ОшТУда тегерек стол өткөрүлдү

Ош технологиялык университетинин Компьютердик лингвистика кафедрасы Компьютердик лингвистика жана Лингвистика багытындагы адистиктерди даярдагандыктан сөзсүз түрдө окутуунун жаңы, заманбап усулдарын колдонуу менен кадр даярдоого көбүрөөк басым жасалууда. Бул максатта аталган кафедра тарабынан окутуунун заманбап усулдарын колдонуу жана билим алууда дагы студенттерге ыңгайлуу болгон заманбап ыкмаларын тандап алуу боюнча атайын тегерек стол өткөрүлдү. Аталган иш-чарага биздин университеттин бул багытта бүтүрүп кетишкен бүтүрүүчүлөр чакырылды. Алар өз кезегинде бүгүнкү билим алып жатышкан жаштарды билим алууда бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калууга, заман талабына ылайык ар тараптуу өнүгүүгө багыт алууга жана улам жаңы пайда болгон билимдерди өз убагында өздөштүрүрүп пайдаланып калууга чакырышты. Белгилүү болгондой, окутууда жана билим алууда, айрыкча, азыркы шартта техникалык каражаттарсыз элестетүүгө таптакыр мүмкүн болбой калды. Бүгүнкү иш-чарада дал ошол теникалык каражаттар менен технологиясын туура пайдалануу, өз убагында максатка ылайык колдонуу, аларды программалар менен жабдуу жолдору жана башка бардык керектүү маалыматтар айтылды.

Университетинин Компьютердик лингвистика кафедрасы бир топ жылдан бери эки багыттагы адистерди даярдап келет. Адамзат азыркы учурдагы илим-техниканын жогорку деңгээлде өнүгүп бара жаткан мезгилинде ошол убакыттагы ыңгай, шарт менен жашоого, иштөөгө мажбур болууда. Анткени, күн өткөн сайын жаңы кубулуштар адамзат жашоосуна аралашып, алардан дагы жаңы билимди талап кылууда. Ошондуктан, жалпы билим алууда дагы заманбап шарттарда аракет кылуу зарыл болуп эсептелет.