнүндө» жобого ылайык Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун төмөнкү түзүмдүк бөлүмдөрү бар:

Окуу бөлүмдөрү:

 • күндүзгү билим берүү;
 • сырттан окутуу;
 • кыска мөөнөттүү курстар жана квалификацияны жогорулатуу.

кафедралар:

 • табигый жана техникалык дисциплиналар жана экономика;
 • педагогика жана тил дисциплиналары;
 • укук жана коомдук дисциплиналар.

Бөлүмдөр :

 • окуу бөлүмү;
 • административдик жана чарбалык;
 • бухгалтердик эсеп;
 • кадрлар бөлүмү;
 • архив;
 • карьера борбору;
 • маданий-эстетикалык борбор.

Маалымат, спорт жана студенттик комитет:

 • китепкана;
 • электрондук китепкана;
 • Шумкар ” спорт клубу ;
 • студенттик жатакана;
 • студенттер кеңеши.

ОшТУнун Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунда 2022/2023 – окуу жылында жалпы кызматкерлердин саны 76 адамды түздү. Профессордук курам – 54, анын 46сы штаттык бирдикте; толук эмес иштегендер – 8; AУП – 21.

ОшТУнун Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунда 54 профессордук-окутуучулар курамы бар: 1 илимдин доктору, профессор; 6 илимдин кандидаты, профессор жана доцент; Кыргыз Республикасынын 2 эмгек сиңирген мугалими . ОшТУнун Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институттун 20дан ашык окутуучулары “ Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги” төш белгиси менен сыйланышты .

Шумкар » спорт клубу уюштурулуп, ар кандай спорттук иш-чаралар өткөрүлөт. Студенттер ар кандай райондук, облустук спорттук иш-чараларга катышышат. Биздин студенттер   Өзгөн шаарындагы башка спорт ийримдеринде машыгып , байгелүү орундарды багындырып келишет.

Студенттик кеңеш институттун администрациясы жана башка уюмдар тарабынан түзүлгөн жана бекитилген планга ылайык иштейт. Студенттик кеңеш студенттерге укуктук, социалдык жана каржылык колдоо көрсөтүп, маданий иш-чараларды: сынактарды, диспуттарды, тегерек столдорду, майрамдык кечелерди, спорттук мелдештерди өткөрөт.

Институттун студенттик кеңешинин, башка студенттик кеңештер менен байланышы бар. Алар өз алдынча ишембиликтерди уюштуруп, райондун коомдук пайдалуу иштерине активдуу катышышат. 

Административдик жана башкаруу иш чаралары

ОшТУнун Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институту өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “ Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын , Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жарлыктарын жана чечимдерин , Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жана ОшТУнун Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институттун Уставын башка ченемдик укуктук актыларды жетекчиликке алат.  .

2017, 2019-жылдары Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институту адистиктери боюнча көз карандысыз аккредитациядан өткөн  Сертификат №VK170000050, 2017-ж. (Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо боюнча агенттиктин 2017-жылдын 20-майындагы №3/001 буйругу). 

Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институттун миссиясы

Орто кесиптик билим берүү программаларынын деңгээлиндеги тиешелүү тармактар үчүн рынок экономикасынын шартына жооп бере алган, чет тилдерди жана жаңы маалымат технологияларын терең үйрөнгөн адистерди тарбиялоо. 

Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун негизги максаттары жана милдеттери

Максаты: коомдун жана мамлекеттин керектөөлөрүнө ылайык квалификациялуу жумушчуларды, кызматчыларды жана орто звенодогу адистерди даярдоону камсыз кылуу. Институтта зарыл шарттарды жана натыйжалуу механизмдерди түзүү, ошондой эле инсанды интеллектуалдык, маданий жана профессионалдык жактан жогорулатуу.

Милдеттери :

 • калктын билим берүү керектөөлөрүнө жана эмгек рыногундагы келечектүү тенденцияларга ылайык, билим берүүнүн мазмунун жана технологияларын жаңылоо;
 • сапаттуу билим берүү кызматтарынын аймактык жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуучу билим берүү кызматтарынын инфраструктурасын түзүү;
 • Өзгөн шаарынын жана Өзгөн районундагы иш берүүчүлөрүнүн квалификациялуу кадрларга болгон муктаждыктарын канааттандырууга багытталган ийкемдүү кесиптик билим берүү программаларынын комплексин түзүү ;
 • жаңы билим берүү программаларын киргизүү;
 • мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн инструменттерин өнүктүрүү;
 • институттун экономиканын реалдуу сектору менен байланышын камсыз кылуу;
 • институттун инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу;
 • институтту уюштуруучулук, структуралык жана аймактык оптималдаштыруу;
 • билим берүүнүн сапатын баалоо инструменттерин киргизүү, анын ичинде . иш берүүчүлөр менен өз ара аракеттенүүнүн негизинде бүтүрүүчүлөрдү аттестациялоо;
 • институттун бюджеттен тышкаркы ишинин көлөмүн көбөйтүү үчүн уюштуруучулук-укуктук, финансылык жана экономикалык шарттарды жакшыртуу;
 • кесиптик багыт берүү системасын модернизациялоо, кесиптик өз алдынча аныктоо жана кесиптик карьералык колдоо көрсөтүү;
 • үзгүлтүксүз кесиптик билим берүү системасын модернизациялоо (КББ, кесиптик даярдоо, квалификациясын жогорулатуу, кадрларды кайра даярдоо);
 • инновациялык ишмердүүлүктү, аймактар аралык жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү;
 • окуу процессин маалыматташтыруу жана институттун башкаруу системасын автоматташтыруу;
 • кесиптик билим берүү программаларынын деңгээлин жогорулатуу, окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү үчүн орто кесиптик билим берүү.

Байланыш маалыматы: ОшТУнун Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институту
Телефондор: (3233) 53189, (3233) 53034, факс : (3233) 53147,
e – mail:uitooshtu@mail.ru

Жетекчилик


Зулпуев Замирбек Базарбаевич, Ош технологиялык университетинин академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун директору;

 • илимий даражасы, наамы: техника илимдеринин кандидаты, доцент;
 • билими: Ош технологиялык университетинин кибернетика жана маалымат технологиялар факультети (2002);
 • байланыш маалыматтары: тел.: (3233) 53189, (0557) 838080, e-mail: uitozulpuev@mail.ru;
 • эмгек ишмердиги: окутуучу, ага окутуучу, доцент, кафедра башчы, факультеттин деканы, бөлүм башчы, директордун окуу иштери жана инновация боюнча орун басары, институттун директору;
 • илимий эмгектери: 52 илимий жана окуу усулдук иштердин автору жана 3 ойлоп табуунун патенти.

Муратбаева Гулбарчын Насаркуловна, Ош технологиялык университетинин академик  Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун директорунун окуу иштери жана инновация боюнча орун басары;

 • илимий даражасы, наамы: юридика илимдеринин кандидаты, доцент;
 • билими: Кыргыз Улуттук Университетинин юридикалык факультети (1999);
 • байланыш маалыматтары: тел.: (0772) 340516, (0552) 131361, e-mail: muratbaeva.1976@mail.ru:
 • эмгек ишмердиги: окутуучу, ага окутуучу, доцент, кафедра башчы, факультеттин деканынын орун басары, бөлүм башчы, директордун окуу иштери жана инновация боюнча орун басары;
 • илимий эмгектери: 47 илимий жана окуу усулдук иштердин автору.

Темиралиева Гүлжамал Тайлакбаевна, Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун мамлекеттик тил жана коммуникация боюнча директордун орун басары;

 • илимий даражасы, наамы: тарых илимдеринин кандидаты; доцент;
 • билими: Ош мамлекеттик университетинин тарых факультети (2004);
 • байланыш маалыматтары: тел.: (0776) 117283, e-mail:
 • temiralieva@76inbox.ru;
 • эмгек ишмердиги: окутуучу, кафедра башчы, илим жана практика бөлүмүнүн башчысы, мамлекеттик тил жана коммуникация боюнча директордун орун басары;
 • илимий эмгектери: 47 илимий жана окуу усулдук иштердин автору.

Тынай уулу Бактыбек, директордун илимий иштер, тышкы байланыштар жана өндүрүштүк окутуу боюнча орун басары.

 • билими:Ош мамлекеттик университет, тарых адистиги (1993);
 • байланыш маалыматтары:тел.: (3233) 53034, (0772) 950489, e-mail: tynayuulu @bk.ru;
 • эмгек ишмердиги:окутуучу, ага окутуучу, доценттин м.а., окуу бөлүмүнүн башчысынын орун басары, кафедра башчысы, кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо бөлүмүнүн башчысы, факультеттин деканы, директордун окуу иштери боюнча орун басары, директордун илимий иштери, тышкы байланыштар жана өндүрүштүк окутуу боюнча орун басары.
 • илимий эмгектери: 10 илимий жана окуу усулдук иштердин автору.

Чодуев Түгөлбай Чырмашович, Ош технологиялык университетинин академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун административдик-чарбалык иштери боюнча директордун орун басары;

 • образование:Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун «экономика жана бухгалтердик эсеп» адистиги;
 • контактные данные:тел.: (0555) 825982, e-mail: tchoduvev @mail.ru;
 • трудовая деятельность:административдик-чарбалык иштери боюнча директордун орун басары.

 


Касымбеков Амангелди Ажикурбанович, Ош технологиялык университетинин академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун окуу бөлүмүнүн башчысы;

 • билими: Ош мамлекеттик университетинин табият таануу жана география факультети (1998);
 • байланыш маалыматтары: тел.: (0552)070761 e-mail: kasymbekov.aman73@mail.ru:
 • эмгек ишмердиги: окутуучу, ага окутуучу, кафедра башчы, окуу бөлүмүнүн башчысы.
 • илимий эмгектери: 4 илимий жана окуу усулдук иштердин автору.

Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун Окумуштуулар кеңеши


Окуу, илимий жана башка иштерди башкаруу боюнча бардык чечимдерди жана токтомдорду институттун Окумуштуулар кеңеши кабыл алат.

Директордун жетекчилиги астында Окумуштуулар кеңеши институттун негизги өз алдынча башкаруу органы болуп саналат. Ал 15 мүчөдөн турат. Окумуштуулар кеңеши Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана маданият министрлигинин “Жогорку окуу жайлардын Окумуштуулар кеңеши жөнүндө жобосуна” (Кыргыз Республикасынын МОКтун 2000-жылдын 14-февралындагы № 70/1 буйругуна) ылайык түзүлөт. Окумуштуулар кеңешинин жыйналыштары план боюнча кварталына бир жолу, зарыл болгон учурда тез-тез, орто эсеп менен окуу жылына 4-5 жолу өткөрүлөт.

Окумуштуулар кеңешинин жыйналыштарында каралуучу негизги маселелер:

 1. Окумуштуулар кеңешинин курамын бекитүү.
 2. Методикалык кеңештин курамын бекитүү.
 3. Окуу жылына Окумуштуулар кеңешинин иш планын бекитүү.
 4. ОшТУнун Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун окуу жылына карата иш пландарын кароо жана бекитүү. 5 жылга жана 1 жылга өнүктүрүү концепциясы.
 5. Окуу жылына түзүмдүк бөлүмдөрдүн штаттык санын бекитүү. Окуу пландарын бекитүү.
 6. Педагогикалык кадрларды аттестациялоонун принциптерин, мурунку аттестациянын жыйынтыктарын кароо.
 7. Бөлүмдөрдөгү окуу, илимий-методикалык, илимий-изилдөө жана тарбия иштеринин абалы жөнүндө.
 8. Окуу жылында аткарылган иштер боюнча директордун орун басарларынын отчеттору .
 9. Окуу жылынын жайкы жана кышкы экзамендик сессияларынын жыйынтыктары.
 10. Студенттердин билимине мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча рейтингдик системанын натыйжалуулугу жөнүндө.
 11. Педагогикалык кадрлардын, аспиранттардын, магистранттардын жана студенттердин илимий-изилдөө иштеринин негизги багыттары боюнча.
 12. Ар турдуу комиссиялардын председателдеринин докладдары.
 13. Финансы-чарбалык иш боюнча.
 14. Окумуштуулар кеңешинин чечимдеринин аткарылышы жөнүндө маалымат.
 15. Профсоюздук уюмдун жана кабыл алуу комиссиясынын отчёттору.
 16. Окуу жылынын жүрүшү жөнүндө отчет жана башка суроолор.

Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун Административдик кеңеши

Административдик кеңеш Окумуштуулар кеңешинин жумушчу органы болуп, төмөнкү иштерди жүзөгө ашырат:

 • билим берүү процессин координациялайт;
 • мамлекеттик стандарттардын талаптарынын сакталышын текшерет;
 • окуу процессин башкарууну жана контролдоону уюштурууну жана ишке ашырууну ишке ашырат;
 • Окумуштуулар кеңешинин кароосуна пландаштырылган маселелерди талкуулайт;проверяет, институттун административдик жана башкаруу бөлүмдөрүнүн ишин текшерет, талдайт, алардын жетекчилеринин отчетторун угат;
 • штаттык графиктин сакталышын текшерет;
 • эмгек тартибин так сактоону көзөмөлдөйт;
 • директордун буйруктарынын жана окумуштуулар кеңешинин токтомдорунун аткарылышын контролдойт.

Документтер


ОшТУнун күбөлүктөрү, лицензиялары, сертификаттары;

ОшТУнун Эл аралык ӨТББИнин Жобосу:

 • педагогикалык жүктөмдү пландаштыруунун жана эсепке алуунун ченемдери;
 • эмгек акыга үстөк акыларды белгилөө үчүн ОшТУнун Эл аралык ӨТББИнин кызматкерлерин аттестациялоо жөнүндө Жобо;
 • ОшТУнун Эл аралык ӨТББИнин “Студенттин көзү менен” анкета жүргүзүү жөнүндө Жобо;
 • окутуунун кредиттик технологиясынын (ECTS) негизинде окуу процессин уюштуруу жөнүндө Жобо.

Кадрлар бөлүмүнүн башчысы жана архивариусу


Чокотаева Айзуура Абдыкалыковна, Ош технологиялык университетинин академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун кадрлар бөлүмүнүн башчысы;

 • билими: Ош технологиялык университетинин финансы-экономикалык факультети (2001);
 • байланыш маалыматтары: тел.: (0778) 733709 e-mail: aiza_66@list.ru:
 • эмгек ишмердиги: кадрлар бөлүмүнүн иш жүргүзүүчүсү, кадрлар бөлүмүнүн инспектору, кадрлар бөлүмүнүн башчысы.

Кадрлар бөлүмү институттун структуралык бөлүмү болуп саналат. Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Эмгек жана билим берүү жөнүндө колдонуудагы мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарын  жана ченемдик актыларын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары менен буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин буйруктарын, жоболорун жана нускамаларын, башка жетектөөчү документтерин, ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун уставын,  жамааттык келишимин жетекчилике алат. Кадрлар бөлүмүнүн иши институттун профессордук-окутуучулук курамынын жана башка категориядагы кызматкерлеринин максималдуу сапатын камсыз кылуу максатында натыйжалуу кадрдык иштерди өнүктүрүүгө жана ишке ашырууга уюштурулат жана багытталат.

Бөлүм кадрдык иштер маселелери боюнча мыйзамдык ченемдик-укуктук актылардын сакталышын контролдоону камсыз кылат.

Автоматташтырылган подсистемаларды жана автоматташтырылган жумушчу орундарын колдонуу менен кадрларды башкаруунун заманбап ыкмаларын киргизет.

Институттун максаттарына, стратегиясына жана профилине, анын ишинин тышкы жана ички шарттарына ылайык кадрлар менен толуктайт.

Институттун ишинин негизги багыттары боюнча жергиликтүү укуктук актыларды өндүрүүнү жана түздөн-түз иштеп чыгууну уюштурат.

Институтта башкарууну өркүндөтүү, кызмат адамдарынын, профессордук-окутуучулук курамдын укуктарын жана милдеттерин аныктоо жана институттун түзүмдүк бөлүмдөрүн дайындоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу  иштерин жүргүзөт.

Кадрлардын квалификациясын, жеке жана ишкер  сапаттарын баалоонун негизинде кадрларды тандоо жана жайгаштыруу ,  ошондой эле институттун кызматкерлерин жумушка кабыл алуу, которуу жана бошотуу боюнча иштерин уюштурат.

Эс алуу графигин түзүүнү жана аткарууну көзөмөлдөйт.

Институттун кызматкерлеринин эмгек тартибин жана ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоосун контролдоону уюштурат.

Өз компетенциясынын чегинде кызматтык (ишкердик) документтерге кол коет.

Студенттерди кабыл алуу, которуу, окуудан чыгаруу, стипендия дайындоо, студенттерге МАга кирүү, бөлүм башчыларынын рапортторунун жана студенттердин жеке арыздарынын негизинде бүтүрүүчүлөргө квалификация ыйгаруу жөнүндө буйруктарды тариздөө, билим берүү боюнча КР мыйзамдарына ылайык студенттердин өздүк делолоруна тиешелүү жазууларды киргизүү боюнча иштерди жүргүзөт.

Биринчи курстун студенттеринин өздүк делолорун кабыл алат.  Башка окуу жайынан которулуп келген студенттин өздүк делосун түзөт,  жана андан ары кыймыл жүргүзөт.

Институттун кадрлары жана студенттери боюнча “AVN”, “ББМС” “e-Kyzmat” маалымат базасын жүргүзүү тартибин так сактайт.

Кушубакова Шайыргүл Абдисалиевна, Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун архивариусу

 • илимий даражасы, наамы: аспирант;
 • билими: Ош Гуманитардык педагогикалык институту, Гуманитардык факультети (2014);
 • байланыш маалыматтары: тел.: 0779 -177-907, e-mail: shayrgul20@mail.com;
 • эмгек ишиердиги: укук жана коомдук илимдер кафедрасыны окутуучусу;
 • жарык көргөн эмгектери: 4 илимий статьялардын автору.

2022-2023-окуу жылына карата архивде жалпысынан алганда 1996-жылдан берки тапшырган студенттердин  делолору сакталып турат. Окуу жайда ведомосторда сакталган. Бухгалтериянын дркументтери, тайпалык журналдарда андан сырткарыкуратаордук журналдар, дипломдук иштер, зачеттук китепчелер сакталган.

Архивдин милдеттери: Архивди уюштуруу жана анын иштөөсү төмөнкү милдеттерди аткаруу үчүн зарыл:

1) министрликтин ишинин тармагына тиешелүү документтерди комплек
2) документтерди эсепке алуу жана сакталышын камсыз кылуу;
3) архивдин документтерине илимий-маалымдама аппараттын системасын түзүү жана өркүндөтүү;
4) документтерди пайдаланууну уюштуруу;
5) Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондуна тиешелүү документтерди даярдоо жана “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген мөөнөттөргө жана талаптарга ылайык мамлекеттик сактоого өткөрүп берүү.

Архивдин кызматкеринин укуктар:

Архивдин кызматкери төмөнкүлөргө укуктуу:

1) түзүмдүк бөлүнүштөрдөн, аймактык бөлүнүштөрдө – кызматкерлерден документтерди “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте архивге өз убагында өткөрүп берүүнү талап кылууга;

2) документтер менен иштөөнүн эрежелерин сактоону түзүмдүк бөлүнүштөрдө, аймактык бөлүнүштөрдө – кызматкерлерде контролдоого;

3) түзүмдүк бөлүнүштөрдөн, аймактык бөлүнүштөрдө – кызматкерлерден архивдин иштөөсү үчүн зарыл болгон маалыматтарды суроого;

4) кызматкерлерден документтер берилген күндөн тартып бир ай өткөндөн кийин, ошондой эле иш сапарга, эмгек өргүүгө кетүүдөн мурда ж.б. архивге аларды өткөрүп берүүнү талап кылууга (“жашыруун” жана “өтө жашыруун” деген грифтери менен архивдик документтер кызматкерлерге берилбейт, алар менен таанышуу биринчи сектордун кеңсесинде жүргүзүлөт);

5) эксперттер жана консультанттар катары министрликтин адистерин тартууга.

Административдик жана башкаруу иш чаралары


ОшТУнун академик  Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун бухгалтериясы

ОшТУнун академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун бухгалтериясынын негизги милдеттери болуп:

 • субьекттердин иши жөнүндө толук жана анык маалыматты системалуу түрдө калыптандыруу жана аны финасылык отчеттуулуктун ички жана тышкы колдонуучуларына жеткирүү;
 • финансылык отчеттуулукту түзүү учурунда мыйзамга ченемдүү жана ФОЭСтин талаптарына ылайык түзүү;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган отчеттуулуктун башка түрлөрүн түзүү үчүн маалыматтарды берүү;
 • субьекттер тарабынан чарбалык операцияларды жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө үчүн маалымат берүү;
 • эсеп саясатын кабыл алуу жана аны ишке ашыруу;
 • ички контроль системасынын болушу жана иштеши;

Бухгалтердик эсеп ФОЭСтин талаптарына ылайык жүргүзүлөт. ОшТУнун академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун бухгалтериясында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин штаттык таблицасы боюнча бугхалтерия эсеп иштерин жүргүзүшөт.

Бухгалтердик эсеп структурасы төмөнкүдөй: башкы бухгалтер, эсептөө боюнча бухгалтер, материалдык бухгалтер-кассир.

Абдиева Нургүл Ашимовна- институттун башкы бухгалтери.

байланыш маалыматтары: тел.: (3233) 53189, (0772) 494934, e-mail: abdiyeva.nurgul81@mail.ru;

 

 

 

 

Сагынбаева Рахат Молдошевна- нституттун бухгалтер-кассири;

байланыш маалыматтары: тел.: (996) 555922103, 220440744, e-mail: rsagynbaeva26@gmail.com;

 

 

 

 

Досанова  Урматкан  Шараповна – эсептөө  бухгалтери;

байланыш маалыматтары: тел.: (0773) 704253 e-mail: urmatdocanoba@ mail.ru;

 

 

 

Административдик чарба бөлүмү

Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунда Өзгөн ш. Манас көчөсүндө №1 даректе жайгашкан эки окуу корпусу, китепканасы, ачык аянттагы “Шумкар” спорттук аянтчасы, жатаканасы бар.

Чарбалык бөлүмдүн структурасы:

Ниязбеков Абдилазиз Сатыбалдыевич – окуу корпусунун коменданты;

байланыш маалыматтары: тел.: (0778) 978205, e-mail: abdilaziz.niyazbekov@mail.ru;

 

 

 

 

Кыдыргычева Мырзайым Айтбаевна – медайымы:
Хасанов Абдинасир Токтомуратович – окуу корпусунун электриги;
Өмүралиева Клара Шарабидиновна –  окуу корпусунун тазалоочусу;
Юсубжанова Нилюфар Гайридиновна –окуу корпусунун тазалоочусу;
Абдугулова Гулнур Абдыгуловна –  окуу корпусунун тазалоочусу;
Чокуева Гулнара Таштемировна –  окуу корпусунун тазалоочусу;
Саипов Абдыманап Абдувалиевич – окуу корпусунун короо тазалоочусу;
Мирзалиев Жанибек – жыгач устасы;
Базарбаев Чырмаш Джурсунбаевич – күзөтчүсү;
Жаанбаев Эргул Саитович – күзөтчүсү;
Уметалиева Максат Токтомуратовна – жатаканасынын коменданты;
Калмаматова Бүсайра Бакировна – жатаканасынын вахтеру;

ОшТУнун академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институттун бириккен профсоюз комитети


ОшТУнун академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институттун бириккен профсоюз комитети –окутуучулардын, кызматкерлердин жана аспиранттардын, студенттердин коомдук уюму. Бириккен профсоюз комитетинин негизги максаты — профсоюз мүчөлөрүнүн билим сапатын, окуу-тарбия, маданий-массалык, илимий-изилдөө иштеринин сапатын жогорулатуу, ден-соолугун жана жашоо шарттарын жакшыртуу, ошондой эле бош убактысын уюштуруу.

ЭӨТББИнин бириккен профсоюздук уюму институттун жаштар комитети уюштурган маданий-оюн-зоок иш чараларга, спорттук мелдештерге материалдык колдоо көрсөтөт. Эң негизгиси студенттерге, окутуучуларга жана башка кызматкерлерине социалдык коргоо көрсөтөт. Бириккен профсоюз комитети окуу жайдын бирикме мүчөлөрү, бөлүмдөрү жана шайланган мүчөлөрү менен бирдикте өз ишин жүргүзөт. Бириккен профсоюз комитетине кызматкерлер жана студенттер мүчө болууга укуктуу. Бул үчүн алар арыздын үлгүсүн толтурууга милдеттүү.

ЭӨТББИнин профсоюз комитети кызматкерлерин, окутуучуларды жана студенттерди эмгек, турмуш-тиричилик, эс алуу жана маданият кызыкчылыгын коргойт. Профсоюздук комитети 76 кесиптик бирликтин мүчөлөрүнөн турат. ӨТББИнин жамааты менен профсоюздук комитети биргеликте жамааттык келишим түзүлгөн. Буга ылайык жамааттын мүчөлөрү ички эмгек тартипке, б. а. белгилүү бир кесиптин квалификациясына жана кызмат ордуна карата КР Эмгек кодексине аткарууга милдеттүү, ошондой эле окуу жайдын администрациясы аларга өз убагында каралган эмгек акысын төлөп жана шарттарды түзүп, жумуш менен камсыз кылууга милдеттүү. Профсоюздук уюм “Баракелде”, Мугалимдер күнү”, “Жаңы жыл”, “8-Март”, “Карылар күнү”, “Манас”, “9-Май”, “Студенттердин Эл аралык күнү” ж.б. календардык майрамдарды өткөрүү боюнча активдүү катышат.

Ар жылы профсоюздук комитет ЭӨТББИнин кызматкерлеринин жана окутуучуларынын балдарына жаңы жылдык балга карата иш-чараларды өткөрүп, белектерди уюштурат.

ЭӨТББИнин профсоюздук фондунан маданий-массалык иш-чараларга 333752,8 сом каражат бөлүнгөн. Бөлүнгөн каражаттар ПКнин фондунан материалдык жардам катары кызматкерлерге, окутуучуларга жана студенттерге 79876 сом каралган.

ЭӨТББИнин профсоюздук комитетинин курамы:

 1. Наджиева Гүлбарчын — бириккен профсоюз комитетинин төрайымы.
 2. Турдали уулу Кубаныч — профкомдун мүчөсү.
 3. Максутова Айчүрөк Төрөгельдиевна — профкомдун мүчөсү.
 4. Кадырова Зыйнат — профкомдун мүчөсү.

ЭӨТББИнин аялдар кеңеши

Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунда аялдар кеңеши профсоюз  комитетинин коллегиялык кеңешүүчү органы болуп саналат. ЭӨТББИнин аялдар кеңешинин негизги максаты студенттер менен тарбиялык иштерди уюштуруу, аялдардын  коомдук-саясий, экономикалык, социалдык жана маданий ролун жогорулатуу, кызматкерлердин балдарынын кызыкчылыктарын ишке ашыруу, ошондой эле аялдар кеңешине караштуу маселелерди жана сунуштарды ЭӨТББИнин администрациясына даярдоо.

ЭӨТББИнин аялдар кеңешинин жобосу окумуштуулар кеңешинде иштелип чыккан жана бекитилген. Анда аялдар кеңешинин жалпы жоболору, милдеттери, укуктары каралган. Анын ишинин негизинде ЭӨТББИнин администрациясына факультетте, кафедраларда жана башка структуралык бөлүмдөрүндө студенттердин тарбиялык иштерин уюштурууга жана жүргүзүүгө, аялдардын жана кыздардын билимге карата умтулуусун жогорулатуу, ар кандай терс көрүнүштөргө, келишпестиктерге иш-чараларды жүргүзүү боюнча – аялдардын, кызматкерлердин, студенттердин, ошондой эле алардын үй-бүлөлөрүн укуктук жана социалдык жактан коргоо.

ОшТУнун Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун аялдар кеңешини төрайымы, Педагогика жана тил илимдери кафедрасынын улук окутуучусу Ч. М. Жолдошева жана анын мүчөлөрү иш алып барат.

ОшТУнун Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институттун аялдар кеңешинин курамы:

 1. Наджиева Гүлбарчын — аялдар кеңешинин мүчөсү.
 2. Иминова Р — аялдар кеңешинин мүчөсү.
 3. Калчаева З — аялдар кеңешинин мүчөсү.

ЭӨТББИнин аялдар кеңеши “Мугалимдер күнү”, “Жаңы жыл майрамы”, “23-февраль – Мекен коргоочулар күнү”, “8-Март – Эл аралык Аялдар күнү”, “Карылар күнү”, “9-Май – Жеңиш күнү”, “Студенттердин Эл аралык күнү” ж.б. календардык майрамдарды өткөрүү боюнча активдүү катышат.

Ошондой эле тазалык, тартип, өздүк гигена, телефонду колдонуу маданияты боюнча сүйлөшүүлөрдү, үлгүлүү айымдар менен жолугушууларды, дарыгерлер менен конок-лекцияларды, белгилүү инсандар менен диспуттарды уюштуруу, гезит-журналдагы жана интернет булактарынан алынган маалыматтар менен таанышып аны талкуулоо. 

Бүтүрүүчүлөр ассоциациясы

Ош технологиялык университетинин академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институттун бүтүрүүчүлөр ассоциациясы (ЭӨТББИ) — орто кесиптик окуу жайларынын студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн өзүн-өзү башкаруунун негизинде түзүлгөн ыктыярдуу коомдук уюм.

ЭӨТББИнин бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын жобосу окумуштуулар кеңешинде иштелип чыккан жана бекитилген.

Анда бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын жалпы жоболору, милдеттери, укуктары, иш тартиби каралган.

Ассоциациясынын бүтүрүүчүлөрүнүн максаттары төмөнкүлөр болуп саналат: ЭӨТББИнин бардык муундагы бүтүрүүчүлөрүнүн ортосундагы тилектештикти чыңдоо, коммуникацияларды жакшыртуу,  интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүү, окутуу талап кылынган эмгек рыногунда натыйжалуу дараметин арттыруу.

Өз максаттарына жетүү үчүн бүтүрүүчүлөр ассоциациясы төмөндөгүдөй милдеттерди чечет:

 • ЭӨТББИ билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, интеллектуалдык, маданий деңгээлин жана жеке сапаттарын өркүндөтүү;
 • ЭӨТББИ окуу процессинин жана илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт;
 • бүтүрүүчүлөрүн жумушка орноштурууну камсыз кылат, билим берүү мекемелеринин, коомдук уюмдардын, мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда макулдашууга жана ишке ашырууга өз ара кызыкчылыктарына карата көмөк көрсөтөт;
 • бүтүрүүчүлөрдүн жолугушууларын уюштурууга көмөк көрсөтөт;
 • кесиптик багыт берүүгө жардам көрсөтөт;
 • ЭӨТББИ маалыматтык-укуктук база түзөт, жарнамалык кызмат көрсөтөт.
 • ЭӨТББИ бардык бүтүрүүчүлөрү ассоциациянын мүчөлөрү болууга укуктуу:
 • бүтүрүүчүлөрү ассоциациянын укутары:
 • узак мөөнөттүү жана учурдагы иш-аракеттердин планын иштеп чыгууга, бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын шайлоо органдарынын шайланууга жана шайлоого катышуу;
 • ассоциациясынын бүтүрүүчүлөрүнүн маалыматтык жана усулдук материалдарын иштеп чыгууга кеңештин чечимдерине толуктоо жана пландаштырылган иш-чараларга катышуу.
 • ассоциациясынын бүтүрүүчүлөрүнүн жетекчи органдарынын чечимдери өз убагында аткаруу;
 • ЭӨТББИнин бүтүрүүчүлөр кеңешине телефон номерлердин, иштеген ордун жана кызматын өзгөрүшүн өз убагында маалымдоо;
 • Бүтүрүүчүлөрдүн ар намысын сактоо жана коргоо;
 • Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институттун бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясынын төрайымы, экономика кафедрасынын окутуучусу М. С. Хакимова.
 • Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институттун бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясынын курамы;

Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институттун бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясынын мүчөсү, Педагогика жана тил илимдери кафедрасынын окутуучусу М. К. Калбердиева.

Ассоциациянын мүчөлөрү: 

 • Р. М. Сагынбаева, институттун экономисти.
 • И. Темирбеков, ЗАО Банк “Финанскредит – банк” Өзгөн филиалынын жетекчиси
 • У. А. Болду, ЗАО Банк “Бай-Түшүм” Өзгөн филиалынын кредиттик эксперти.
 • А. Нуржигит кызы, бүтүрүүчү.
 • Н. Эркебаева, “Айсанам”балдар бакчасынын тарбиячысы.
 • Н. Абдираимов, Өзгөн РЭСНИНнин контролеру.

Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын катчысы: Өзгөн шаарындагы №7 гимназиянын башталгыч класстын мугалими М Матишева.

2022/2023-окуу жылына карата МУИТОнун бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын пландаштырган иш-чарасы:

 1. ЭӨТББИнин бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын курамын бекитүү.
 2. 2022/2023-окуу жылына карата иш-планын бекитүү.
 3. 2020-жылдын бүтүрүүчүлөрү жөнүндө маалыматтарды чогултуу.
 4. Бүтүрүүчүлөрдүн жумуш менен камсыз болуусу боюнча маалымат топтоо.
 5. Бүтүрүүчүлөр менен жолугушуп, алардан идея топтоо.
 6. Бүтүрүүчүлөр жөнүндө персоналдык маалыматтарды талкуулоо жана макулдашып колдонуу.
 7. Бүтүрүүчүлөр ассоцасиясындагы жыйында сурамжылоону уюштуруу.
 8. Бүтүрүүчүлөр жана иш берүүчүлөр менен жолугушууну уютуруу.
 9. Бош орундар жарманкесин уюштуруу.
 10. Бүтүрүүчүлөрдү жумуш менен камсыздоого көмөк көрсөтүү.

Күндүзгү окутуу бөлүмү


Абдуллаева Рахатай Айбековна, Ош технологиялык университетинин академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун күндүзгү бөлүмүнүн башчысы;

 • илимий даражасы, наамы: аспирант;
 • билими: Ош технологиялык университетинин инженердик-технологиялык факультети (2004);
 • байланыш маалыматтары: тел.: (0772) 844083,
 • e-mail: rohanur16@mail.ru:
 • эмгек ишмердиги: окутуучу, улук окутуучу, кафедра башчы, окуу бөлүмүнүн башчысы, бөлүм башчы.
 • илимий эмгектери: 30 илимий, окуу усулдук иштердин 2 патенттин автору.

Институттун бүтүрүүчүлөрү компьютердик техниканы жана компьютердик технологияларды колдонуу менен мамлекеттик башкаруу органдарында, компьютердик программалык камсыздоону иштеп чыгуу боюнча адистештирилген ишканаларда, энергетика жана электр менен камсыздоонун бардык тармактарында, орто мектептерде жана кесиптик лицейлерде мугалимдер, юрист, паспорт боюнча адис, кеңселер, тергөөчүнүн жардамчылары, суракчылар, кадрлар бөлүмүнүн адистери, нотариустун жардамчылары ж.б. болуп иштей алышат.

Окуу жайдын студенттери жана окутуучулары институттун, шаардын, областтын жана республиканын спорттук жана маданий иш-чараларына активдуу катышышат.

Студенттик КВН командасы, дебат клубдары уюштурулуп, түзүлүп, ар кандай ышкыбоздук ийримдер иштеп жатат. Институттун студенттери үчүн окуу залы бар 30 миңден ашык китеп фондусу бар 2 китепкана иштейт. Студенттер бардык талаптарга жооп берген электрондук китепканага активдүү келишет. Мугалимдер жана студенттер окуу процессинде интерактивдүү доскаларды, телевизорлорду, деопроекторлорду жана компьютерлерди колдонушат. Окуу жайдын бардык компьютерлери интернетке туташтырылган жана заманбап талаптарга жооп берет.

Бөлүм төмөнкү адистиктер боюнча кадрларды даярдайт:·

 • 080106 Финансы (тармактар ​​боюнча) – финансист;·
 • 080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар ​​боюнча) – бухгалтер;·
 • 140212 Электр менен камсыздоо (тармактар ​​боюнча) – техник-электрик;·
 • 230109 Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо – техник-программист;·
 • 030505 Укук таануу – юрист;·
 • 050709 Башталгыч класстарда окутуу – башталгыч класстардын мугалими;·
 • 050704 Мектепке чейинки билим берүү – мектеп жашына чейинки балдардын тарбиячысы;·
 • 230701 Колдонмо информатика (тармактар ​​боюнча) – техник-программист.

Сырттан окутуу бөлүмү


Жумакадыр уулу Манас, Ош технологиялык университетинин академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун сырттан окуу  бөлүмүнүн башчысы;

 • билими: Ош мамлекеттик университети, Педагогика (дене тарбия) багыты боюнча Бакалавр академиялык даражасы;(2016) Педагогика багыты боюнча Магистр академиялык даражасы.(2018);
 • байланыш маалыматтары: тел.: (0773)980-595 (0708)567686, e-mail: zh_manas@list.ru;
 • эмгек ишкердиги: окутуучу, директордун чарба иштери боюнча орун басары, сырттан окуу бөлүмүнүн башчысы;
 • илимий эмгектери: 14 илимий жана окуу усулдук иштердин автору.

Бүгүнкү күндө миңдеген мурунку студенттер тандаган адистиги боюнча анын көптөгөн артыкчылыктарын баалай алышты, бул аларга ийгиликтүү карьера курууга жана өз бакубатуулугуна ишенимдүү кадам таштоого мүмкүндүк берди. Сырттан окутуунун пайдасына тандоо жасоого жардам берген негизги факторлордун арасында, аны баса белгилей кетүү керек: сырттан окутууну тандоо менен сиз окуу үчүн материалдарды өз алдынча издөө мүмкүнчүлүгү берилет Лекция конспектилери студенттерге окуу процессинин белгиленген графигине ылайык сырттан окутуу системасы аркылуу интернет аркылуу жеткирилет. Ал эми окуу материалын өздөштүрүүдө ар бир адам каалаган убакта ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн техналогия жана билим берүү институтунун окутуучусунун квалификациялуу кеңешинен пайдалана алат.

Сырттан окуу формасы заманбп компьютердик технологиялрды колдонуу студентерге бир топ татаал деп эсептелген жана студентерден салмактуу жана жоопкерчиликтүү мамилени талап кылган баардык багыттар боюнча билим берүү мекемесин ийгиликтүү бүтүрүүгө мүмкүндүк берет. Окууга олуттуу жана кунт коюп мамиле кылуу жана сырттан окутуу боюнча мугалимдердин сунуштарын жана талаптарын так аткаруу зарыл. Жаңы билимдин аркасында сиз заманбап эмгек рыногунда өзүңүздүн жагымдуу позицияңызды түзө аласыз жана жумуш берүүчүлөрдөн жумушка орношууда кыйынчылыктарга туш болбостон көптөгөн кызыктуу сунуштарды аласыз.

Сырттан окуу бөлүмүндө төмөнкү адистиктер боюнча кадрларды даярдайт:

 • 080106 Финансы (тармактары боюнча) – финансист.
 • 080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактары боюнча) – бухгалтер.
 • 140212 Электр камсыздоо (тармактары боюнча) – техник-электрик.
 • 030505 Юриспруденция – юрист.
 • 050709 Башталгыч класстарды окутуу – башталгыч мектеп мугалими.
 • 050704 Мектепке чейинки билим берүү – мектепке чейинки мугалим.

 

Табигый –техникалык илимдер жана экономика кафедрасы


ОшТУнун Өзгөн филиалында биринчи жолу ОшТУнун ректорунун 21.10.96-жылдагы No09-01/83 буйругу менен эки кафедра: табигый жана жалпы кесиптик дисциплиналар кафедрасы (кафедра башчысы Абдыгапаров Х.Т.) уюштурулган. ал эми 1996-жылдын декабрынан Раманкулов М.); коомдук жана жалпы гуманитардык дисциплиналар кафедрасы (кафедра башчысы Абдулатов А.).

1997-жылдын сентябрь айында табигый жана жалпы кесиптик дисциплиналар кафедрасынын базасында эки кафедра уюштурулган: инженердик-технологиялык дисциплиналар кафедрасы (кафедра башчысы Раманкулов М.); Физика, математика, информатика жана графика кафедрасы (кафедра башчысы, физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Э. Турмашев). Бул кафедралардын базасында 1998-99-окуу жылынын башында (1998-жылдын август айы) Колдонмо механика жана информатика кафедрасы уюштурулган (кафедра башчысы Раманкулов М.). Бул кафедранын кызматкерлери механика (Аданбаев У., Смаилов Э.А., Раманкулов М.), информатика (Манапбаев И., Молдалиев К.) жана прикладдык математика (Раманкулов М.) сабактары боюнча сабактарды өткөрүштү.

2000-жылы 552801.04 «Эсептөө техникасы жана автоматташтырылган системалар үчүн программалык камсыздоо» адистигине кабыл алуу башталган. Колдонмо механика жана информатика кафедрасы 2005-2006-жылдары «ПОВТАС» адистиги боюнча эки инженердик дипломун өткөрдү.

2005-2006-окуу жылынын башталышында Колдонмо механика жана информатика кафедрасы кошумча математикалык дисциплиналарды бириктирип, Математика жана информатика кафедрасы деп аталды.

2014-жылдын май айында «Биология, технология жана табигый дисциплиналар» кафедрасы Табигый-техникалык дисциплиналар кафедрасы болуп өзгөртүлгөн (кафедранын башчысы Сапарова Б., 2016-жылдан Калбаева Д.). Акыркы беш жылда кафедранын эки мүчөсү тамеки иштетүүнү механикалаштыруу жана автоматташтыруу багыты боюнча техника илимдеринин кандидаты илимий даражасын алуу үчүн диссертациясын жакташкан (Атамкулова М. Т., Зулпуев З. Б.). Кафедрага СПО 230109 «Эсептөө техникасы жана автоматташтырылган системалар үчүн программалык камсыздоо» жана 140212 «Электр менен камсыздоо» (тармактар ​​боюнча) адистиктерин чыгаруу тапшырылган.

“Экономика жана башкаруу” кафедрасы 1997-жылы 23-июндагы №09-01/92 ОшТУнун ректорунун буйругу менен ОшТУнун базасында жогорку окуу жайлардын экономикасы жана менеджменти боюнча адистерди даярдоо максатында “521603” “Финансы жана кредит” багыты боюнча түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык.

Окутуучулардын жүктөмүнүн жогорулашына байланыштуу ОшТУнун Өзгөн филиалына жыл сайын мугалимдер тартылып турган (Алиева А., Субанкулова М.).

Кафедрада студенттердин билим жана көндүмдөрүн үйрөтүү боюнча: ф.и.к., профессор Акматалиев А.Т., айыл чарба илимдеринин доктору, профессор Смаилов Э.А., э.и.к., доцент Зулпуева А.М., Кутманбекова А. жана улук окутуучулар. Малабаев А., окутуучулар Мусаева А.Т., Эргашева Д.М.

2018-жылдан баштап, апрель айынан баштап кафедра экономиканын окуу-усулдук бирикмеси болуп өзгөртүлгөн.

Учурда 080110 «Экономика жана бухгалтердик эсеп» (тармактар ​​боюнча), 080106 «Финансы» (тармактар ​​боюнча) багыттары боюнча Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунун адистери бүтүрүп жатышат.

Кафедранын миссиясы  – экономика тармагында кесиптик компетенцияга ээ жана аларды ички жана эл аралык эмгек рыногунда ишке ашырууга жөндөмдүү квалификациялуу адистерди даярдоого өсүп жаткан суроо-талапты канааттандыруу болуп саналат.

Кафедранын максаты – бүтүрүүчүлөрдүн ийгиликтүү кесиптик ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон жалпы маданий, жалпы кесиптик жана кесиптик компетенцияларды калыптандырууга негизделген билим берүү программаларын ишке ашыруу.

Кафедранын милдеттери:

 • окуутучулардын интеллектуалдык потенциалын жогорулатуу, илимий-изилдөө базасын өнүктүрүү, педагогикалык курамдын кесипкөйлүгүн жогорулатуу;
 • окутуунун инновациялык ыкмаларын киргизүү жана прогрессивдүү билим берүү технологияларын колдонуу;
 • каржы чөйрөсүндөгү алдыңкы илимий-педагогикалык мектеп катары адистердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу.

Кафедранын негизги милдети – анын кесиптик жеке потенциалын калыптандырууга да, жарандык позициясын калыптандырууга да багытталган экономика тармагында тиешелүү жалпы жана атайын компетенцияга ээ адистерди даярдоо.

Кафедранын бүтүрүүчүлөрү ар кандай ишканаларда, уюмдарда, мекемелерде, эл аралык компанияларда жана фирмаларда, мамлекеттик башкаруу түзүмдөрүндө иштеп, ошондой эле Кыргызстандын, Россиянын жана башка өлкөлөрдүн алдыңкы ЖОЖдорунун магистратурасында жана аспирантурасында билимин улантышууда.

Кафедранын негизги милдети – анын кесиптик жеке потенциалынын калыптандырууга ооба, жараңдык позициясы калыптандырууга ооба багытталган экономика тармагында тишелүү жалпы жана атайын компетенттүүлүккө ээ.

Кафедранын бүтүрүүчүлөрү ар кандай ишканаларда, уюмдарда, мекемелерде, эл аралык

ишканаларда, мамлекеттик башкаруу түзүмдөрүндө иштеп жатат, ошондой эле Кыргызстандын, Россиянын жана башка биринчи ЖОЖдор магистратурасында жана аспирантурасында билимин уланууда.

Кафедранын өзгөчөлүгү студенттердин компьютердик технологияларды жана чет тилин эл аралык билим берүү системасынын талаптарына ылайык тереңдетип үйрөнүүсү болуп саналат.

Бардык окутуучулар кафедранын адистиктери боюнча негизги квалификацияга ээ жана ар дайым квалификациясын жогорулатуу курстарынан өтүп, аларга кесиптик ишмердүүлүккө укук берген тиешелүү сертификаттарды алышкан.

Өзүнүн ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө мугалимдер тарабынан 2 монография, окуу куралдары жана усулдук иштеп чыгуулар жарык көргөн.

Кафедра Кыргызстандын алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн алдыңкы университеттери менен илимий байланышта.

Студенттердин теориялык билимдерин практикалык жактан бекемдөө үчүн Кыргыз Республикасынын түштүк регионунун чарбалык субъекттери менен байланышы бар, анда студенттер ар кандай практикадан өтүшөт.

ЭАӨТББИнун бүтүрүүчүлөрү окууну ийгиликтүү аяктагандан кийин төмөндөгү кесиптик компетенцияларга ээ болушат:

 • чарба жүргүзүүчү субъекттердин учурдагы финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүн ишке ашыруу, заманбап финансылык-кредиттик кызматтарды өнүктүрүү жана көрсөтүү үчүн кесиптик милдеттерди аткаруу жөндөмдүүлүгү;
 • мамлекеттик жана башка органдардын кызмат адамдарынын финансылык жана акча-кредиттик мамилелер чөйрөсүндө ыйгарым укуктарга ээ болгон функцияларын аткаруу жөндөмдүүлүгү;
 • стратегиялык, учурдагы жана оперативдүү болжолдоолорду, пландарды, бюджеттерди иштеп чыгуу үчүн маалыматтык-аналитикалык камсыздоону даярдоо жөндөмдүүлүгү;
 • алардын аткарылышынын жүрүшүнө мониторинг жүргүзүү, талдоо жана контролдоо.

Кафедранын курамы

Ташбаева Гульмира Сулаймановна табигый-техникалык илимдер жана экономика кафедрасынын башчысы;

тел.: (0773) 691769, e-mail: tashbaeba_1969@mail.ru;

 

 

 

 

Зулпуев Замирбек Базарбаевич – доцент; тел.: (3233) 53189, (0557) 838080, e-mail: uitozulpuev@mail.ru:
Касымбеков Амангелди Ажикурбанович – окутуучу;тел.:  (0552)070761 e-mail:  kasymbekov.aman73@mail.ru;
Раманкулов Мухаммед-Назар – доценттин милдетин аткаруучу; тел.: +996 779 (559) 270952, e-mail: r_nazar@list.ru;
Мокеев Шакир Дөдүевич– доценттин милдетин аткаруучу; тел.: 0775)535316: shakir.mokeev68@inbox.ru;
Максутова Айчүрөк Төрөгельдиевнаокутуучу; тел.:(0777) 850384; (0706) 033069; e-mail: maksutovaaichurok@mail.com;
Абдуллаева Рахатай Айбековна – окутуучу; тел.: (0772) 844083, e-mail: rohanur16@mail.ru;
Кадырова Зийнат Эркиновнаокутуучу; тел.: +996776174040, e-mail: zinat007@mail.ru;
Наджиева Гулбарчын Жолдошовнаокутуучу; тел.: (0773) 664320, e-mail: n_chyn @mail.ru;
Хакимова Маргуба Сазбалаевна – окутуучу; тел.: (0770) 262673, e-mail: marguba-77@list.ru;
Мамытова Роза Наркозуевнаокутуучу; тел.: 0770162097, 0755090179, e-mail: cezi14@mail.ru;
Акматов Осмонали Маматалиевичокутуучу; тел.: +996 773016541, e-mail: o.m.akmatov@qmail.com;
Калчаева Чынара Токтоназаровнаокутуучу; тел.: +996 776 880985 e-mail: kalchaeva7979@mail.ru
Оморбеков Шамсудин Атанович – окутуучу; тел.: (996) 501 147 947; е:-mail:omorbekovsaken@gmail.com;
Көчкөнбаева Айнагүл Абдылдаевнаокутуучу; тел: 0552 83 53 43, e-mail: abdyldaevna85@mail.ru
Кочоров Туратбек Жумабекович – окутуучу; тел.: (0778) 341475; e-mail: kochorov2016@gmail.com:
Акматбек уулу Элдиярбекокутуучу; тел.: (0706)989409, (0556) 161707, e-mail: eldiyar.akmatbekuulu@mail.ru:
Султанова Нафиса Бердикуловна – окутуучу; тел.: 0995727151, e-mail: blaze_j@list.ru;
Калчаева Зарема Исраилбековна – окутуучу; тел.: (996)709 254 335, e-mail: zarema.kalchaeva@mail.ru;
Тойчиева Айкокул Абдималиковна – окутуучу; тел.: 0709727144, e-mail: аykokulan92@gmqil.com:
Коконова Нуржамал Жапаровна – окутуучу; тел.:  (700) 151189, e-mail: nurzhamalkokonova@gmail.com;
Жунусали кызы Назбүбүокутуучу; тел.: (0779) 201519, e-mail: zhunusalikyzy.n@gmail.com;
Муминжан угли Мураджонлаборант; тел.: (996) 553092001; e-mail:  muradjon01@bk.ru
Курманбекова Адина Азалбековналаборант; тел.: 0700190625, e-mail: adinakurmanbekova@gmail.com.

 

Укук жана коомдук илимдер кафедрасы


ОшТУнун Өзгөндөгү филиалында ректордун 1996-жылдын 21-октябрындагы № 09-01/83-буйругу менен “ Жалпы гуманитардык жана социалдык дисциплиналар” кафедрасы уюштурулган. Кафедра башчысы болуп Абдулатов А. дайындалган. Кийинчерээк “Коомдук илимдер” кафедрасы болуп түзүлгөн (кафедра башчысы болуп к.и.н.,доц. Садыров А., доц. Б.Тынай уулу, доц. Акматалиев А., Г. Муратбаевалар болгон).

1998-жылдын сентябрь айында ал кафедранын базасында “Юридикалык дисциплиналар” кафедрасы түзүлгөн. Кафедра башчысы улук окутуучу Тынай уулу Б., Молдояров Б., Чотбаев У.

2010 жылдан баштап орто кесиптик билим берүү факультетинде 030505 “Укук таануу” адистиги боюнча кабыл алуу болгон, Адистик ачылгандыгына байланыштуу кайрадан 2011-жылы директордун буйругу менен “Укук жана коомдук илимдер” кафедрасы түзүлгөн (кафедра башчысы Тынай уулу Бакыт). Ал кафедрага “Укук таануу” адистигин бүтүрүү бекитилген. Учурда кафедрада тажрыйбалуу окутуучулар ф.и.к.,доц. Акматалиев А., ю.и.к, доц., Муратбаева Г., т.и.к.,доц., Темиралиева Г.Т., доц.,Тынай уулу Б., магистрлар Жумакадыр уулу М., Эргешова Н., кафедра башчысы Дүйшөмамат кызы А., Иминова Р.А., Турдали уулу К., Жакыпов Ж.,Ураимов М., Исаев К. эмгектенип келишет.

Кафедра окутуучулары илим изилдөө иштери менен алектенип келишет. Кафедранын доценти Акматалиев А.Т., учурда доктордук дицертациясынын үстүндө эмгектенип келет, Муратбаева Г., жана Темиралиева Г.Т., кандидаттык дисертацияларын ийгиликтүү коргошуп доцент наамын алышкан. Кафедра окутуучуларынын үч монографиясы жана жүздөн ашуун илимий макалалары жарык көргөн. Тарых жана юридика илимдери боюнча студенттер көптөгөн илимий конференцияларга катышып келет. Коллеждин базасында профессордук – окутуучулук курам илимий конференцияларга катышып келет.

Кафедранын курамы

Дүйшөмамат кызы Алвина – укук жана коомдук илимдер кафедрасынын башчысы;

тел.: (0776) 780 202, e-mail: alya-alia-90@mail.ru;

 

 

 

Акматалиев Асанбек Тургунбаевич – профессордун милдетин аткаруучу;  тел.: (09963222) 43518, (0550) 451059, e-mail: akmataliev.asanbek@mail.ru;
Муратбаева Гулбарчын Насаркуловна –доцент; тел.: (0772) 340516, (0552) 131361, e-mail: muratbaeva.1976@mail.ru;
Темиралиева Гүлжамал Тайлакбаевна – доцент; тел.: (0776) 117283, e-mail: temiralieva@76inbox.ru;
Тынай уулу Бактыбек доценттин милдетин аткаруучу; тел.: (3233) 53034, (0772)950489, e-mail: tynayuulu @bk.ru;
Жумакадыр уулу Манас – окутуучу; тел.: (0773)980-595 (0708)567686, e-mail: zh_manas@list.ru;
Иминова Ранохан Анваровнаокутуучу; тел.:  (0555) 231377, e-mail: imranchik1977@mail.ru;
Турдали уулу Кубанычбекокутуучу; тел.: (0559) 007991, e-mail: kubanich59@gmail.com;
Токтосунов Мухаммед Токтосунович – окутуучу; тел.: (0557) 020707, e-mail: toktosunov9292@mail.ru;
Кушубакова Шайыргүл Абдисалиевна – окутуучу; тел.: 0779 -177-907, e-mail: shayrgul20@mail.com;
Эргешова  Нургул  Абдывахаповна – окутуучу; тел.: (0776) 000 595, e-mail: bakytovanur@gmail.com;
Ураимов Молдояр Эшмаматовичокутуучу; тел.: (0777) 221 111, e-mail: moldoyar.uraimov@mail.ru;
Исаев Кубанычбек Маратович  – окутуучу; тел.: (708)96 37 67; e-mail:  isaevkubanuch2909@gmail.com.

 

Педагогика жана тил илимдер кафедрасы


1996-жылы 21-октябрда ОшТУнун ректорунун 09-01/83 буйругу менен ОшТУнун Өзгөн филиалында коомдук-социалдык жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасы уюштурулган. Кафедраны улук окутуучу А.Абдулатов жетектеген. Биздин окуу жай 1998-жылдан бери англис тили жана адабияты, кыргыз тили жана адабияты, тарых, башталгыч класстарды окутуунун методикасы адистиктери боюнча даярдалып келген. 2000-жылы бул кафедранын базасында 3 кафедра: коомдук илимдер кафедрасы, тил дисциплиналары кафедрасы жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасы уюштурулган.

2006-жылдан баштап педагогикалык адистиктеги студенттерибиздин башка ЖОЖдорго которулушуна байланыштуу кафедралар бириктирилип, педагогика жана тилдик дисциплиналар кафедрасы уюштурулуп, аны ф.и.к. Эргешова С.Б.

Кафедрада 1 илимдин доктору, профессор К.З.Зулпукаров, 2 илимдин кандидаты Абдулатов А.А., Эргешова С.Б. жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими А.Мамасейитов жана башка ага окутуучулар жана аспиранттар эмгектеништи. Илимий макалалар, окуу куралдары, окуу китептери, монографиялар жарык көргөн.

2016-жылдан бери райондук, облустук деңгээлдеги бала бакчаларда квалификациялуу педагогдордун жетишсиздигинен улам окуу жайыбыздын директору, философия илимдеринин кандидаты А.Т.Акматалиевдин жетекчилиги алдында окуу жайдын администрациясы жана бөлүм башчылары менен биргеликте кафедра башчысы Б.Ж.Нурдинов кафедрада «Мектепке чейинки билим берүү» адистиги боюнча мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо квалификациясы уюштурулган.

2019-жылы ОшТУнун академик Б Мурзубраимов атындагы Өзгөн технологиялык жана билим берүү колледжи ОшТУнун академик Б. Мурзубраимов атындагы эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институту болуп өзгөртүлдү.

Учурда кафедранын окутуучулары «Башталгыч класстын мугалими» жана «Мектепке чейинки балдардын тарбиячысы» профилдери боюнча орто кесиптик билим берүүнүн адистерин даярдашат. Жогорудагы адистиктер үчүн педагогика жана тил дисциплиналары кафедрасы база болуп саналат. Бул кафедра филология илимдеринин доктору, проф. Зулпукарова К.З., 6 кандидаттык диссертация корголгон. Кафедрада окутуучулар, окумуштуулар, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниктери эмгектенип, студенттерди тарбиялап жатышат: фил.и.к., доцент Абдулатов А.А., Нурдинов Б.Ж., Калбердиева М.К., Исманова Г.Ж., Кайназаров Б.А., Матиева У.С., Жолдошева Ч.М., Атаджанова Г.М., Тагаев Т.

Мугалимдерибиздин катышуусунда ар кандай иш-чаралар уюштурулуп турат.

Биздин кафедра өзүнүн бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанат: Шаардык коомдук уюмдун жетекчиси Абылкасимов И.М., Өзгөн шаарынын мэри Т.С.Джусупов, Кумтөр Оперейтинг компаниясынын котормочусу Хасанов А.А., №97 О.М. орто мектебинин директору. Максутов Маматова У., ОшМУнун окутуучусу Бегматова А., ОшМУнун окутуучусу Бакирова Э.А., Өзгөн медициналык колледжи Карынова Ж.А. жана МУИТОнун окутуучусу Калбердиева М.К. ж.б.

Негизги кесиптик билим берүү программасы 050709 «Башталгыч мектепте окутуу» адистиги боюнча (квалификация «Башталгыч класстын мугалими») жана 050704 «Мектепке чейинки билим берүү» («мектепке чейинки балдардын мугалими» квалификациясы) студенттердин универсалдуу (жалпы илимий, инструменталдык билимин калыптандыруу социалдык жеке жана жалпы маданий максатын көздөйт.) жана кесиптик компетенциялар. Бул багытта орто кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык студенттердин максатка умтулуучулук, уюшкандык, жоопкерчилик, атуулдук, баарлашуу жөндөмдөрү, сабырдуулук сыяктуу инсандык сапаттарын окутуу жана өнүктүрүү, ошондой эле алардын жалпы маданиятын, үзгүлтүксүз билим алуунун жана өзүн-өзү тарбиялоонун чектеринде кесиптеринде ишке ашырууга жана өркүндөтүүгө умтулуусу.

НББП милдеттери:

 • коомдун жана өлкөнүн квалификациялуу педагогикалык, орто кесиптик билими бар, илимге таянган, университеттик илимдин мыкты салттарын сактоочу, Кыргызстандын жана ЭМБ мамлекеттеринин алдыңкы билим берүү жана илимий мекемелери менен тыгыз кызматташкан билим берүү кадрларына болгон керектөөсүн канааттандыруу;
 • 050709 “Башталгыч класстарда окутуу” адистиги боюнча (“Башталгыч класстын мугалими” квалификациясы) жана 050704 “Мектепке чейинки билим берүү” адистиги боюнча (“Мектепке чейинки балдардын тарбиячысы” квалификациясы) орто атайын билим берүүнүн атаандаштыкка жөндөмдүү адистерин даярдоо;
 • окутуунун формаларын жана ыкмаларын өркүндөтүү, инновациялык технологияларды киргизүү, окуу пландарын жана билим берүү программаларын эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү аркылуу дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоо;
 • укуктук маданиятты заманбап уюштуруунун талаптарын жана аларды өнүктүрүүнүн перспективаларын эске алуу менен орто кесиптик билим берүүнү даярдоонун сапатын тынымсыз жогорулатуу.
 • 050709 «Башталгыч класстарда окутуу» адистиги жана 050704 «Мектепке чейинки билим берүү» адистиги боюнча негизги кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүү формалары: күндүзгү жана сырттан окуу.

Кафедра курамы

Нурдинов Болот Жолболдуевич – педагогика жана тил илимдер кафедрасынын башчысы;

тел.: (0771) 240025, (0706) 161861, e-mail:

 

 

 

Абдулатов Абдурашит – профессордун милдетин аткаруучу; тел.: (0777) 11 70, e-mail: abdulatov@bk.ru;
Тургунбай Тагаев – окутуучу; тел.: (0779)733420;
Мусаев Мамасыдык Садыкович – окутуучу; тел.: (0557) 727973, e-mail: musaev140761@gmail.com;
Кайназаров Бийназар Алтынбекович – ага окутуучу; тел.: 0779 25-16-99, a-mail: bina78@list.ru;
Калбердиева Майрамхан Кубатбековна – ага окутуучу; тел.: (0554) 420224, (0500) 337600, e-mail: kalberdievamajram09@qmail.com;
Матиева Уултай Сапарбаевна – ага окутуучу; тел.: 0778818337, e-mail: umatieva@qmail.com;
Жолдошева Чолпон Морошевна – ага окутуучу; тел.: (0778) 680478, e-mail:
cholponjoldosheva68@gmail.com;
Исманова Гүлзуура Жанболотовна – окутуучу; тел.: 0773 729229, 0706 422440, iguliz@mail.ru;
Атаджанова Гульнорахон Музафаровна – окутуучу; тел.: (0755) 019773, e-mail: asistem915@gmail.com.

Урматтуу абитуриенттер, орто мектептердин бүтүрүүчүлөрү!


ОшТУнун Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институту төмөнкү адистиктер боюнча студенттерди жаңы окуу жылына кабыл алууну жарыялайт:

 • 230109 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо. Экзамендер: математика, кыргыз (орус) тилинен; (11-класстын базасында кошумча – информатика). Күндүзгү окуу (9-класстын базасында бюджеттик орундар бар).
 • 140212 Электр менен жабдуу (тармактар боюнча). Экзамендер: физика, кыргыз (орус) тилинен; (11-класстын базасында кошумча — математика). Окуу күндүзгү жана сырттан окуу
 • 030503 Укук таануу. Экзамендер: Кыргыз Республикасынын тарыхы, кыргыз ( орус) тили (11-класстын базасында кошумча — жалпы тарых). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү.
 • 050709 Башталгыч класстарда окутуу. Экзамендер: математика, кыргыз (орус) тилинен; (11-класстын базасында кошумча кыргыз адабияты). Окуу күндүзгү жана сырттан окуу (9-класстын базасында бюджеттик орундар бар).
 • 080106 Финансы (тармактар боюнча). Экзамендер: математика, кыргыз (орус) тилинен; (11-класстын базасында кошумча – информатика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү.
 • 080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча). Экзамендер: математика, кыргыз (орус) тилинен; (11-класстын базасында кошумча – информатика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү.
 • 050704 Мектепке чейинки билим берүү. Экзамендер: математика, кыргыз (орус) тилинен; (11-класстын базасында кошумча — кыргыз (орус) адабияты). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү.

Кыска мөөнөттүү курстар

Биздин институтка тапшырган абитуриенттер контракт боюнча тандап алган кесибине карабастан төмөндөгү адистиктер боюнча кыска мөөнөттүү курстарда кошумча адистикке ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

 1. Компьютердик сабаттуулук (окуу мөөнөтү 2 ай)
 2. Чач тарач (окуу мөөнөтү 2 ай)
 3. Электр ширетүүчү (окуу мөөнөтү 2 ай)
 4. Өрт өчүрүүчү (окуу мөөнөтү 2 ай)
 5. Кулинардык курстар (узактыгы 2 ай)
 6. Орус тили курстары (мөөнөтү 1 жыл)
 7. Англис тили курстары (мөөнөтү 1 жыл)
 8. Ветеринардык-санитардык нөөмөтчү (окуу мөөнөтү 3 ай)
 9. Ширетүүчү (окуу мөөнөтү 2 ай)
 10. Өрт өчүрүүчү (окуу мөөнөтү 2 ай).

Кыска мөөнөттүү даярдоо курстары бардык предметтер боюнча өткөрүлөт, окуу жайды аяктагандан кийин студенттер кирүү экзамендерин тапшырышат.

Институтта контракттык негизде билим алып жаткан студенттер Ош, Бишкек жана башка шаарлардын студенттерине салыштырмалуу каржылык ресурстарды 50-80% үнөмдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ. Институтта бардык жашоо шарты бар жатакана бар.

Артыкчылыктар

 1. Окуу акысы эки жолу төлөнсө болот: жарымы декабрга чейин, экинчи жарымы 1-майга чейин.
 2. Базалык предметтер боюнча республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү 1, 2, 3-орундарды ээлегендер, 18 жашка чейинки камкорчусу жок тоголок жетим балдар 1, 2-топтогу майыптар. кирүү экзамендеринен бошотулат.
 3. Бюджеттик окууга кабыл алуу тестирлөөнүн негизинде жүргүзүлөт.
 4. Коомдук турмушка активдуу катышкан жана экзаменди эң жакшы баалар менен тапшырган студенттер мамлекеттен 720 сом өлчөмүндө стипендия алышат. Ошондой эле отличниктерге академик Б.Мурзубраимов атындагы стипендия (3000 сом ) тапшырылат.

Орто кесиптик билим берүү мекемелеринде окуу мөөнөтү:

 • 9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай.
 • 11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай.
 • сырттан окуу бөлүмү — 2 жыл 6 ай.

Документтерди кабыл алуу

I агым – 20-июндан 1-августка чейин

II агым – 3-августтан 25-августка чейин

Документтердин тизмеси:

 1. Билими тууралуу аттестат, аттестат же диплом
 2. Паспорттун же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 3. 3×4 өлчөмүндөгү 8 сүрөт
 4. Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун көчүрмөсү
 5. Аскердик билет же каттоо күбөлүгү (эркектер үчүн)

Биздин дарек: 723600, Өзгөн , ул. Манас 186. Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институту Ош технологиялык университети.

Маалымат үчүн телефондор: (03233) 53189, 53034.

Балдар жана кыздар!

Сизде сапаттуу билим алууга жана үй-бүлөлүк бюджетиңизди үнөмдөөгө уникалдуу мүмкүнчүлүк бар. Биздин окуу жайга тапшыргыла!

Илимий изилдөө иштери жана студенттердин эс алуусу үчүн : окуу залы бар 2 китепкана (31 000ден ашык китеп); Акыркы муундагы компьютерлер менен 3 компьютердик класс; электрондук китепкана; мультимедиа борбору уюштурулган; студенттер компьютердик класстарда интернетке бекер кире алышат; 250 орундуу маданий-маалымат борбору; конференц-зал; Заманбап талаптарга жооп берген « Шумкар » спорттук-эс алуу комплекси . Окуу жайда акыркы муундагы электрондук микроскоп менен жабдылган илимий лаборатория бар.

Институтта сабактар, интерактивдүү доска, проектор жана акыркы муундагы телевизорлор аркылуу өткөрүлөт.

Билим берүү мекемесинде AVN системасы (автоматташтырылган маалыматтык система) киргизилген, окуу процесси электрондук көзөмөлгө алынат. Ошондой эле окутуучулардын лекциялары, практикалык жана лабораториялык сабактары, тесттердин жана экзамендердин жыйынтыктары AVN системасында жайгаштырылат.

ОшТУнун Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технология жана билим берүү институтунда 60 профессордук-окутуучулар курамы, 1 илимдин доктору, профессор, 7 илимдин кандидаты, доцент эмгектенет. ОшТУнун МУИТОнун 20дан ашык окутуучуларына «Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги» наамы ыйгарылды .

2001-жылдан бери биздин институттун абитуриенттери жана аспиранттары 3 докторлук жана 17 кандидаттык диссертацияларды ийгиликтүү жакташкан.

Учурда стационардык жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 1000ден ашык студент билим алууда Институт Кытай, Казакстан, Россия, АКШ, Түштүк Корея, Армения, Германия, Голландия, Польша, Словакия, Япония жана башка өлкөлөр менен илимий, методикалык жана кесиптик багыттары боюнча тыгыз байланышта.