ОшТУнун окутуучулары эл аралык сертификатка ээ болушту

Ош технологиялык университетинин Жеңил өнөр-жайынын технологиясы кафедрасынын башчысы, т.и.к., доцент, Бакирова Назгуль жана Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун жетекчиси т.и.к., ОшТУнун профессору Калдыбаев Нурланбек Япониянын JICA уюму тарабынан уюштурулган инженердик билим берүү багытында билимин жогорулатуу курстарын окуп, эл аралык сертификатка ээ болушту. Биздин профессордук-окутуучулук курамдын бул сыяктуу долбоорлорго катышуусу биринчи кезекте, студенттерге татыктуу билим беруу багытын көздөйт жана келечекте алардын мыкты адис болуп калыптануусуна шарт түзөт.