Эл аралык билим берүү программалар департаменти

Департамент ОшТУнун ректорунун  №  07-02/ 20  25.02. 2020-ж. буйругуна ылайык түзүлгөн.

«Эл аралык билим берүү программалар департаменти ОшТУнун профессору, ф.м.и.к. Мансуров Кубанычбек Топчубаевич жетектейт.

Контакттык байланыш:
тел. раб.: 0(3222) 4-35-40
моб. (+996) 773-81-82-00
эл. почта: mansurov2002@inbox.ru

Кыскача маалымат

Департамент бир катар  эл аралык мекеме-уюмдар менен – Тынчтык Корпусу (США), Евразия Фонду, Сорос – Кыргызстан Фонду, атуулдук билим проектиси  жана башка чет элдик университеттер менен: Миннесот Университети (США), Грейсфальд Университети (Германия), мамлекеттик Санкт-Петербург университети (Россия) жана КР  Президентинин алдындагы башкаруу Академиясы (Кыргызстан) менен тыгыз байланышта. Департаментте чет өлкөдөгү жана Кыргызстандагы жогорку окуу жайларына окутуучуларды жана студенттерди  стажировкага жөнөтүү жумуштары жакшы уюштурулган.  Мисалы: Эл аралык мамилелер адистигинде окуган студенттер жана окутуучулар бир катар  программалар боюнча – АКШнын  Фулбрайт программасы,  Германиянын ДААД программасы боюнча стажировкадан өтүшкөн.

Департаменттин демилгеси менен АКШнын жана Кытайдын волонтерлору келишимдин  негизинде тартылган.

Департаменттин функциясына Шанхай кызматташтык уюмунун  (ШОС) университетинин багыты боюнча эл аралык билим берүү программалар координациясы жана Россия-кыргыз консорциумунун техникалык ЖОЖдордо илим, билим жана технология тармактары  боюнча интеграциялык өнүгүү процесси кирет.

Шанхай кызматташтык уюму (ШОС)  университети  тарабынан төмөнкү багыттар боюнча даярдоо жүргүзүлөт: Экология жана энергетика, электроэнергетика жана электротехника, жылуулук энергетика жана жылуулук техникасы, «МЭИ» Улуттук изилдөө университетиндеги техникалык  системаларды башкаруу.

ОшТУ РККТУ багыты боюнча РФнын төмөнкү жогорку окуу жайлары менен байланышат:

 • Алтай мамлекеттик университети (АлтГУ);
 • Астрахань мамлекеттик университети (АГУ);
 • Д. Ф. Устинов атындагы Балтика мамлекеттик  техникалык университети «ВОЕНМЕХ»  (БГТУ «ВОЕНМЕХ»);
 • Казань мамлекеттик энергетикалык университети (КГЭУ);
 • Кемерово  тамак-аш өндүрүү институту (КемТИПП);
 • Кострома мамлекеттик   айыл-чарба академиясы (КГСХА);
 • Москвадагы Мамлекеттик   техникалык  автоунаа-жолдору
 • университети (МАДИ);
 • Иван Федоров атындагы Москва мамлекеттик басма университети    (МГУП);
 • Москва мамлекеттик  курулуш университети (МГСУ);
 • Москва  мамлекеттик экономика, статистика жана информатика университети (МЭСИ);
 • Москвадагы  байланыш жана информатика боюнча Техникалык  университети (МТУСИ);
 • МЭИ Улуттук изилдөө университети;
 • «МИСиС» Улуттук изилдөө технологиялык  университети (НИТУ МИСиМ);
 • Томск улуттук изилдөө политехникалык  университети (ТПУ);
 • Омск мамлекеттик билдирүү жолдору  университети  (ОмГУПС);
 • Омск мамлекеттик техникалык  университети (ОмГТУ);
 • Санкт-Петербургдагы маалымат технологиялар, механика жана оптика  боюнча улуттук изилдөө  университети  (НИУ ИТМО);
 • Тынч океан  мамлекеттик  университети (ТОГУ).

Ошондой эле ОшТУнун Корея мамлекетинин төмөнкү окуу жайлары менен  түзүлгөн келишимдери  бар:

 1. Кванжу ш. – 2012-ж.;
 2. Chonbuk, Жонжу ш.  – 2012- ж;
 3. Chongu, Жонжу ш. – 2012-ж.;
 4. Nam Seoul, Чанан ш. – 2014-ж.;
 5. Hanuang, Сеул ш. – 2016-ж.;
 6. Chonnam University – 2017-ж.

Кытай окуу жайлары:

 1. Конфуций институту;
 2. Синьцзян педагогикалык университети.