Кабыл алууАбитуриенттер үчүн маалымат


Кабыл алуу комиссиянын жооптуу катчысы
Дуванакулов Мусабек Абдушарипович,
“ПКГ” кафедрасынын башчысы, ОшТУнун доценти.
байланыш тел: +996 772720582
электрондук почта: mduvanakulov@mail.ru

 

 

 

Кабыл алуу комиссиянын жооптуу катчысынын орун басары
Кошмамат уулу Калысбек,
“Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын башчысынын м.а.,
ага окутуучу, магистр.
байланыш тел: +996 777007645
электрондук почта: kalysbek@mail.ru

 

 

 

Кабыл алуу комиссиянын жооптуу катчысынын орун басары
Омурзаков Бектур Кадырбекович,
информатика кафедрасынын окутуучусу, магистр.
ТТФ деканынын орун басары
контактные данные: +996 779321541,  +996 559321541

 

 

 

 

Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчынын Гуманитардык-технологиялык колледж боюнча орун басары
Жакиев Алмазбек Амангелдиевич,
окутуучу,
тел.номери: +996 770 11-01-00

М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ 2024-2025-ОКУУ ЖЫЛЫ ҮЧҮН ТӨМӨНКҮ АДИСТИКТЕР БОЮНЧА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ

АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ

Багыты – 750500 Курулуш (Негизги тест, математика же физика)
Профилдери:
– Өнөр-жай жана атуулдук курулуш;
– Имараттарды долбоорлоо; (Негизги тест, чыгармачылык сынак)
– Кыймылсыз мүлктү башкаруу жана эксперттөө;
– Автоунаа жолдору жана аэродромдор;
– Гидротехникалык курулуш;

Багыты – 750100 Архитектура (Негизги тест, чыгармачылык сынак)
Профили: – Имараттардын жана курулмалардын архитектурасы

Багыты – 750200 Архитектуралык чөйрөнүн дизайны (Негизги тест, чыгармачылык сынак)
Профили: – Архитектуралык чөйрөнүн дизайны

ТАБИГЫЙ-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ 

Багыты – 550800 Кесипктик билим берүү (Негизги тест)
Профилдери:
– Маалыматтар технологиялары;
– Психология

Багыты – 550500 Технологиялык билим берүү (Негизги тест)

Багыты – 510200 Колдонмо математика жана информатика (Негизги тест, математика же физика)
Профили: – Колдонмо математика жана информатика

Багыты – 710300 Колдонмо информатика (Негизги тест, математика же физика)
Профили: – Чоң көлөмдөгү маалыматтар аналитикасындагы колдонмо информатика

Багыты – 570021 Интерьер жана жабдуулар (ЖРТ талап кылынбайт, чыгармачылык сынак)
Профили: – Айлана-чөйрөнү көркөмдөө боюнча дизайнер

Багыты – 650300 Машина куруу (Негизги тест, математика же физика)
Профилдери:
– Өндүрүштүк инженерия;
– Машина куруудагы технология жана менеджмент

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

Багыты – 710500 Интернет технологиялар жана башкаруу (Негизги тест, математика же физика)
Профили: – Бухгалтердик эсепте, анализдеги жана аудиттеги интернет технологиялары жана башкаруу

Багыты – 540200 Социалдык иш (Негизги тест)
Профили: – Социалдык иш

Багыты – 580100 Экономика (Негизги тест, математика)
Профилдери:
– Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
– Финансы жана кредит;
– Экономика жана ишканаларды башкаруу;
– Статистика

Багыты – 520001 Тармактык экономика (Негизги тест, математика)

Багыты – 580600 Логистика (Негизги тест, математика же физика)
Профилдери:
– Ишмердүүлүк логистикасы;
– Каржы-банктык ишмердүүлүгүнүн логистикасы

Багыты – 580200 Менеджмент (Негизги тест, математика)
Профили: – Өндүрүштүк менеджмент

Багыты – 531500 Аймак таануу (Негизги тест, англис тили же тарых)
Профили:
– Чыгыш Азия

Багыты – 710300 Колдонмо информатика (Негизги тест, математика же физика)
Профили:
– Экономикадагы колдонмо информатика

Багыты – 580500 Бизнес-информатика (Негизги тест, математика)
Профилдери:
– Электрондук бизнес;
– Экономикадагы электрондук башкаруу

Багыты – 580700 Бизнес башкаруу (Негизги тест, математика)
Профилдери:
– Эл аралык бизнес;
– Программаларды жана долбоорлорду башкаруу

КИБЕРНЕТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Багыты – 590100 Маалымат коопсуздугу (Негизги тест, математика же физика)
Профилдери:
– Укук коргоо органдарындагы маалымат технологиялардын коопсуздугу;
– Финансы-экономикалык структурадагы маалымат коопсуздугу

Багыты – 710100 Информатика жана эсептөө техникасы (Негизги тест, математика же физика)
Профили: – Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо

Багыты – 710400 Программалык инженерия (Негизги тест, математика же физика)
Профили: Программалык камсыздоону иштеп чыгуунун технологиясы

Багыты – 531100 Лингвистика (Негизги тест, англис тили)
Профили: – Котормо жана котормо таануу

Багыты – 531200 Компьютердик лингвистика (Негизги тест, англис тили)
Профили: – Эл аралык коммуникация жана автоматташтырылган котормо системалары

Багыты – 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы (Негизги тест, математика же физика)
Профилдери:
– Программалык корголгон инфокоммуникацилар;
– Мобилдик байланыш системалары жана радио кирүү;
– Санариптик телекөрсөтүүнү жана үндү уктуруу;
– Буюмдардын интернети жана телекоммуникациялык системалар

Багыты – 710200 Маалымат системалары жана технологиялары (Негизги тест, математика же физика)
Профили: – Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары

Багыты – 700500 Мехатроника жана робототехника (Негизги тест, математика же физика)
Профили: – Робототехника

ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

Багыты – 760300 Техносфералык коопсуздук (Негизги тест, математика же физика)
Профили: – Өзгөчө кырдаалдарда коргоо

Багыты – 630001 Колдонмо геология (Негизги тест)
Профилдери:
– Пайдалуу кендерди сүрөттөө, издөө жана чалгындоо;
– Нефти жана газдын геологиясы.

Багыты – 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу (Негизги тест)
Профили: – Экология жана жаратылышты пайдалануу

Багыты – 730100 Токой иштери жана ландшафтык курулуш (Негизги тест)

Багыты – 740700 Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо (Негизги тест, физика же химия)
Профили: – Тигилүүчү буюмдардын технологиясы

Багыты – 570700 Костюм жана текстиль искусствосу (Негизги тест, чыгармачылык сынак)
Профили: – Кийимди көркөмдөп долбоорлоо

Багыты – 570020 Дизайн (ЖРТ талап кылынбайт, чыгармачылык сынак)
Профили: – Кийимдин дизайны

Багыты – 720200 Биотехнология (Негизги тест, химия же биология)
Профили: – Тамак аш биотехнологиясы

Багыты – 720100 Химиялык технология (Негизги тест, химия же биология)
Профилдери:
– Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы;
– Табигый энергия алып жүрүүчү нефтинин, газдын жана көмүртектүү материалдардын химиялык технологиясы

Багыты – 740100 Өсүмдүк азыктарынан алынган тамак-аш азыктарынын технологиясы (Негизги тест, химия же биология)
Профилдери:
– Нан, кондитер жана кесме азыктарынын технологиясы;
– Консервалоо жана тамак-аш концентраттар технологиясы

Багыты – 610600 Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы (Негизги тест)
Профили: – Өсүмдүк азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы

АВТОУНАА ЖАНА ТЕЙЛӨӨ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Багыты – 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы (Негизги тест, математика же физика)
Профилдери:
– Кыймыл коопсуздугун уюштуруу;
– Автоунаадагы бажы иши;
– Темир жолдогу ташууну уюштуруу жана башкаруу;

Багыты – 670200 Унаа-технологиялык машиналарды жана комплекстерди иштетүү (Негизги тест, математика же физика)
Профилдери:
– Автомобиль жана автомобилдер чарбасы;
– Автоунааларды тейлөө;
– Транспорт жана транспорттук-технологиялык машиналарды жана жабдууларды тейлөө (Мунай жана газ өндүрүү);
– Транспорттук жана транспорттук-технологиялык машиналарды жана жабдууларды тейлөө (Мунай продуктыларын берүү жана газ менен камсыздоо)

Багыты – 570400 Дизайн (ЖРТ талап кылынбайт, чыгармачылык сынак)
Профилдери:
– Графикалык дизайн;
-Дизайн интерьер;

Багыты – 650100 Материал таануу жана материалдардын технологиясы (Негизги тест, математика же физика)

ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Багыты – 640200 Электр энергетикасы жана электр техникасы (Негизги тест, математика же физика)
Профилдери:
– Электр менен жабдуу;
– Электр станциялары;
– Электр энергетикалык тармактар жана тору;
– Электр энергетикадагы IT;
– Электр энергетикадагы менеджмент;
– Электр унаа жана учкучсуз транспорт;
– Электр энергетикалык системадагы релелик коргоо жана автоматика

Багыты – 640100 Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы (Негизги тест, математика же физика)
Профили: – Жылуулук  электр станциясы

Багыты – 610300 Агроинженерия (Негизги тест)
Профилдери:
– Электр жабдыктары жана электр технологиялары;
Агроөнөр жай комплексинин электр энергетика тармагындагы электр техникалык маалымат системалары.

ОшТУ – жогорку инженердик жана технологиялык  багыттагы адистерди даярдоонун ордосу

Көңүл буруңуздар!!!

Ош технологиялык университетинин магистратурасына 2024-25-окуу жылы

үчүн окутуунун күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүнө төмөнкү багыттар жана адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алат: АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

510200 Колдонмо математика жана информатика
640200 Электр энергетикасы жана электр техникасы
профили:
– Электр менен камсыздоо
– Электр энергетикалык системалар жана тармактар
– Электр энергетикадагы менеджмент

670300 Транспорттук процесстердин технологиясы
профили: Кыймыл коопсуздугун уюштуруу

710200 Маалыматтар системалары жана технологиялары
адистиги: Экономикадагы

520500 Картография жана геоинформатика
1. Геоинформатика
2. Геодезия
3. Жер кадастры
4. География
5. Геология
6. Жер илими (энергетика, ъзгъчъ кырдаалдарда коргоо)
7. Транспорт
8. Экология, айлана чөйрөнү коргоо
9. Мейкиндиктик пландоо
10. Суу ресурсун башкаруу
11. Региондук экономика
12. Айыл-чарба илими
13. Архитектура, градокурулуш жана регион, башкаруу
14. Бизнес жана менеджмент «Spatial»
15. Инженер, технолог «Spatial»

544319 Информатика жана программалоо технологиясы

750500 Курулуш
профили: Имараттарды жана курулмаларды долбоорлоо жана анын теориясы курулмаларды долбоорлоо жана анын теориясы

710300 Колдонмо информатика

580100 Экономика
профили:
– Финансы жана кредит
– Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит (күндузгү, сырттан)

610600 Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы
профили: Өсүмдүк азыктарын өндүрүү кайра иштетүү технологиясы (күндузгү, сырттан)

690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары
профили: Байланыш тармактары жана коммутация системалары (күндузгү, сырттан)

520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу (күндузгү, сырттан)

550800 Кесиптик билим берүү
адистиги:
– Психология
– Маалыматтар технологиясы

540200 Социалдык иш

Магистратура – бул уюштуруучулук-башкаруучулук, аналитикалык, долбоорлук-экономикалык, илимий изилдөөчүлүк жана педагогикалык иш-аракетке адистерди даярдоого багытталган жогорку кесиптик билим берүүнүн экинчи деңгээли.

Магистирдик диплом – бул илимий карьеранын башаты гана эмес, жетекчилик кызматтарга жана престиждүү жумушка орношуудагы негизги конкуренциялык артыкчылык.

Магистратураны ийгиликтүү аяктаган жана магистердик диссертацияны коргогон магистранттарга “магистр” академиялык даражасы ыйгарылат жана мамлекеттик үлгүдөгү магистрдин диплому берилет.

Магистратурада окуган учурда магистрант төмөндөгүдөй артыкчылыктарга ээ болот:

 • тандап алынган илимий чөйрөсү боюнча тереңдетилген билим алууга;
 • илимий-изилдөөчүлүк иши менен алектенүү мүмкүнчүлүгүнө;
 • стажировка, практика өтүү жана илимий-изилдөө орду эске алынган индивидуалдык окуу планын тандоого мүмкүндүк берген өздүк билим берүү траекториясын түзүү мүмкүнчүлүгүнө;
 • магистрдик диссертация жазуудагы тажрыйба келечекте PhD докторантурада окууга жардам берет;
 • магистранттар жогорку окуу жайларда, атайын орто окуу жайларында, лицейлерде жана орто мектептерде иштөө үчүн окутуучулук тажрыйба алышат;
 • магистр даражасына ээ болуу эмгек акынын жогорулашы жана  жумушка орношуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет.

Магистратураны аяктагандан кийин магистрлер PhD докторантурасында окуусун уланта алышат.

Адистиктердин окуу пландары КРнын ББжИМги тарабынан даярдалган мамлекеттик жогорку профессионалдык билим берүү стандарттарынын негизинде түзүлүп бекитилген жана ошол окуу пландардын негизинде окуу процесси жүргүзүлөт. Магистратура бөлүмүндө илимдин докторлору, илимдин кандидаттары, магистрлер билим беришет.

Магистранттарды даярдоо күндүзгү жана сырттан окуу формасында ишке ашырылат.

Окуу мөөнөтү: күндузгү- 2 жыл, сырттан-2,5жыл.

Магистратурага тандап алуу кирүү сынактын негизинде ишке ашат.

М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин
Гуманитардык-технологиялык колледжи

Гуманитардык-технологиялык колледж ОшТУнун окумуштуулар кеңешинин чечими жана   ректордун 2004-жылдын 22-апрелиндеги №09-04/140 буйругу менен орто кесиптик билим берүү программасынын адистиктерин даярдоо үчүн ачылган.Колледж  ОшТУнун структуралык бөлүгү болуп эсептелип, студенттерге жогорку тажрыйбалуу окутуучулар, илимдин кандидаттары сабак берет.

2024-2025-окуу жылы үчүн төмөнкү адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алат:

040101 Социалдык иш (квалификациясы – социалдык кызматкер);
030504 Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу (квалификациясы – юрист);
080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)(квалификациясы-бухгалтер);
080106 Финансы (тармактар боюнча) (квалификациясы – финансист);
080501 Менеджмент (тармактар боюнча) (квалификациясы – менеджер);
080601 Статистика (квалификациясы – экономист);
050709 Башталгыч класстарда окутуу (квалификациясы – башталгыч класстын мугалими);
050720 Котормо иши (квалификациясы – котормочу);
210406 Байланыш тарамдары жана коммутациялык системалар (квалификациясы – техник);
230109 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (квалификациясы – техник-программист);
230701 Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-программист);
230108 Компьютердик системалар жана комплекстер(тармактар боюнча) (квалификациясы –компьютердик системалар боюнча техник);
230111 Компьютердик системаларда программалоо (квалификациясы –– техник-программист);
220206 Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник);
260903 Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы (квалификациясы –модельер-конструктор);
070602 Дизайн (тармактар боюнча)(квалификациясы –дизайнер);
130403 Ачык тоо-кен иштери (квалификациясы – тоо-кен техник-технологу);
280105 Өзгөчө кырдаалдарда коргонуу(квалификациясы – техник);
240404 Мунай менен газды кайра иштетүү (квалификациясы – техник-технолог);
110305 Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (квалификациясы – технолог);
140212 Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-электрик);
140206 Электр станциялары, тармактар жана системалар (квалификациясы – техник-электрик);
110302 Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу (квалификациясы – техник-электрик);
140208 Электр берүү линияларын куроо жана эксплуатациялоо (квалификациясы –техник-электркуроочу);
270208 Инженердик курулуштарды куруу жана пайдалануу (квалификациясы – техник);
270103 Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
270206 Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
270301 Архитектура (квалификациясы – техник);
190604 Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо (квалификациясы – техник);
190701 Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу (квалификациясы – техник);
190503 Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо (квалификациясы – техник-электр-механик);

Окуу мөөнөтү бардык адистиктер үчүн:

 • жалпы орто билим берүүнүн (11-кл.) базасында- 1 жыл 10 ай
  (Архитектура адистиги – 2 жыл 6 ай);
 • сырттан окуу- 2 жыл 6 ай.
 • негизги жалпы билим берүүнүн (9-кл.) базасында- 2 жыл 10 ай
  (Архитектура адистиги – 3 жыл 6 ай);

ПРАВИЛА
приема в Ошский технологический университет имени М.М. Адышева

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящая Правила разработана в соответствии со статьями Закона Кыргызской Республики “Об образовании”, другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области образования и определяет правила отбора и зачисления в Ошский технологический университет имени М.М. Адышева (далее – ОшТУ):

 • абитуриентов-граждан Кыргызской Республики, претендующих на государственный образовательный грант (далее – грант);
 • абитуриентов-граждан иностранных государств, претендующих на грант на основе международных договоров, вступивших в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
 • абитуриентов-граждан Кыргызской Республики и граждан иностранных государств для обучения по образовательным программам высшего профессионального образования по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения).

1.2. В настоящей Правиле используются следующие термины:

 • общереспубликанское тестирование (далее – ОРТ) – это тестирование, проводимое независимой тестовой службой (далее – НТС) для лиц, желающих поступить на обучение в вузы;
 • летний прием – прием абитуриентов в ОшТУ на грантовые места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, осуществляемый в летний период;
 • зимний прием – прием абитуриентов в ОшТУ на места по договорам с оплатой стоимости обучения, осуществляемый в зимний период, на места, оставшиеся вакантными после летнего приема;
 • автоматизированная информационная система участия в конкурсе на зачисление в ОшТУ (далее – АИС) – это портал для регистрации и зачисления по результатам ОРТ текущего года (для зимнего приема – по результатам ОРТ предшествующего года) в режиме онлайн; по результатам внутренних экзаменов для иностранных граждан;
 • электронный талон – это заявка, поданная в электронном виде через АИС.

1.3. На первый курс в ОшТУ принимаются лица, имеющие среднее общее и среднее профессиональное образование.

1.4. На обучение в ОшТУ по ускоренным программам принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании различных уровней. На обучение в ОшТУ по ускоренным программам соответствующих специальностей принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании соответствующего профиля. Соответствие профиля среднего профессионального образования профилю высшего профессионального образования определяет ОшТУ самостоятельно (на основании постановления №355 и №106 кабинета министров КР).

1.5. На обучение по программе подготовки магистра принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением квалификации “бакалавр” или “специалист”.

1.6. Граждане Кыргызской Республики имеют право получить на конкурсной основе бесплатное высшее образование в ОшТУ в пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня получается ими впервые.

1.7. Отбор и зачисление абитуриентов – граждан Кыргызской Республики и граждан других государств в ОшТУ для обучения по образовательным программам высшего профессионального образования проводится два раза в год: в летний и зимний периоды.

Зимний прием на места по договорам с оплатой стоимости обучения проводится по усмотрению ОшТУ, на места, оставшиеся вакантными после летнего приема.

1.8. Отбор и зачисление абитуриентов – граждан Кыргызской Республики по итогам ОРТ и граждан иностранных государств в ОшТУ для обучения по образовательным программам высшего профессионального образования проводится через АИС.

1.9. Обучение граждан иностранных государств в ОшТУ осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере образования, на основе международных договоров, вступивших в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также на основе договоров между образовательными организациями или с отдельными гражданами. Договоры между ОшТУ и лицами, оказывающими посреднические услуги в различных странах мира для отбора иностранных граждан в ОшТУ, должны быть согласованы с уполномоченным государственным органом в сфере образования и науки Кыргызской Республики (далее – уполномоченный орган) до объявления приема в ОшТУ.

1.10. ОшТУ объявляет прием после согласования с уполномоченным органом перечня направлений подготовки и специальностей. План приема на обучение по программам высшего профессионального образования утверждает самостоятельно. (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 21 ноября 2022 года № 654, 28 февраля 2023 года № 106).

1.11. Главными критериями при поступлении в ОшТУ на очную и заочную формы, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, являются уровень знаний и способности абитуриента.

Глава 2. Организация приема в ОшТУ

2.1. Отбор и зачисление абитуриентов на все формы обучения по результатам ОРТ текущего года (для зимнего приема – по результатам ОРТ предшествующего года) проводится через АИС в сроки, ежегодно устанавливаемые уполномоченным органом. Результаты ОРТ, сданного абитуриентом до прохождения им срочной военной службы, действительны в течение 3 лет.

2.2. Прием документов абитуриентов – граждан иностранных государств осуществляется через АИС в течение года. Ответственность за соблюдение сроков организации вступительных испытаний и зачисления абитуриентов – граждан иностранных государств возлагается на председателя приемной комиссии ОшТУ. (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 28 февраля 2023 года № 106).

2.3. Для организации приема абитуриентов на все формы обучения по договору с оплатой стоимости обучения приказом ректора ОшТУ создается приемная комиссия, председателем которой является ректор ОшТУ.

2.4. Отбор и зачисление абитуриентов по результатам ОРТ текущего года на грантовое обучение проводятся грантовой комиссией ОшТУ через АИС в сроки, ежегодно устанавливаемые уполномоченным органом.

2.5. Грантовая комиссия формируется в следующем составе:

 • ректор ОшТУ (председатель комиссии);
 • представитель городского органа управления образованием;
 • по одному представителю руководства каждого факультета, на направления и специальности которого проводится конкурсное зачисление по результатам ОРТ.

2.6. В обязанности грантовой комиссии входит:

 • составление протоколов о количестве зарегистрированных для участия в конкурсе по каждому направлению подготовки и специальности;
 • составление рейтинговых списков абитуриентов, участвующих в конкурсе;
 • составление списков абитуриентов, рекомендуемых к зачислению в ОшТУ по каждой категории абитуриентов;
 • передача списков абитуриентов, подтвердивших желание быть зачисленными и рекомендуемых к зачислению в ОшТУ, в НТС для подтверждения результатов тестирования по установленной форме.

2.7. Председатель приемной комиссии несет ответственность за соблюдение предельного контингента, установленного лицензией, а также требований нормативных правовых актов в области образования, определяет обязанности членов приемной и апелляционной комиссий, утверждает порядок их работы, график приема граждан приемной и апелляционной комиссиями.

2.8. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о ней, утверждаемым ректором ОшТУ.

2.9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии ОшТУ. (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 28 февраля 2023 года № 106).

2.10. Для организации и проведения вступительных испытаний председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми ректором ОшТУ.

2.11. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на обучение по ускоренным программам в ОшТУ создается аттестационная комиссия. Порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности аттестационной комиссии, а также процедуры проведения аттестационных испытаний определяются соответствующими положениями, утверждаемыми ректором ОшТУ.

2.12. При приеме в ОшТУ председатель приемной комиссии обеспечивает соблюдение прав граждан, установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере образования, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема.

2.13. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений об участии абитуриента в ОРТ, а также имеет право осуществлять проверку иных документов об образовании, представляемых абитуриентом.

Глава 3. Организация информирования абитуриентов

3.1. Абитуриент, его законные представители, родители имеют право ознакомиться с Уставом ОшТУ, его лицензиями на образовательную деятельность и сертификатами аккредитации, правилами приема, а также программами вступительных испытаний и другой необходимой информацией, связанной с приемом. При приеме на места по договору с оплатой стоимости обучения приемная комиссия обязана ознакомить абитуриента, его законных представителей, родителей с обязательствами и правами сторон, размером и порядком внесения платы за обучение, возможностью предоставления льгот по оплате.

3.2. С целью ознакомления абитуриента и (или) его родителей (законных представителей) ОшТУ обязан разместить указанные в пункте 28 документы на своем официальном сайте и/или оформить информационные стенды в ОшТУ не позднее 1 мая.

3.3. До начала приема документов приемная комиссия ОшТУ объявляет следующее:

 • ежегодные правила приема в ОшТУ;
 • перечень направлений подготовки и специальностей, на которые ОшТУ объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
 • перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому направлению подготовки и специальности;
 • перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее профессиональное образование;
 • перечень и формы проведения вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры и аттестационных испытаний – на ускоренные программы;
 • общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению подготовки и специальности;
 • правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных и аттестационных испытаний;
 • информация о наличии общежития(ий) и количество мест в общежитиях для иногородних поступающих;
 • образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
 • образец договора (контракта) для поступающих на грантовое обучение;
 • сроки проведения дополнительных (творческих) испытаний, в части их касающихся;
 • сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры и аттестационных испытаний на второй и последующий курсы;
 • сроки внесения оплаты за обучение.

3.4. В период приема документов приемная комиссия организует функционирование специальных телефонных линий (электронной почты) для ответов на вопросы абитуриентов.

Информация о количестве поданных заявлений, конкурсе должна быть предоставлена по каждому направлению подготовки и специальности и размещена на официальном сайте ОшТУ и/или на информационном стенде приемной комиссии.

Глава 4. Прием документов в ОшТУ

4.1. Прием в ОшТУ проводится по личному заявлению граждан.

4.2. Прием документов на обучение по ускоренным программам, на направления подготовки и специальности, не требующие результатов ОРТ, начинается с 20 июня, по программам магистратуры начинается с 20 июля и заканчивается 1 октября.

4.4. Прием документов абитуриентов-граждан иностранных государств осуществляется через АИС два раза в год: с 20 июня; с 1 декабря.

4.5. При подаче заявления о приеме в ОшТУ абитуриент по своему усмотрению представляет оригинал или нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего его личность, гражданство, оригинал или нотариально заверенную копию документа государственного образца об образовании и необходимое количество фотографий.

Допускается заверение копий документов граждан Кыргызской Республики по оригиналам тем вузом, в который они представляются.

4.6. Граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане, обучавшиеся в учебных заведениях иностранных государств, должны предоставить в приемную комиссию документ об образовании, эквивалентный государственному документу о среднем общем образовании, среднем или высшем профессиональном образовании Кыргызской Республики.

Эквивалентность документов об образовании, выданных учебными заведениями иностранных государств, определяется уполномоченным органом. Зачисление граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан, обучавшихся в учебных заведениях иностранных государств, не допускается без предоставления справки о соответствии уровня содержания образования, выданной уполномоченным органом.

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все представленные документы и материалы вступительных испытаний, аттестационных испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии ОшТУ). Личные дела поступающих хранятся в приёмной комиссии ОшТУ в течение шести месяцев с даты начала приема документов.

4.8. Абитуриенту при предоставлении документов выдается расписка о приеме документов.

4.9. Абитуриенты, представившие в приемную комиссию ОшТУ заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики.

Глава 5. Механизм отбора и зачисления абитуриентов на государственный образовательный грант

5.1. Конкурсное распределение грантов осуществляется на основании результатов ОРТ текущего года (кроме грантов, выделенных на специальности культуры и искусства, физической культуры и спорта). Зачислению подлежат абитуриенты, набравшие наибольшие баллы. Результаты ОРТ, сданного абитуриентом до прохождения им срочной военной службы, действительны в течении 3 лет.

5.2. Перечень вузов и специальностей, при зачислении на которые результаты ОРТ не обязательны, определяется уполномоченным органом.

5.3. Уполномоченный орган ежегодно утверждает количество и график туров отбора и зачисления абитуриентов по результатам ОРТ текущего года. До начала каждого тура информация о вакансиях размещается в АИС, на сайтах, информационных стендах ОшТУ, публикуется в печати или иным образом распространяется среди абитуриентов. При наличии вакантных мест после последнего тура, грантовая комиссия рекомендует к зачислению следующих по ранжированному списку претендентов. Правила отбора и зачисления во всех турах идентичны.

5.4. Конкурс на зачисление абитуриентов по итогам ОРТ текущего года проводится только через АИС. К конкурсу допускаются абитуриенты, получившие по основному тесту баллы, равные или выше определяемого уполномоченным органом порогового балла.

5.5. В конкурсе на поступление в ОшТУ и получение гранта приоритетным правом на зачисление пользуются абитуриенты, получившие по основному и соответствующему предметному тесту баллы, равные или выше пороговых баллов, участвующих в конкурсе по сумме баллов основного и предметного тестов. Если в конкурсе принимает участие недостаточное количество абитуриентов, имеющих результаты предметного теста, грантовая комиссия рекомендует к зачислению абитуриентов по результатам основного теста.

К конкурсному зачислению на направления и специальности, требующие дополнительных испытаний или дополнительных предметных тестов, перечень которых утверждается уполномоченным органом, допускаются те абитуриенты, которые успешно прошли эти испытания.

5.6. При зачислении на специальности и направления, требующие прохождения дополнительных творческих испытаний, приоритетным является результат творческих испытаний.

Сведения о необходимости прохождения дополнительных испытаний или дополнительных предметных тестов для участия в конкурсе на получение гранта и выполнения, связанных с ними каких-либо дополнительных условий доводятся до абитуриента и его родителей до начала ОРТ.

Дополнительные испытания должны быть проведены до начала туров.

5.7. Конкурсное распределение грантов и зачисление абитуриентов в ОшТУ по результатам ОРТ осуществляются раздельно, в рамках отдельных категорий абитуриентов, в соответствии с Инструкцией о категориях абитуриентов и процентном распределении государственных образовательных грантов по ним (приложение к настоящему Положению).

5.8. В каждом туре абитуриент вправе подать одну заявку для участия в конкурсе на грантовое обучение и одну заявку – на обучение по договору с оплатой стоимости через АИС.

5.9. Для участия в конкурсе на отбор и зачисление абитуриент может подать заявку самостоятельно в удаленном режиме или через приемную комиссию ОшТУ через АИС. Допускается проведение конкурса исключительно в режиме онлайн в порядке, установленном уполномоченным органом.

5.10. АИС в режиме онлайн формирует:

 • ранжированный список абитуриентов с указанием идентификационного номера абитуриента и количества набранных им баллов по каждой категории отдельно;
 • процентное соотношение между категориями, указанными в Инструкции о категориях абитуриентов и процентном распределении государственных образовательных грантов по ним (приложение), на данный день.

5.11. Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе в каждом туре длится 2,5 календарного дня, до 14.00 часов третьего календарного дня регистрации абитуриентов.

5.12. Подтверждение рекомендованными абитуриентами своего желания обучаться по данному направлению длится 3 дня, до 16.00 часов шестого дня каждого тура.

5.13. Подтверждение дополнительно рекомендованными абитуриентами своего желания обучаться по данному направлению после последнего тура длится в течение 24 часов с момента рекомендации. По истечении 24 часов, если абитуриент не подтвердил своего желания обучаться, грантовая комиссия рекомендует к зачислению следующих по ранжированному списку претендентов. Данная процедура проводится в течение трех рабочих дней после завершения последнего тура.

5.14. Зачисляются в ОшТУ на основе конкурса, в пределах квоты грантовых мест для этой категории лиц, ежегодно утверждаемой Кабинетом Министров Кыргызской Республики, следующие категории абитуриентов (при наличии подтверждающих документов):

 • инвалиды I, II групп;
 • лица с ограниченными возможностями здоровья с детства;
 • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 • этнические кыргызы;
 • дети лиц, погибших в результате событий, произошедших 17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в апреле-июне 2010 года и апреле 2021 года;
 • лица, имеющие статус кайрылмана.

Оцифрованные документы, подтверждающие принадлежность абитуриента к вышеперечисленным категориям, должны быть прикреплены в АИС и подтверждающие документы предоставлены в приемную комиссию ОшТУ.

Грантовая комиссия ОшТУ на конкурсной основе распределяет квоты по направлениям подготовки и специальностям на основании личных заявлений абитуриентов. Заявление может быть подано для участия в конкурсе на направление подготовки или специальность, на которые вузу выделены грантовые места. В случае неполной востребованности квот, предназначенных для указанных выше категорий, они могут быть распределены на общих условиях среди других абитуриентов в последнем туре отбора и зачисления по решению грантовой комиссии ОшТУ.

5.15. Вне конкурса на грантовые места зачисляются:

 • абитуриенты, набравшие в текущем календарном году наиболее высокие баллы по результатам основного теста ОРТ, на любые специальности и направления подготовки, реализуемые в ОшТУ. Количество грантов для зачисления данной категории абитуриентов не должно превышать 50. Зачисление абитуриентов данной категории осуществляется уполномоченным органом на основании личных заявлений абитуриентов;
 • абитуриенты, занявшие в текущем календарном году 1 место, 2 место, 3 место в республиканской олимпиаде школьников или являющиеся призерами международных олимпиад, на специальности и направления, с которыми совпадает предмет олимпиады, по выбору абитуриентов, при условии их участия в ОРТ и получении баллов, равных или выше порогового балла;
 • абитуриенты, являющиеся победителями, занявшими 1 место, и призерами, занявшими 2 и 3 места республиканского конкурса “Интеллектуалы XXI века” текущего года, на специальности и направления технического профиля, с которыми совпадает номинация конкурса, по выбору абитуриентов, при условии их участия в ОРТ и получении баллов, равных или выше порогового балла;
 • абитуриенты, имеющие сертификат “Алтын тамга” при условии их участия в ОРТ и получении баллов, равных или выше порогового балла;

5.16. При одинаковых баллах преимущество отдается (при наличии подтверждающих документов):

 • абитуриенту, имеющему спортивное звание “Мастер спорта Кыргызской Республики”, “Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса”;
 • абитуриенту, прошедшему срочную военную службу;
 • абитуриенту, имеющему государственный сертификат уполномоченного государственного органа по государственному языку с учетом системы “Кыргызтест” об уровне владения государственным языком;
 • абитуриенту, имеющему более высокие баллы по профилирующему предметному тесту ОРТ.

Оцифрованные документы, подтверждающие принадлежность абитуриента к вышеперечисленным категориям, должны быть прикреплены в АИС и подтверждающие документы предоставлены в приемную комиссию ОшТУ.

5.17. Члены грантовой комиссии ОшТУ составляют протокол о количестве поданных заявок. Грантовая комиссия ОшТУ подписывает протокол расчета процентного соотношения социальных категорий абитуриентов, участвующих в конкурсе на специальности ОшТУ, указанных в Инструкции о категориях абитуриентов и процентном распределении государственных образовательных грантов по ним (приложение).

5.18. Списки рекомендованных к зачислению абитуриентов должны быть размещены в АИС, на сайте и стендах ОшТУ не позднее 10 часов утра, следующего за последним днем регистрации.

5.19. Абитуриент, рекомендованный к зачислению в ОшТУ, должен до 16.00 часов 6-го календарного дня каждого тура подтвердить свое желание обучаться в ОшТУ, предоставив в приемную комиссию следующие документы:

 • паспорт или свидетельство о рождении (копия);
 • оригинал сертификата ОРТ;
 • оригинал аттестата о среднем общем образовании, диплома о среднем профессиональном образовании либо его дубликат;
 • военный билет или приписное свидетельство (копия);
 • соответствующее количество фотографий.

Допускается зачисление абитуриентов в число студентов по результатам ОРТ после подачи документов в электронном виде через АИС. Оригиналы документов абитуриент обязан представить в приемную комиссию ОшТУ до 30 августа. (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 1 августа 2022 года № 425, 28 февраля 2023 года № 106).

5.20. Список абитуриентов, подтвердивших свое желание обучаться в ОшТУ, за подписью председателя грантовой комиссии ОшТУ отправляется в НТС для подтверждения достоверности набранных баллов абитуриентами после окончания всех туров зачисления. Подтверждение НТС дается в течение 2 календарных дней.

5.21. Подтвержденный НТС список абитуриентов передается в администрацию ОшТУ для подготовки приказов о зачислении абитуриентов.

5.22. При нарушении процедуры зачисления абитуриент вправе в течение 3 рабочих дней апеллировать в уполномоченный орган.

Глава 6. Организация целевого приема абитуриентов

6.1. К конкурсу на целевые места на грантовой основе допускаются абитуриенты – граждане Кыргызской Республики, участвовавшие в ОРТ текущего года и получившие баллы, равные или выше установленного порогового балла, и имеющие направление на обучение (с указанием направления подготовки/специальности), подписанное руководителем органа местного самоуправления, местной государственной администрации (для медицинских специальностей по согласованию с руководителем территориальной организации здравоохранения). К зачислению рекомендуются абитуриенты, участвующие в конкурсе на целевой прием и набравшие наибольшее количество баллов. Уполномоченный орган может установить отдельный пороговый балл для данной категории абитуриентов.

6.2. Количество мест для целевого приема на грантовой основе устанавливается уполномоченным органом в пределах утвержденного плана приема на каждое направление подготовки и специальность.

6.3. Количество целевых мест на грантовой основе не может быть увеличено в ходе приема документов и туров отбора и зачисления.

6.4. С абитуриентами, поступившими на целевые места на грантовой основе, заключается трехсторонний договор об обязательном распределении на работу между студентом, ОшТУ и органом местного самоуправления или местной государственной администрацией.

6.5. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места на грантовой основе, могут участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования.

6.6. Целевые места на грантовой основе, оставшиеся вакантными в последнем туре отбора и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.

6.7. Работодатели имеют право заказывать целевую подготовку специалистов в образовательных организациях республики по договорам с оплатой стоимости обучения за счет собственных средств.

6.8. Условия целевой подготовки по договору с оплатой стоимости обучения определяются договором, заключаемым между работодателем и студентом.

Глава 7. Механизм отбора и зачисления на обучение по договору с оплатой стоимости обучения

7.1. Конкурс на зачисление абитуриентов на все формы обучения по договору с оплатой стоимости обучения проводится по итогам ОРТ текущего года через АИС два раза в год. Зимний прием осуществляется через АИС по итогам ОРТ предшествующего года. К конкурсу допускаются абитуриенты, получившие по основному тесту баллы, равные или выше определяемого уполномоченным органом порогового балла.

7.2. Конкурс проводится без учета категорий абитуриентов, установленных для абитуриентов, претендующих на получение государственного образовательного гранта, к зачислению рекомендуются абитуриенты с наиболее высокими баллами. Уполномоченный орган ежегодно утверждает количество и график туров отбора и зачисления абитуриентов по результатам ОРТ текущего года. Правила отбора и зачисления во всех турах идентичны. При наличии вакантных мест после последнего тура, приемная комиссия рекомендует к зачислению следующих по ранжированному списку претендентов.

Правила участия в конкурсе на отбор и зачисление по договору с оплатой стоимости обучения через АИС, периоды (время) регистрации, подтверждения абитуриентами в АИС своего желания обучаться идентичны правилам и периодам (времени) регистрации и подтверждения, установленным для участия в конкурсе на грантовое обучение.

7.3. К конкурсу на места по договору с оплатой стоимости обучения на специальности и направления, требующие дополнительных предметных тестов, также допускаются абитуриенты, не сдававшие данные тесты, но имеющие по основному тесту баллы, равные или выше порогового. При зачислении на данные специальности приоритетным правом пользуются абитуриенты, имеющие результаты предметных тестов, на оставшиеся места рекомендуются абитуриенты по результатам основного теста.

7.4. Вне конкурса при наличии балла, соответствующего положительной оценке, зачисляются на места по договору с оплатой стоимости обучения (при наличии подтверждающих документов):

 • дети – круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 • лица с ограниченными возможностями здоровья, которым по заключению медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в вузе по избранному направлению подготовки и специальности;
 • призеры международных и республиканских олимпиад (занявшие 1-3 места в текущем году) на направления и специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим;
 • абитуриенты, являющиеся победителями, занявшими 1 место, и призерами, занявшими 2 и 3 места республиканского конкурса “Интеллектуалы XXI века” текущего года, на специальности и направления технического профиля, с которыми совпадает номинация конкурса, по выбору абитуриентов, при условии их участия в ОРТ и получении баллов, равных или выше порогового балла;
 • абитуриенты, имеющие сертификат “Алтын тамга”, при условии их участия в ОРТ и получении баллов, равных или выше порогового балла.

Оцифрованные документы, подтверждающие принадлежность абитуриента к вышеперечисленным категориям, должны быть прикреплены в АИС и подтверждающие документы предоставлены в приемную комиссию ОшТУ.

7.5. Преимущественным правом при прочих равных условиях при поступлении в ОшТУ пользуются (при наличии подтверждающих документов):

 • абитуриенты, имеющие спортивные звания “Мастер спорта Кыргызской Республики”, “Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса”;
 • лица, прошедшие срочную военную службу;
 • лица, имеющие государственный сертификат уполномоченного государственного органа по государственному языку с учетом системы “Кыргызтест” об уровне владения государственным языком;
 • абитуриенты, имеющие более высокие баллы по предметному тесту ОРТ.

Оцифрованные документы, подтверждающие принадлежность абитуриента к вышеперечисленным категориям, должны быть прикреплены в АИС и подтверждающие документы предоставлены в приемную комиссию ОшТУ.

7.6. ОшТУ проводит вступительные испытания исключительно:

 • для абитуриентов, поступающих на направления подготовки и специальности, не требующие результатов ОРТ;
 • для абитуриентов – иностранных граждан.

7.7. Вступительные испытания могут проводиться одновременно с проведением туров отбора абитуриентов по результатам ОРТ.

7.8. В правилах приема ОшТУ определяется перечень предметов вступительных испытаний.

7.9. Вступительные испытания проводятся по программам, соответствующим учебным программам среднего общего образования.

7.10. Сроки проведения вступительных испытаний в ОшТУ: летнего приема – с 1 июля до 25 августа; зимнего приема – с 20 декабря до 15 февраля.

Сроки проведения вступительных испытаний для иностранных граждан: в рамках летнего приема – с 1 августа до 1 декабря; в рамках зимнего приема – с 20 декабря до 20 марта.

Сроки проведения вступительных испытаний для иностранных граждан могут быть продлены уполномоченным органом при форс-мажорных обстоятельствах, возникших в Кыргызской Республике или в иностранных государствах (стихийные бедствия, эпидемии, военное положение, пожары, чрезвычайные ситуации). (В редакции постановлений Кабинета Министров КР от1 августа 2022 года № 425, 30 ноября 2022 года № 665, 28 февраля 2023 года № 106).

7.11. Расписание вступительных и аттестационных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня и 15 декабря (для зимнего приема). В расписании вступительных испытаний и аттестационных испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.

7.12. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, выбывают из конкурса.

7.13. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь, смерть близких, подтвержденные документально), допускаются к нему в параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально в период до их полного завершения.

7.14. Прием на обучение в ОшТУ по ускоренной программе проводится на основании переаттестации (перезачета) результатов обучения отдельных дисциплин и других учебных мероприятий, пройденных при получении высшего или среднего профессионального образования. Переаттестация (перезачет) результатов обучения проводится ОшТУ самостоятельно. При этом срок обучения при реализации ускоренных программ определяется по результатам переаттестации (перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) студентом при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования по иной образовательной программе.

7.15. Конкурс для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям граждан по результатам вступительных испытаний. (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 28 февраля 2023 года № 106).

Глава 8. Общие правила проведения вступительных испытаний в ОшТУ

8.1. Вступительные испытания могут быть проведены в виде экзамена (устного или письменного), тестирования (бланочного или компьютерного), собеседования. Форма проведения вступительных испытаний (онлайн, офлайн) устанавливает ОшТУ. (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 28 февраля 2023 года № 106).

8.2. ОшТУ для проведения вступительных испытаний может использовать тестовые задания организаций, специализирующихся в области оценивания с использованием современных методов тестирования, на основании заключенных с ними договоров. Тестовые задания, билеты для устных экзаменов, задания для письменных экзаменов, разработанные предметными комиссиями ОшТУ, должны соответствовать программе среднего общего образования.

8.3. Пакеты тестовых заданий, билетов для устных экзаменов и заданий для письменных экзаменов и ключи (ответы) к ним должны храниться у председателя приемной комиссии в запечатанных конвертах, которые вскрываются непосредственно перед проведением тестирования (экзамена).

8.4. Длительность тестирования или письменного экзамена определяется университетом.

8.5. Допуск абитуриентов к вступительным экзаменам осуществляется при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

8.6. Перед началом вступительных испытаний членами экзаменационной комиссии проводится инструктаж о правилах проведения экзамена.

8.7. Во время вступительных экзаменов абитуриентам запрещается:

 • приносить и использовать учебники, тетради, записи, мобильные телефоны, электронные записные книжки и другие средства хранения информации;
 • разговаривать или пересаживаться без разрешения экзаменаторов;
 • обмениваться экзаменационными билетами, бланками ответов и записями.

В случае неоднократного нарушения требований о порядке проведения вступительных испытаний абитуриент может быть дисквалифицирован и не допущен к следующему экзамену. Дисквалификация оформляется соответствующим актом, заверенным подписями членов экзаменационной комиссии.

8.8. При сдаче абитуриентом выполненного тестового задания членами комиссии проверяется соответствие номера варианта на бланке ответа и на тестовом задании, отсутствие исправлений, отметок на бланке ответов, заполнение бланков шариковой или гелевой ручкой.

8.9. Присутствие на вступительных экзаменах посторонних лиц запрещается.

8.10. По окончании экзамена тесты, бланки ответов и экзаменационные листы передаются ответственному секретарю приемной комиссии.

8.11. Ответственный секретарь вместе с членами приемной комиссии зашифровывает письменные работы или бланки ответов, проставляя условный шифр на экзаменационном листе и бланке ответов.

8.12. Экзаменационные листы остаются у ответственного секретаря и хранятся в запечатанном сейфе, а бланки ответов передаются членам экзаменационной комиссии для проверки, при этом проверка их разрешается только в вузе. Лица, не имеющие отношения к данному вступительному испытанию, к проверке не допускаются.

8.13. Проверка экзаменационных работ проводится в тот же день, сразу после окончания шифрования.

8.14. При проверке экзаменационных работ необходимо придерживаться следующих правил:

 • ответы, закрашенные карандашом, не засчитываются;
 • при закрашивании абитуриентом двух вариантов ответов, ответ на данный вопрос не засчитывается;
 • на бланках ответов рядом с выставленными баллами в обязательном порядке ставится подпись и указывается фамилия проверяющего;
 • при обнаружении подписи на бланках ответов или каких-либо надписей, не относящихся к работе, тестовые задания проверяются двумя экзаменаторами.

8.14. При проведении компьютерного тестирования вопросы и ответы отображаются на мониторе компьютера. Тест завершается, если исчерпаны все вопросы или истекло время, отведенное для теста. Результат теста фиксируется в электронном протоколе. Факт ознакомления с результатами тестирования подтверждается подписью абитуриента на листе тестирования и фиксируется в экзаменационной ведомости.

8.15. Минимальный пороговый балл, дающий право абитуриенту участвовать в конкурсе, устанавливается университетом заранее и не может быть меньше 40 процентов максимально возможного количества баллов.

8.16. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на места по договору с оплатой стоимости обучения, должен быть вывешен не позднее 10 часов утра следующего дня после проведения экзамена.

8.17. Письменные работы лиц, зачисленных в ОшТУ, подшиваются в их личные дела или в электронном (цифровом) виде вводятся в базу данных студентов. Письменные работы непринятых абитуриентов хранятся в течение шести месяцев, после чего уничтожаются.

Глава 9. Общие правила подачи и рассмотрения апелляции

9.1. По результатам вступительного или аттестационного испытания абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и/или несогласии с его результатами (далее – апелляция).

В случае проведения письменного испытания, абитуриент может ознакомиться со своей работой.

9.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

9.3. Апелляция подается абитуриентом лично на следующий день после объявления оценки по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

9.4. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.

9.5. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.

9.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по экзамену.

9.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под подпись).

Глава 10. Зачисление в ОшТУ

10.1. Зачисление абитуриентов в число студентов ОшТУ на все формы обучения производится при наличии подлинника документа об образовании либо его дубликата.

При зачислении в магистратуру на заочную форму обучения и на ускоренные программы обучения на базе среднего профессионального образования по соответствующему профилю выпускники педагогических направлений подготовки и специальностей, обучавшиеся на грантовой или бюджетной основе, предоставляют копию диплома о базовом высшем профессиональном образовании (бакалавр) или диплома о среднем профессиональном образовании, заверенную выдавшим его учебным заведением, и справку учебного заведения об обучении на грантовой или бюджетной основе и распределении на работу.

Допускается зачисление абитуриентов в число студентов по результатам ОРТ после подачи в АИС в электронном виде следующих документов:

 • паспорт или свидетельство о рождении;
 • сертификат ОРТ;
 • аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании либо его дубликат;
 • военный билет или приписное свидетельство.

При этом, оригиналы документов и соответствующее количество фотографий абитуриент обязан предоставить в приемную комиссию ОшТУ до 30 августа. (В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 1 августа 2022 года № 425, 28 февраля 2023 года № 106).

10.2. Зачисление абитуриентов в число студентов по результатам ОРТ производится при наличии подлинника сертификата о результатах тестирования. Результаты ОРТ абитуриентов, подтвердивших свое желание обучаться в ОшТУ путем представления в приемную комиссию необходимых документов, должны быть подтверждены НТС до зачисления.

10.3. Зачисление абитуриентов в число студентов ОшТУ на все формы обучения, на места по договору с оплатой стоимости обучения производится по итогам летнего приема до 25 августа, по итогам зимнего приема до 15 февраля. Зачисление абитуриентов из числа иностранных граждан в число студентов ОшТУ на все формы обучения, на места по договору с оплатой стоимости обучения производится по итогам летнего приема до 1 декабря, по итогам зимнего приема до 20 марта. Сроки зачисления абитуриентов из числа иностранных граждан могут быть продлены уполномоченным органом при форс-мажорных обстоятельствах, возникших в Кыргызской Республике или в зарубежных странах (стихийные бедствия, эпидемии, военное положение, пожары, чрезвычайные ситуации). (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 28 февраля 2023 года № 106).

10.4. Слушатели подразделений довузовской подготовки принимаются в ОшТУ на общих основаниях.

10.5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, а также получившие неудовлетворительную оценку, не участвуют в конкурсе и не зачисляются в ОшТУ.

10.6. Приказ (приказы) о зачислении по результатам конкурса с указанием количества баллов, набранных на вступительных испытаниях или по ОРТ, публикуется на официальном сайте ОшТУ и размещается на информационном стенде приемной комиссии.

10.7. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора уполномоченным органом, фактов проведения конкурса и неправомерного зачисления абитуриента, в том числе на основании представленных им недостоверных сведений о результатах ОРТ, студент подлежит отчислению в установленном порядке.

Глава 11. Представление информации и контроль

11.1. ОшТУ представляет в уполномоченный орган итоговые данные о приеме в сроки:

– на обучение на грантовой основе – до 30 сентября;

– на обучение на платной основе по итогам летнего приема – до 10 декабря; по итогам зимнего приема – до 30 марта. (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 28 февраля 2023 года № 106).

11.2. Контроль за работой приёмной комиссии ОшТУ осуществляется уполномоченным органом.

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ОшТУ                 Дуванакулов М.А.

Глава 9. Общие правила подачи и рассмотрения апелляции

9.1. По результатам вступительного или аттестационного испытания абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и/или несогласии с его результатами (далее – апелляция).

В случае проведения письменного испытания, абитуриент может ознакомиться со своей работой.

9.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

9.3. Апелляция подается абитуриентом лично на следующий день после объявления оценки по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

9.4. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.

9.5. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.

9.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по экзамену.

9.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под подпись).

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости студента на контрактной основе КР
(очная, заочная и дистантная форма) в Ош ТУ на 2024-2025 учебный год

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(Технология жана жаратылышты пайдалануу)

    № Специальность/Адистик ШИФР I курс
о/о з/о(д/о)
1 Техносферная безопасность (Техносфералык коопсуздук) 760300 34300 31800
2 Прикладная геология (Колдонмо геология) 630001 31899 28996
3 Экология и природопользование
(Жаратылышты колдонуу жана экология)
520800 28996 28000
4 Технология и конструирование  изделий  легкой промышленности
( Жеңил өнөр жай  буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо)
740700 34300 32000
5 Технология производства и переработки сельхозпродукции
(Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы)
610600 31899
6 Искусство костюма и текстиля
(Текстиль жана костюм искусствосу)
570700 28996
7 Лесное дело и ландшафтное строительство
(Токой иштери жана ландшафттык курулуш)
730100 31899 28996
8 Дизайн (адис) 570020 30690
9 Химическая технология (Химиялык технология) 720100 34300 27906
10 Технология и производство продуктов питания из растительного сырья 740100 34300

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ и СТРОИТЕЛЬСТВА
(Архитектура жана  курулуш факультети)

Специальность/Адистик ШИФР I курс
о/о з/о(д/о)
1 Строительство ( Курулуш) 750500 30935 27830
2 Дизайн архитектурной  среды
(Архитектуралык чөйрөнүн дизайны)
750200 33488
3 Архитектура 750100 33488

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ и УПРАВЛЕНИЯ
(Экономика жана башкаруу факультети)

Специальность/Адистик ШИФР I курс
о/о з/о(д/о)
1  Экономика (БУиА, ФиК, ЭУП) 580100 28996 26620
2  Управление бизнесом (Бизнес башкаруу) 580700 28996 26620
3 Социальная работа (Социалдык иш) 540200 28996 26620
4 Логистика 580600 28996 26620
5 Регионоведение (Аймак таануу) 531500 28996
6 Бизнес информатика (Бизнес информатика) 580500 28996 26620
7 Интернет технологии и управление (Интернет технологиялар жана башкаруу) 710500 31700
8 Менеджмент 580200 28996
9 Прикладная информатика в экономике (Экономикадагы колдонмо информатика) 710300 31700 30800

ФАКУЛЬТЕТ КИБЕРНЕТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети)

Специальность/Адистик ШИФР I курс
о/о з/о(д/о)
1 Информатика и вычислительная техника
(Информатика жана эсептөө техникасы)
710100 31700
2 Инфокомуникационные технологии и системы связи
(Инфокоммуникациялык технологиялар  жана байланыш системасы )
690300 31700 30800
3 Информационные  системы и технологии
(Маалымат системалары жана технологиялары)
710200 31700 30800
4 Компьютерная лингвистика (Компьютердик лингвистика) 531200 26360
5 Лингвистика (перевод и переводоведение)  (котормо жана таануу) 531100 26360
6 Мехатроника и  робототехника (Мехатроника жана робототехника) 700500 31700
7 Информационная безопасность (Маалымат коопсуздугу) 590100 31700
8 Биотехнические системы и технологии (Биотехникалык системалар жана технологиялар) 680200 34300
9 Картография и геоинформатика (Картография жана геоинформатика) 520500 26360

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА
(Автоунаа жана тейлөө технологиясы факультети)

Специальность/Адистик ШИФР I курс
о/о з/о(д/о)
1 Технология транспортных процессов
(Транспорттук  процесстеринин технологиясы)
670300 28999 28600
2  Дизайн 570400 27900 27500
3 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Транспорттуктехнологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо) 670200 28999 28600
4 Материаловедение и технологии материалов 650100 28999

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Энергетика факультети)

Специальность/Адистик ШИФР I курс
о/о з/о(д/о)
1 Агроинженерия 610300 31900 29700
2 Электроэнергетика и электротехника бакалавр (Электроэнергетика  жана  электротехника) 640200 32832 30800
3 Теплоэнергетика и теплотехника
(Жылуулук энергетика жана жылыуулук техникасы)
640100 32832

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Табигый техникалык факультети)

Специальность/Адистик ШИФР I курс
о/о з/о(д/о)
1 Прикладная  математика и информатика
(Колдонмо математика жана информатика)
510200 28996 26620
2 Профессиональное обучение (Кесиптик билим беруу) 550800 28996 26620
3  Прикладная информатика  (Колдонмо информатика) 710300 31700 29700
4 Интерьер и оборудование (Интерьер жана жабдуулар) 570021 30690
5 Машиностроение (Машина куруу) 650300 28996 26620
6 Энергическое машиностроение экспер 28996

ГУМАНИТАРНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  при ОшТУ
(Гуманитардык-технологиялык колледж)

Специальность/Адистик ШИФР I курс
о/о з/о
1 Конструирование, моделирование  и технология  швейных  изделий
(Тигилүүчү кийимдерди моделдештирүү жана конструктурлоо)
260903 19635 17535
2 Сети связи и системы коммуникаций
(Байланыш тармактары жана  коммуникация системалары)
210406 17325 16170
3 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (Автоматташтырылган системаларды жана эсептоо техникаларын  программалык камсыздоо) 230109 18900
4 Электроснабжение по отраслям (Электр менен  жабдуу) 140212 19635 17535
5 Техническое  обслуживание  и ремонт автотранспорта
(Автоунааларды техникалык тейлөө жана ондоо)
190604 19635 17535
6 Открытые горные работы  (Ачык тоо-кен иштери) 130403 17325 16170
7 Экономика и бух учет (Экономика жана бухгалтердик эсеп)  (по отраслям) 80110 21000 18900
8 Электрофикация и автомазизация сельского хозяйства (Айыл чарбасын электирификациялоо жана автоматизациялоо) 110302 19530 17535
9 Переработка  нефти и газа (нефтини жана газды кайра иштетүү ондүрүшү) 240404 17325 16170
10 Соц иальная работа (Социалдык иш) 40101 17325 16170
11 Менеджмент 80501 19635 18480
12 Автоматизированные системы обработки информации и управление
(Маалымыттарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу)
220206 17325 16170
13 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам транспорта)
(Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу)
190701 19635 17535
14 Строительство и эксплуатация инженерных  сооружений
Инженердик курулуштарды куруу жана пайдалануу
270208 19635
15 Прикладная информатика по отраслям (Колдонмо информатика) 230701 18900 17325
16 Строительство  и эксплуатация автомобильных дорог  и аэродромов  (Автомобиль жолдорун жана аэродромдору куруу жана эксплуатациялоо) 270206 19530 17535
17 Электрические станции, сети и системы (Электр станциялар, тармактары жана системалары) 140206 19635 18480
18 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (курулуштарды жана имараттарды куруу жана пайдалануу) 270103 19635 17535
19 Защита в чрезвычайных ситуациях  (Озгочо кырдаалдарда коргонуу) 280105 17325 16170
20 Компьютерные системы и комплексы (по отраслям) (Компьютердик системалар жана комлекстер) 230108 17850
21 Эксплуатация транспортного эл.оборудования и автоматики (Унаанын электр жабдыктарынын эксплутациясы жана автоматикасы) 190503 20213
22 Статистика 80601 19635 17535
23 Архитектура 270301 19635
24 Финансы 80106 21000 18900
25 Дизайн 70602 19635
26 Монтаж и эксплуатация линий эл. передач (Электр беруу линияларын куруу жана эксплутациялоо) 140208 19635 17535
27 Право и организация социального обеспечения (Укук жана социалдык касыздоону уюштуруу) 30504 19635 17535
28 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Айыл чарба продукцияларын өндөрүүнүн жана кайра иштөтүүнүн технологиясы) 110305 17325
29 Переводческое дело
(Котормо иши)
50720 20000
30 Программирование компьютерных систем 230111 19530

 

Специальность/Адистик ШИФР I курс
о/о з/о
1 АСПИРАНТУРА 39290 37648
2 ДОКТОРАНТУРА 45500

МАГИСТРАТУРА

Специальность/Адистик ШИФР I курс
о/о з/о
1 Картография жана геоинформатика 520500 26950
2 Прикладная  математика и информатика (Колдонмо математика жана информатика) 510200 26950
3 Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетика  жана  электротехника) 640200 26950
4 Информационные системы и технологии 710200 26950
5 Информатика и технология программирования (по проекту) (Информатика жана программалоонун технологиясы) 544319 26950
6 Агроинженерия 610300 26950
7 Прикладная информатика (Колдонмо информатика) 710300 26950
8 Строительство (Курулуш) 750500 26950
9 Экология  и природопользование (Жаратылыш колдону жана экология) 520800 26950
10 Инфокомуникационные  технологии и системы связи (Инфокоммуникациялык технологиялар  жана байланыш системасы ) 690300 26950
11 Технология производства  и переработки сельскохозяйственной  продукции (Айыл чарба продукцияларын өндөрүүнүн жана кайра иштөтүүнүн технологиясы) 610600 26950
12 Технология транспортных процессов (Транспорттук  процесстеринин технологиясы) 670300 26950
13 Профессиональное обучение 550800 26950
14 Экономика 580100 26950

Примечание:
Стоимость обучения для студентов ближнего зарубежья увеличивается на 30%,  по индивидуальному договору.
Стоимость обучения для студентов дальнего зарубежья увеличивается не менее чем на 100%,  по индивидуальному договору.

План приема Ошского технологического университета им. М.М. Адышева
на первый курс контрактного обучения на 2024-2025 учебный год

код специальности/

направления

Наименование направления/специальности План приема
очное заочное
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБИЛЬНГО ТРАНСПОРТА И ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА
1 670300 Технология транспортных процессов:

-Организация и безопасность движения;

– Организация перевозок и управление на транспорте;

– Таможенное дело на автомобильном транспорте;

– Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте;

– Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

 

20

20

20

20

20

 

20

20

20

20

20

2 670200 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов:

– Автомобили и автомобильные хозяйства;

– Автосервис;

– Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований (Нефтегазодобыча);

–  Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований (Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение)

 

20

20

 

20

 

20

 

20

20

 

20

 

20

3 570400 Дизайн:

–  Графический дизайн;

–  Дизайн интерьер

 

15

15

 

15

15

Итого по факультету 210 210
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
4 750500 Строительство:

– Промышленное и гражданское строительство;

– Автомобильные дороги и аэродромы;

– Проектирование зданий;

– Экспертиза и управление недвижимостью

– Гидротехническое строительство

 

50

20

25

15

15

 

50

20

25

15

15

5 750200 Дизайн архитектурной среды:

– Дизайн архитектурной среды

 

50

 

6 750100 Архитектура:

– Архитектура зданий и сооружений

 

50

 

Итого по факультету 225 125
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
7 640200 Электроэнергетика и электротехника:

–  Электроснабжение

– Электроэнергетические системы и сети

– Менеджмент в электроэнергетике

– IT в электроэнергетике

– Электрические станции

– Электромобиль и беспилотный транспорт

– Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем

 

 

20

15

25

15

15

15

15

 

20

15

25

15

15

15

15

8 640100 Теплоэнергетика и теплотехника:

 Тепловые электрические станции

 

15

 

9 610300 Агро инженерия:

–  Электрооборудования и электротехнологии

–  Электротехнические информационные системы в электроэнергетике агропромышленного комплекса

 

20

 

20

 

20

 

20

Итого по факультету 175 160
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
10 760300 Техносферная безопасность:

– Защита в чрезвычайных ситуациях

 

25

 

25

11 740700 Технология и конструирование изделий легкой промышленности:

–  Технология швейных изделий;

 

25

 

25

12 610600 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции:

–  Технология производства и переработки продукции растениеводства

 

25

 

25

13 570020 Дизайн:

–  Дизайн костюма

 

40

 

14 570700 Искусство костюма и текстиля:

–  Художественное проектирование костюма

 

40

 

15 520800 Экология и природопользование:

–  Экология и природопользование

 

25

 

25

16 720100 Химическая технология:

–  Химическая технология природных энергоносителей (нефти и газа) и углеродных материалов

 

25

 

 

75

 

17 630001 Прикладная геология:

–  Геологическая съемка, поиски и разведка месторождения полезных ископаемых;

–  Геология нефти и газа

 

20

 

25

 

25

 

75

18 740100 Технология и производство продуктов питания из растительного сырья:

–  Технология хлеба, кондитерских макаронных изделий;

–  Технология консервов и пищевых концентратов

 

 

15

15

 

 

19 720200

 

Биотехнология:

–  Пищевая биотехнология

 

20

 

20 730100 Лесное дело и ландшафтное строительство 25
Итого по факультету 325 275
ФАКУЛЬТЕТ КИБЕРНЕТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯ
21 710100 Информатика и вычислительная техника:

–  Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

 

 

25

 

 

22 531100 Лингвистика:

–  Перевод и переводоведение

 

100

 

23 710200 Информационные системы и технологии:

–  Информационные системы и технологии в экономике

 

40

 

40

24 690300 Инфокоммуникационные технологии и системы связи:

–  Системы мобильной связи и радиодоступа

–  Цифровое телевизионное и звуковое вещание

–  Интернет вещей и телекоммуникационные системы

–  Программно-защищенные инфокоммуникации

 

20

15

15

15

 

20

15

15

15

25 700500 Мехатроника и робототехника:

–  Робототехника 

 

20

 

26 710600 Компьютерная лингвистика:

–  Межкультурная коммуникация и автоматизированные системы перевода

 

100

 

27 590100 Информационная безопасность:

–  Безопасность информационных технологий в правоохранительной среде

–  Информационная безопасность финансовых и экономических структур

 

15

15

 

28 710400 Программная инженерия 25
Итого по факультету 405 105
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
29 540200 Социальная работа:

–  Социальная работа

 

25

 

25

30 580100 Экономика:

–  Финансы и кредит;

–  Бухгалтерский учет, анализ и аудит;

–  Экономика и управление предприятием;

–  Статистика;

–  Государственный и финансовый контроль

 

25

25

25

25

25

 

50

50

50

50

25

31 580600 Логистика:

–  Предпринимательская логистика

 

25

 

25

32 531500 Регионоведение:

–  Восточная Азия

 

25

 

33 580500 Бизнес информатика:

– Электронный бизнес;

– ИКТ менеджер

 

25

25

 

25

25

34 580700 Управление бизнесом:

–  Международный бизнес

 

25

 

25

35 710500 Интернет технологии и управление:

–  Интернет технологии в учете, анализе и аудите

 

25

 

36 580200 Менеджмент 25
37 520001 Отраслевая экономика 25
Итого по факультету 350 350
ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
38 510200 Прикладная математика и информатика:

– Прикладная математика и информатика

 

40

 

40

39 710300 Прикладная информатика:

–  Прикладная информатика в экономике;

–  Прикладная информатика в аналитике больших данных

 

25

25

 

50

50

40 550800 Профессиональное обучение:

Информационные технологии

-Психология

 

25

25

 

40

40

41 570021 Интерьер и оборудование:

–  Интерьер и оборудование

 

40

 

42 650300 Машиностроение:

–  Производственная инженерия;

–  Технология и менеджмент в машиностроении

 

20

20

 

25

25

43 550500 Технологическое образование 25
Итого по факультету 245 270
Всего по факультетам 1935 1495

Ответственный секретарь приемной комиссии  ОшТУ                                                           Дуванакулов М.А.

 

План приема Ошского технологического университета им. М.М. Адышева
на первый курс магистратуры контрактного обучения на 2024-2025 учебный год

код специальности/

направления

Наименование направления/специальности План приема
очное заочное
1 510200 Прикладная математика и информатика 10
2 640200 Электроэнергетика и электротехника:

– Электроснабжение;

– Электроэнергетические  системы и сети;

– Менеджмент в электроэнергетике

 

10

10

20

3 610300 Агроинженерия 5
4 670300 Технология транспортных процессов:

-Организация и безопасность движения;

 

10

5 710200 Информационные системы и технологии:

–  Информационные  системы  и  технологии в экономике

 

10

6 520500 Картография и геоинформатика 20
7 750500 Строительство:

–      Теория и проектирование зданий и сооружений

 

30

8 544319 Информатика и технология программирования 20
9 710300 Прикладная информатика:

–  Прикладная информатика в информационной сфере

 

10

10 550800 Профессиональное обучение 20
11 610600 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 20

 

20
12 520800 Экология и природопользование 20
13 690300 Инфокоммуникационные технологии и системы связи:

–  Сети связи и системы коммутации

 

20

14 580100 Экономика:

– Финансы и кредит

– Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

 

10

10

 

15

15

15 540200 Социальная работа 15
Всего 280 50

 

Ответственный секретарь приемной комиссии  ОшТУ                                                           Дуванакулов М.А.