Эл аралык бөлүмү

Эл аралык байланыштар бөлүмү

Ош технологиялык университетинин эл аралык ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы, университеттин жобосу менен жүргүзүлөт,      Эл аралык бөлүмдүн жобосу төмөнкү багыттар менен  иш алып барат:          эл аралык бирикмелер, уюмдар, дипломатиялык өкүлчүлүктөр, чет өлкөлүк билим берүү мекемелер менен  өз ара пайдалуу өнөктөштүктү өнүктүрүү жана түзүү,   билим берүү программаларын өркүндөтүүгө көмөк көрсөтүү, дүйнөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларынын тажрыйбасын эске алуу менен окутуу, даярдоо, инновациялык долбоорлор менен бирге  иштөө;  кызматкерлердин жана студенттердин эл аралык академиялык мобилдүүлүгүн жогорулатуу;  чет өлкөлүк студенттерди тартуу;  эл аралык илимий жыйындарды жана семинарларды өткөрүү.

М.М. Адышов атындагы Ош  технологиялык университетинин эл аралык билим берүү  мейкиндигине интеграцияланышы, окуу жайдын  өнүгүшү жана  дүйнөлүк алдынкы илимий борболор менен  байланышын тереңдетүү максатында эл аралык байланыштар бөлүмү түзүлгөн.

1.Эл аралык бөлүмдүн  негизги максаттары жана милдеттери

1.1. Эл аралык бөлүмүнүн  негизги максаты Ош технологиялык университетинин эл аралык кадыр-баркын жогорулатууда билим берүү программаларынын сапатын жакшыртууга багытталган, эл аралык кызматташуу программаларына катышуусун уюштуруу жана жөнгө салуу болуп саналат.

Эл аралык бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

Эл аралык уюмдар, билим берүү мекемелери жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрү менен кызматташтыкты өнүктүрүү;

 • ОшТУну өнүктүрүүдө  эл аралык инвесторлорду тартуу, эл аралык билим берүү,  илим-изилдөө программалары жана долбоорлор менен иш алып баруу;
 • Окутуучулардын, аспиранттардын, студенттердин жана кызматкерлердин чет өлкөдө тажрыйба алмашуусун, окуусун  уюштуруу жана координациялоо;
 • Эл аралык илимий-конференция, семинарларды өткөрүү;
 • Чет өлкөдөгү өнөктөштөр менен университеттин алкагындагы факультеттер, кафедралар жана башка  бөлүмдөр ортосундагы эл аралык келишимдерди координациялоо;
 • Өкмөттөр жана  окуу жайлар аралык  түзүлгөн келишимдин негизинде же  болбосо өз алдынча келе турган  чет өлкөлүк студенттердин, аспиранттардын, докторанттардын жана стажерлордун окуусун уюштуруу;
 • Билим берүү кызматтарын экспорттоо.

 2. Эл аралык бөлүмдүн функциясы

Эл аралык бөлүм милдеттерге  ылайык төмөндөгү функцияларды аткарат:

2.2.1. Билим берүү, илим жана маданият чөйрөсүндө университеттин   өлкөлөр, региондор, эл аралык уюмдар менен кызматташтыктыгын интеграциялоо;

2.2.2. Университеттин дүйнөлүк билим берүү системасында толук укуктуу өнөктөш катары  жана билим берүү кызматтарынын эл аралык рынокто катышуусун камсыз  кылууга көмөк көрсөтүү;

2.2.3. Университеттин бөлүмдөрү менен биргеликте  чет  өлкөлүк мамлекеттер жана эл аралык уюмдар  менен сырткы байланыштарды өнүктүрүүнүн проритеттуу программаларын аныктоо, алардын негизинде эл аралык кызматташтыкты калыптандыруу, программаларды жана долбоорлорду түзүү:

-ОшТУнун бөлүмдөрүнө   гранттарды тартууда  көмөк көрсөтүү;
– Долбоорлорго грант жазууда  көмөк көрсөтүү;
– Женип алынган гранттарга катышуу жана аткаруу;

2.2.4. Алыскы жана жакынкы чет олколор менен тузулгон келишимдин негизинде университетте иш чараларды  уюштуруу.
– чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташуу боюнча келишимдерге, макулдашууларга жана башка документтерди кол коюууга даярдоо ;
-Ош технологиялык университетине  чет өлкөлүк адистерди, делегацияларды, дипломаттык жетекчилерди, аспиранттарды, стажерлорду, студенттерди кабыл алууда, пландоо жана программасын уюштуруу;

2.2.5.Чет өлкөлүк жарандардын жана мекендештердин квалификациясын жогорулатуусун, стажировкасын өткөрүүсүн, окууларын уюштуруу.
– Эл аралык кызматаштыкка катышууда  маалымат базаларын түзүү жана киргизүү;
-Мугалимдердин тажрыйба алмашуусу үчүн, келишимдерди даярдоо жана  чет өлкөлүк өнөктөштөрдү издөө;
-Университетин белгилүү бир багыттарында   ишти өркүндөтүү үчүн чет өлкөлүк экспортторду чакыруу;
-мугалимдердин шыктарын жана жөндөмдүүлүктөрүн өркүндөтүү үчүн, эл аралык байланыштарды түзүү жана иш-чараларды уюштуруу;
-Чет өлкөгө чыгуу үчүн  профессордук-окутуучулук курамга консультация берүү (виза ачуу,мейманкананы брондоо ж.б.).

2.2.6.Университетке чет өлкөлүк студенттерди жана окутуучуларды окуунун баардык түрүнө жана адистиктер боюнча квалификациясын жогорулатуу  үчүн кабыл алуу иштерин уюштуруу;
– Документти даярдоодо көмөк көрсөтүү (виза, билет, чакыруу кат)
-Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатында колдонулуп жаткан мыйзамдарын, билим берүүдөгү ички ченемдерин чет өлкөлүк жарандарга түшүндүрүп берүү.

2.2.10. Эл аралык кызматташтыктын маалымат жана аналитикалык жактан камсыздандыруу.

2.2.11. Университетин эл аралык ишмердүүлүгү боюнча сайтка маалыматтык колдоо көрсөтүү.

2.2.12. Университеттин алкагында боло турган эл аралык илимий форумдар, семинарлар, вебинарлар  жөнүндө окуу жайдын бөлүмдөрүнө, кызматкерлерине, студенттерге жайылтуу жана маалымат берүү.

2.2.13.Бөлүмдүн ишмердүүлүгү боюнча  отчет даярдоо жыл ичинде.

2.2.14.Университеттин эл аралык байланышын ишке ашыруу: факс, телефон, электрондук почта аркылуу:
-Факс жөнөтүү жана телефондук сүйлөшүүлөрдү туташтыруу;
-Факс жана  электрондук каттарды алуу жана дарегине жеткирүү.

 

Чет өлкөлүк университеттер

Казахстан

Л.Н. Гумилев атындагы  Евразия улуттук  университети

 

www.enu.kz/ru

 

Аль- Фараби атындагы Казах улуттук университети

 

 

 

www.kaznu.kz/ru

 

Абай атындагы  Казах улуттук педагогикалык  университети

 

www.kaznpu.kz/ru

1.

 

Польша

 

 

 

 

 

Люблин Техникалык университети

 

 

 

 

http://www.pollub.pl

 

 

 

 

 

 

 

Россия

   

И.И.Ползунов атындагы  Алтай мамлекеттик  техникалык  университети

 

https://www.altstu.ru/

 

Кубан мамлекеттик Технологиялык Университети

 

kubstu.ru/

1.

Кемеров тамак-аш өнөнр жайы технологиялык институту

 

www.kemtipp.ru

Томск Политехникалык Университети

 

https://tpu.ru/

Новгород мамлекеттик университети

 

www.novsu.ru

Казан мамлекеттик  энергетикалык университети

 

https://kgeu.ru

Алтай мамлекеттик университети https://www.asu.ru
Астрахан мамлекеттик университети asu.edu.ru/
Костром мамлекеттик  айыл-чарба академиясы

 

kgsxa.ru

Москва автомобил-жолдор мамлекеттик техникалык университети

 

www.madi.ru

Иван Федоров атындагы Москва мамлекеттик университети

http://mgup.ru/

 

Москва мамлекеттик  курулуш университети

mgsu.ru/

 

Москва мамлекеттик университети, экономика, статистика жана информатика

 

http://www.mesi.ru/

 

Москва Техникалык  Университети байланыштар жана Информатика

www.mtuci.ru

 

Улуттук изилдөө университети

www.mpei.ru

 

Улуттук изилдөө технологиялык  университети

 

misis.ru

 

Улуттук изилдөө «Томск политехникалык университети »

 

https://tpu.ru

 

Омский мамлекеттик  байланыштар университети

 

www.omgups.ru

Омск  мамлекеттик техникалык университети

 

www.omgtu.ru

Санкт-Петербургский национальный исследовательский Санкт-Петербургский национальный университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО);

 

 

http://www.ifmo.ru

 

Тихоокеан мамлекеттик университети (ТОМУ);

 

http://pnu.edu.ru

 Я.Мудро атындагы Новгород мамлекеттик университети

 

www.novsu.ru

Дальневосточ федералдык университети

 

https://www.dvfu.ru

Урал мамлекеттик экономикалык университети

 

www.usue.ru

 

Сибир Федералдык Университети

 

www.sfu-kras.ru

 

Москва экономикалык институту

 

http://www.noumei.ru

Франция

 

 

 

 

Гренобль Альпы университети

 

 

 

 

 

www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr

 

 

Германия

 

LOGO Айыл Чарба жана экологиялык тең салмактуулук менен чыгыш Европада

 

 

www.logoev.de

 

 

 

PRAXX

 

 

https://praxx.eu

 

 

Корея

 

Ханьян  университети

 

http://kz-study.kz

 

 

Чонбук университети

 

http://www.chonbuk.ac.kr

 

 

Хонам университети

 

www.honam.ac.kr

 

 

Чонджу университети

 

http://www.korea-education.kz

Индия

 

 

 

Едюкейшн глобал гейтуей

 

Узбекистан

 

 

Турин политехникалык университети

 

 

 

 

polito.uz

 

 

Кыргызстан
М. Рыскулов атындагы Кыргыз экономикалык университети

 

www.keu.kg

Баткен мамлекеттик университети

 

http://edc.kg

ОшМУ Конфуций  Институтуту http://www.oshsu.kg
Ош мамлекеттик университети

             oshsu.kg

 

 

Чет өлкөлүк ТЕМПУС жана ЭРАСМУС+ программасындагы долбоорлор

            

Долбоордун аталышы Координато
2010-2013ж
CREDO долбоору (Окутуунун үчүнчү циклин түзүү –жаңылануучу энергия жана экологиялык технологиялар боюнча доктордук программа)

Королевский институт технологии.

(Щвеция)

GEM долбоору. (Геоинформатика: Энергия, ресурстар жана айлана–чөйрөнү башкаруу)

 

Университет Зальцбурга (Австрия)
SIBELES долбоору. (Айлана–чөйрөнү коргоо тармагында окутууну реформалоого алып барып жаткан билим берүүнүн Болон процессинин негизинде окуу программасы)

Университет Геттингена (UGOE)

Германия

2010

2012-2015ж
QUADRIGA долбоору. Борбордук Азиядагы квалификациялык рамкалар: Болондук процесстин принциптери жана региондук координация

 Кобленц-Ландау университети

(Германия)

 

MAPREE долбоору. Борбордук Азиядагы жана Россиядагы энергиянын жаңылануучу булактары жана курулуштагы энергоэффективдүүлүгү боюнча магистрдик программалар

Университет Лунд (Швеция)

 

2013-2016ж

UNIWORK долбоору.

Борбор Азия ЖОЖдорунда бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу боюнча карьералык борборлордун ишин жакшыртуу

Университет Аликанте, (Испания)

 

PROMIC долбоору. Информатика экинчи компетенция катары” долбоорунун негизинде магистрлердин профессионалдык изилдөөлөрдү жүргүзүүсү

Пиер Мендес Университети, (Франция)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561539-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP Менеджмент – Инновация – Развитие (MIND)
Координатор: Университет Лас Пальмас Гран Канария (Испания)
Партнеры из Кыргызстана:
— CAPACITY BUILDING CONSULTING GROUP
— Кыргызский Национальный Университет
— Ошский Технологический Университет
— Таласский Государственный Университет

Описание проекта:
Центрально-азиатские вузы могли бы стать площадкой для стыковки интересов
разных сторон – правительства, потенциальных работодателей и молодежи.
Инновации и исследование – это то, в чем современное общество нуждается. Создание Молодежного Центра позволит молодым людям, не имеющим соответствующих знаний, опыта и средств для запуска своего бизнеса или разработки проекта. Они в рамках этих центров смогут разработать бизнес модели и начать микро или малый бизнес или создать некоммерческую организацию. Это не должно быть только бизнес идеей. Акцент можно было бы сделать на решение вопросов социального развития, городских сообществ или окружающей среды.
В рамках проекта студенты пройдут обучение по основам лидерства и введения бизнеса, нормативной и законодательной базы. И в то же время студенты смогут определить и озвучить свои приоритеты и ценности. Курсы обучения, занятия, выступления и полученный опыт на других мероприятиях помогут молодым людям усилить лидерские навыки и повысить информированность о том, как работает бизнес. Программа развития станет трех – летней программой, которая будет стимулировать студентов устанавливать и добиваться амбициозных целей для дальнейшего совершенствования как лидера. Будет разработана он-лайн платформа, где студенты могут размещать свои работы и предложения для потенциальных инвесторов или других заинтересованных сторон. Проекты, на которые существует большой спрос или проекты, которые могут внести вклад в социальном контексте могут быть поддержаны/профинансированы и развиты вузами, правительством или частными бизнес компаниями. Ожидается, что программа будет: развивать у студентов лидерские навыки, создавать систему консультаций для новых и существующих предприятий; поддерживать стартапы для студентов вуза; создавать и развивать университетскую инновацию и консультирование.
Ответственные отделы будут предоставлять студентам необходимые знания, услуги по консультации, курсы, оборудование, исследование рынка, консультирование по правовым и административным вопросам на всех этапах проекта. Эти этапы: разработка, апробация и запуск.

561539-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP Management – Innovation – Development (MIND)
Coordinator: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Address:
Calle Juan de Quesada,
35001 Las Palmas de Gran Canaria,
Las Palmas, Spainweb-site: http://www.ulpgc.es

Description: Central Asian universities could become those sites where the interest of different
stakeholders – potential employers, government and youth could meet each other. An innovation and research is what modern society asks for.
Creation of the Youth Centre will allow young people who usually don’t have appropriate knowledge, experience and funds to start their own business or develop any project to do it within these centers – develop a business model and start a micro or small business or non-commercial company. This is should not be just/or only a business idea – focus could be made either on social development, urban communities or environment.
Within the project students will receive instruction on the fundamentals of leadership and business, normative and legislative support, while also investigating and articulating their own priorities and values. Over the courses, classes, speaker programs, and other experiences help build advanced leadership skills and develop awareness of how business works. Development program will become three-year program that will push students to set and achieve ambitious goals for their own advancement as leaders.
Develop an online platform where students could upload their works and proposals for potential investors or any other interested parties. Those projects that are highly demanding or could bring much advantage in social context could be supported/ financed and developed by university, government or private business companies. The program is expected to: develop students’ leadership skills; create the system of consultancy for newly developed and up-running enterprises; support start ups of universities’ students; create and develop University Innovation Consulting.
Units responsible that will provide students with all necessary knowledge, consultant service, courses, equipment, market research, legal and managerial advice during several stages of the process of their project. Those are: development, approbation and start.

MIND Management-Innovation-Development/ Менеджмент-Инновация-Өнүгүү 561539-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.MIND (Кординатору Universidad de las palmas de gran canaria Испания).

MIND программасынын Management-Innovation-Development (Менеджмент-Инновация-Өнүгүү) долбоорунун мөөнөтү 2015-жылдан 2017-жылга чейин пландаштырылган, долбоордун улантылууда. Менеджмент-Инновация-Өнүгүү долбоорунун алкагында  студенттер  лидерликтин  негиздери жана бизнести  башкаруу, ченемдик укуктун негиздерин  үйрөнүшөт жана  бул багытта өздөрүнүн артыкчылыктарын баалап  жана  аныктай алышат. Өтүлгөн сабактар, алынган  тажрыйбалар аларга лидерлик сапатын  жогорулатууга жана бизнести  жөнгө салууда жардам берет. Бул программа студенттердин  лидерлик  жөндөмдөрүн  андан ары  өркүндөтүүгө    шарт   түзөт. Жыйынтыгында  студенттер үчүн онлайн-платформа түзүлүп, ал жерде студенттер  өздөрүнүн жумуштарын жана  сунуштарын  жайгаштыра  алат. Суроо талапка  ээ болгон долбоорлор ЖОЖ, өкмөт жана бизнес компаниялар тарабынан  колдоого алынып,  каржыланууга  ээ болушу  мүмкүн. Бул программанын негизинде:

 • билим алуучулардын  жөндөмдөрү  жогорулайт;
 • жаңыдан түзүлгөн жана иштеп жаткан ишканаларга  кеңеш берүү системасы  жөнгө салынат;
 • студенттер үчүн шарттар түзүлөт;
 • университетте инновациялык  жана  консультациялык  ишмердүүлүк  өнүгөт.

561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Международное сотрудничество вузов по защите почвы в Европейских и Азиатских странах (IUCLAND)
Координатор: Университет Молизе (Италия)

Партнеры из Кыргызстана:
— Кыргызский Государственный Технический Университет
— Ошский Технологический Университет

Описание проекта:
Деградация почвы и земли относятся к таким процессам, которые ухудшают качество почвы и делают ее  неподходящей для использования в конкретных целях, например для получения урожая.

Образование будет играть существенную роль в защите почвы от деградации. Это включает возможность и предполагает переосмысление и реорганизацию  высших учебных заведений.

Совместными политическими усилиями на международном и региональном уровнях, IUCLAND предлагает повышать эффективность стратегии развития и защиты земельных ресурсов посредством усиления сотрудничества в области повышения потенциала и применения наилучших практик через образовательные механизмы с участием вузов и других заинтересованных сторон, например: фермерские ассоциации.

Главная цель проекта – это создание международной сети, посвященной вопросам Деградации земельных ресурсов состоящей  из вузов и других организаций. Сеть будет иметь такие задачи как:

Установление структурированного сотрудничества в области научного исследования и передачи знаний;
Организация летней школы и семинара, где будут обучены действующие и будущие ученые, способные проводить исследование и вырабатывать инновационные подходы в решении вопросов деградации земельных ресурсов.
Обмен опытом и наилучшими практиками касательно образовательных программ. Цели будут достигнуты также через краткосрочную мобильность для преподавателей, административного и технического персонала, и студентов, в рамках общей образовательной программы, процедуры обеспечения качества, разработку обучающих материалов,  повышение навыков и знаний в области охраны окружающей среды. В проект включены все  отрасли сельскохозяйственной науки и экологии, также дистанционное зондирование земли. Возможности и эффективность международного сотрудничества на национальном и региональном уровне улучшаться благодаря продвижению гомогенизации динамики  схемы обучения.

561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries (IUCLAND)
Coordinator: Universita Degli Studi del Molise

Address:
Via Francesco De Sanctis, 1,
86100 Campobasso, Italy

web-site: http://www.unimol.it/

Description: Education will play a crucial role in the land degradation protection. This involves an opportunity and implies rethinking and reorganizing higher education institutions (HEIs) to become effective change agents in terms of learning outcomes for students. Coherently with the regional and international effort at political level, IUCLAND proposes to improve the effectiveness of development and land protection strategies by increasing cooperation capacity and best practices productivity, though educational patterns involving HEIs and all potential stakeholders, e.g. farmers’ association. The main objective is to create an international network in Land Degradation topics among universities and other organizations of the society at large aimed at:
– establishing structured cooperation for scientific research and knowledge transfer;
– starting summer school and workshop that will train the actual and future generation of academics able to do research and produce innovation in the framework of land degradation.
– exchanging experiences and good practices related to educational programs. These objectives will be realized also through short-term mobility of teachers, administrative and technician, students for putting in common educational programs, quality assurance procedures, teaching materials, and to improve them with input from society in terms of required skills and jobs in environmental topics. All the branches of Environmental and Agriculture Science, and Remote Sensing are involved. As a result, the promotion of homogenization dynamics affecting educational patterns will improve international cooperation ability and effectiveness supporting the efforts played at national and regional levels.

IUCLAND International University Cooperation on land protection in European-Asiatic Countries 561841- EPP- 1-IT-EPKA2- CBHE- JP. IUCLAND (Координатор UNIVERSITA DEGLI STUDY DEL MOLISE  Италия). 

IUCLAND International University Cooperation on land protection in European (жогорку окуу жайлардын жана башка мекеме  уюмдардын  катышуусу менен  жер ресурстарынын деградациясы боюнча  эл аралык окууларды жана академиялык алмашууну түзүү) долбоорунун мөөнөтү 2015-жылдан 2017-жылга чейин пландаштырылган.  Бул долбоор жер ресурстарын коргоо жана аны натыйжалуу  пайдалануу  стратегиясына кызыктар тараптардын  (ЖОЖдор  жана фермерлер) кызыкчылыктарын көздөйт.  Долбоордун негизги максаты  – жогорку окуу жайлардын жана башка мекеме  уюмдардын  катышуусу менен  жер ресурстарынын деградациясы боюнча  эл аралык илимий кызматашууну түзүү

 gSmart – Spatial ICT Infrastructures for Smart Places

The gSmart Erasmus Mundus scholarships initiative is based on a network of European and Central Asian Universities with a focus on interdisciplinary ‘Spatial Sciences’, aiming at improving the management of societies, economies and environments through modern geospatial methods and techniques. Aiming at  students or staff who are working (or planning to work) with spatial methods like GIS or Remote Sensing or GNSS on explicitly “spatial” problems in any relevant discipline!

During their studies at a European partner university, applicants will receive a sound education in the field of Geoinformatics. Bachelor level students will take part in regular exams, typically in English language. Master students for example will have the chance to finish their studies with a Master in Applied Geoinformatics, Master in Spatial Information Management or Master in Water and Environment. PhD and Postdoc scholars will be involved in co-teaching and team teaching. Staff mobility will be dedicated to short term teaching visits.

gSmart only targets disciplines sharing a spatial dimension: Geography, Geodesy, Geology, Architecture and Planning, Regional Social Sciences, Resource Management, Water and Environmental Studies, Agriculture, Regional Economics, Transportation, Civil Engineering etc. Applicants from these disciplines use common digital models, technologies and methods as a core qualification in high demand in academia, industry and administration; they enhance their competences in Geographic Information Systems, Remote Sensing, GNSS, decision support and impact assessment, geovisualisation, geostatistics and spatial data infrastructures.

The gSmart network will be sharing and building knowledge, competences and skills across disciplines, via mobility of students and faculty between institutions, joint short intensive courses and a virtual campus with online lectures, converging in a highly qualified community of practice.

4.gSMART– Пространственные информационные и коммуникационно технологические инфраструктуры” (gSMARTSpatialICTinfrastructuresforSmartPlaces)

Цель проекта- улучшение качества  преподавания  разных учебных (междисциплинарных)  дисциплин в университетах Центральной Азии.Проект предлогает обучения  и повышения  квалификации  по использиванию  геоинформационных систем (ГИС), дистанционного  зондирования (ДЗ) и спутниковых технологийнавигации (GNSS) в следующих областях, имеющих пространтвенную составляющую: геодезия, география, архитектура и планирование, социальные науки, управления ресурсами, экология, сельское хозяство, региональная экономика, транспорт, строительство.

Направление- повышение квалификации по использованию геоинформационных  систем (ГИС), дистанционного  зондирования(ДЗ)  и спутниковых технологий навигации (GNSS).

 • gSMART-маалымат мейкиндиги жана байланыш технологиясынын инфраструктурасы (gSMART-SpatialICTinfrastructuresforSmartPlaces)

Эрасмус Мундус Европалык комиссиясынын программасы боюнча  gSMART Долбоору-маалымат Смарт Мест үчүн мейкиндик жана байланыш технологиялык инфраструктурасы. Долбоор окууну жана квалификацияны жогорулатууда төмөндөгү багыттар боюнча геомаалыматтык системаны колдонуу (ГИС), аралыктан изилдөө (зондирование) жана спутник технологиясынын  навигациясы (GNSS), бирдиктүү мейкиндиги бар: геодезия, география, архитектура, пландаштыруу, социалдык илимдер, ресурстарды башкаруу, экология, айыл  чарба,  аймактык экономика, транспорт, курулуш ж.б. боюнча сунуштайт.

Академиялык мобилдүүлүк
эл аралык кызматташтыкты кенири жайылтууну ОшТУнун студенттери жана кызматкерлери арасында тажрыйба жана билим алмашууну коздогон, бир семестрден бир жылдык окуу жылына чейин окууга практика отүүгө, ОшТУ нун мугалимдери жана кызматкерлери тандалган программасына жараша, бир мезгил ичинде 5 же андан көп күнгө окууту илим изилдөөлөрдү жүргүзүү катышуу.

Академиялык программалар

 • Эрасмус + программасы
 • Академиялык алмашуу программасы Praxx
 • Академиялык алмашуу программасы Logo
 • Эки тараптуу макулдашуулардын жана келишимдердин алкагында академиялык мобилдүүлүк программасы академик Адышев атындагы ОшТУ жана жогорку окуу өнөктөштөр.

ГЕРМАНИЯ

Программа Студент тайпасы Окуу формасы мөөнөтү
1 Лого Улукманова Нурила ТПиСХП-14 практика 2015-2016
2 Лого Гыязов Азамат ТПиСХП-14 практика 2015-2016
3 Лого Улукбекова Аймончок ТПиСХП-14 практика 2015-2016
4 Лого Мамырасул уулу Амалидин ТПИСХП-14 практика 2015-2016
5 Лого Арип уулу Шумкар ТПиСХП-14 практика 2015-2016
6 Лого Тологонова Гульнура ТПиСХП-14 практика 2015-2016
7 Лого МаткеримоваТолгонай ТПиСХП-14 практика 2015-2016
8 Лого Сайдали кызы Надира ТПиСХП-14 практика 2015-2016
9 Лого Эргешов Бектур ЭАСХ-12 практика 2015-2016
10 Лого Досматов Кутман ЭАСХ-12 практика 2015-2016
11 Лого Жалал уулу Кутман ЭАСХ-12 практика 2015-2016
12 Лого Эргешбаева Асел ЭАСХ-12 практика 2015-2016
 13 Лого Базарбаев Данияр ЭАСХ-12 практика 29.04.2016-29.04.2017
 14 Лого Полотова Чолпонай ЭиПЛД-14 практика 29.04.2016-29.04.2017
 15 Лого Мамамарасул кызы Гульшайыр КЛ-14 практика

29.03.-29.08.2017

 

 16 Лого Сулайманова Бегимай ФиК-14 практика 2016-2017
17 Лого Максатбек кызы Акмарал КЛ-14 практика 2016-2017
18 Прахх Гыязов Азамат ТПиСХП(б)-1-14 практика 2016-2017
19 Прахх Сатаржан улуу Заирбек Агро-13 практика 28.09.2016-20.03.2017
20 Прахх Арзалиев  Бексултан Агро-13 практика 20.09.2016-19.03.2017
21 Прахх Асан кызы Айтунук ТПиСХП-15 практика 01.05.-15.09.2017
22 Прахх Максатбек кызы Акмарал ТПиСХП-15 практика 08.05.-14.09.2017
23 Прахх Мамарасул кызы Гулшайыр ТП и СХП-15 практика 08.05.-14.09.2017
24 Прахх Дуйшобаев Адилет АгроТЭиТТ-15 практика 01.05.-30.09.2017
25 Прахх Бакиров Эрлан ТПиСХП(б)-1-14 практика 20.03.-30.09.2017
26 Прахх Маметулла уулу Муктарбек ТП и СХП(б)-1-14 практика 25.02.-30.09.2017
27 Прахх Акылбек уулу Руслан ГСПМ-14(б) практика 14.03.-14.09.2017
28 Прахх Калыков Кожобек ГСПМ-14(б) практика 14.03.-14.09.2017
29 Прахх Дуйшонбек уулу Жаркынбек АГРОМ-1-16 практика 01.11.16-30.04.2017
30 Прахх Кенеш уулу Акылбек ТПиСХП-15 практика 05.02.-09.05.2017
31 Прахх Турдумаматов Бейшеналы АГРОТЭиТТ-15 практика 23.05-23.10.2017
32 Прахх Мамарасул уулу Жайылбеку АГРОТЭиТТ-15 практика 23.05-23.10.2017
33 Прахх Нармирзаеву Омурбеку АГРОТЭиТТ-15 практика 23.05-23.10.2017
34 Прахх Абдыкасым кызыАйзада ТПиСХП(б)-1-15 практика 24.05.-24.10.2017

КОРЕЯ

Университет Студент тайпасы Окуу формасы мөөнөтү
Чонбук  Улуттук Университети Валиназарова Айчүрөк ПИВЭ(б)-1-13 Бакалавр 2016-2017
Чонбук Улуттук Университети Ергешова Уркуя ПИВЭ(б)-1-13 Бакалавр 2016-2017
Чонбук Улуттук Университети Шермаматова Айжаркын КЛ-15 Бакалавр 2015-2019
Чонжу  Улуттук Университети Туратбек кызы Бурулча АГРО(б)-1-13 Бакалавр 2016-2020
Сеул  Улуттук Университети Менгазиев Ибрагим АРХ-13 Бакалавр 2015-2019
Кёңхи Университети Маматалиева Жылдызкан КЛ(б)-1-12а Бакалавр 2014-2019
Кёңхи Университети Азимова Гүлжан Выпускник в ОшТУ Магистр 2016-2018
Гуми Университети Байыш кызы Динара ПИВЭд-1-13 Бакалавр 2016-2018
Ихуа Университети Акбаралы кызы Тазагул КЛ(б)-1-13а Бакалавр 2016-2020
Корея   маданият институту Темирова Замира Выпускник в ОшТУ Магистр 2015-2016
Кенхи Университети Маматалиева Жылдызка Кл-09 Бакалавр 2014-2015
Корея  НамСеул, Торобек к Жаннат Мо-10 Бакалавр 2014-2015

 КИТАЙ

Университет Студент тайпасы Окуу формасы мөөнөтү
      1 Хенан, Кытай УлугбеккызыДарыгул КЛ -12 Бакалавр 2014-2015
2 Ляочень, Кытай Абдразакова Мунара МО-11 Бакалавр 2013-2014
3 Политех.университет Шиньянь, Кытай Саматова Мырзагуль МО-10 Бакалавр 2013-2014
4 Хенан, Кытай Бакиров Надыр МО-11 Бакалавр 2014-2015
5 Хенан, Кытай Улукбек кызы Гулзина МО-11 Бакалавр 2014-2015
6 Хенан, Кытай Мусаева Сабира МО-11 Бакалавр 2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ош технологиялык университети окууну ийгиликтүү аяктаган жогорку билими жөнүндө документтерди берүүдө мамлекеттик лицензия жана аккредиттөө жөнүндө күбөлүктүн негизинде билим берүү иш чараларын жүргүзөт.

М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине чет өлкөлүк жарандар, жалпы республикалык тестирлөө жана кошумча предметтик тестти ийгиликтүү тапшырган, тиешелүү тандап алган багыты (адистиги) боюнча  кирүү сынактарынын  негизинде контракттык окуу формасына кабыл алынат.

Чет өлкөлүк абитуриенттерден томонку документтер талап кылынат:

 • Жеке арыз;
 • билими жөнүндө документтин түп нускасы, ага карата тиркемелер жана алардын белгиленген тартипте нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн орус тилидеги котормосу;
 • Чет өлкөлүк жарандардын оз өлкөсундогу алган билими жөнүндө документтери кабыл алуу комиссиясына тапшыруудан мурда белгиленген тартипте апостил алуу зарыл, (толук маалымат учун КР элчилигине кайрылыныз).
 • Паспорт/визанын түп нускасы жана  алардын көчүрмөсу котормосу менен
 • Медициналык тактама, белгиленген вирустардын жоктугу боюнча көрсөтмөлөрду камтышы керек (ВИЧтин жоктугу, СПИД, туберкулез). Тактама жана орус тилиндеги котормосоу нотариалдык күбөлөндүрүлушу керек.
 • -12 ак-кара  матт сүрөттөр 3х4. (баш кийимсиз)

Университетке келээрден алдын  сылка
1-кадам. ДОКУМЕНТТЕРДИ ЖӨНӨТҮҮ
Паспорт, көчүрмөсүн  электрондук  почтага жөнөтүү dep.internationaloshtu@gmail.com

Эскертүү    Өтүнүбуз, паспорттун көчүрмөсү так жана тиешелүү форматта болуусу зарыл.

2 -кадам. Билим берүү ЖӨНҮНДӨгү ДОКУМЕНТТЕРДИ КОТОРУУ ЖАНА мыйзамдаштыруу

Көңүл буруңуздар, университетке келгенде сиздин билим жөнүндөгү документтериңизде. белгиленген тартипте, апостиль коюлган болуусу керек.

 • Эскертүү! Университетке келгенге чейин  паспорт жана чет өлкөдөгү билим жөнүндөгу(диплом жана тиркеме) документтер жана алардын  орус тилиндеги  котормосу нотариалдык күбөлөндүрүлгон болуусу керек. Документтерди чет өлкөлүк студенттер менен иш алып барган бөлүмгө тапшырганга чейин чет өлкөлүк документтерди экспертизадан откоруу зарыл. (толук маалымат учун КР элчилигине кайрылыныз) ;

3- КАдам. Университетке келууну ырастоо

Окууга макулдук/багыт алгандан кийин электрондук почта же телефон аркылуу университетке  келгенге чейин, 2 жума мурда  жатакадан  орун алууга буюртма беруу керек.

Сиз келе турган күнүнүздү жана убактынызды тактап алган соң электрондук почта аркылуу   жатакананын дарегин ОшТУнун кызматкерлери тарабынан  алсаныз болот.

Университетке келгенде сылка

1-    кадам. Жатакана (ЗАРЫЛ болсо)

 1. Университеттин сутденттер учун жатаканасына жайгашыныз.
 2. Кузотчуго оздук паспортту корсотунуз жана оз болмонузго жетектеп барат.

2-кадам. окуу жайга кируу үчүн документтерди даярдоо

Келген кунунуз же кийинки куну (дем алыш кундон сурткары) университетке жеке паспортунуз, туп нускасы менен келесиз жана кирууго керек болгон документтерди каттайсыз:

3- кадам. Паспорт-визалык бөлүм

Келген күнү же кийинки күнү (дем алыш күндөрдордон сырткары)         сиз университеттин эл аралык бөлүмүнө төмөнкү документтер менен келүүңүз керек:

 1. Паспорттун түп нускасы
 2. Жашаган жерден тактама
 3. Кыргыз республикасына келген бардык чет өлкөлүк жарандар 3 күн ичинде университеттин паспорттук-визалык бөлүмүнө документтерди каттоого берүүсү керек
 4. Бардык чет өлкөлүк жарандар студенттик визасын катталган айынын мөөнөтү аяктаганга чейин узартуусу зарыл.

4-Кадам. ОшТУга кабыл алуу

Кабыл алууга керектуу документтер:

 1. Паспорттун түп нускасы
 2. Паспорт жана визанын биринчи бетинин көчүрмөсү (озгочо учурда), бир бетте
 3. Билими жөнүндө документтин, паспорттун жана документтердин орус тилинде которулуусу түп нускасы жана нотраиалдык күбөлөндүрүү
 4. Билими жөнүндө документтер белгиленген тартипте апостил алуу зарыл (толук маалымат учун КР элчилигине кайрылыныз
 5. Паспорттун бардык барактарынын көчүрмөсү (1 нуска);
 6. 12 сүрөт 3*4 см
 7. Экзамендин жыйынтыгы
 8. Окуу жайга берилген жеке арыз, кол коюлган
 9. Анкета толтуруу
 10. Медициналык тактама, белгиленген вирустардын жоктугу боюнча көрсөтмөлөрду камтышы керек (ВИЧтин жоктугу, СПИД, туберкулез). Тактама жана орус тилиндеги котормосоу нотариалдык күбөлөндүрүлушу керек.

Маанилүү!

 1. Студенттер окуу төлөмдөрүн АКБ, РСК банктарда төлөөгө милдеттүү.

Байланыш маалымат:

 • Нармирзаева Шарапат Абдилбакиевна +9960770582293  narmirzaeva00@mail.ru

ЭГЕР СИЗ ӨТКӨН БАРДЫК КАДАМДАРды ИЙГИЛИКТҮҮ отсонуз – КУТТУКТАЙБЫЗ, СИЗ ОШТУнун студентисиз!