Кулактандыруу!!! ОшТУнун гуманитардык-технологиялык колледжинин “Архитектура” жана “Дизайн” адисттиктерине тапшырган абитуриенттерине 10:00дө 5-август куну Көркөм-өнөр чыгармачылыгы боюнча ички сынактар өткөрүлөт.

Ош технологиялык университетинин гуманитардык-технологиялык колледжинин “Архитектура” жана “Дизайн” адисттиктерине тапшырган абитуриенттерине 5-август куну саат 10:00дө Көркөм-өнөр чыгармачылыгы боюнча ички сынактар өткөрүлөт.