Мамлекеттик тил боюнча проректор

Жанибеков Максатбек Жанибекович


Окумуштуулук  даражасы жана наамы:  Физико-математика илимдеринин кандидаты,доцент.

Эмгек жолу: 1980-1991-жж. КР УИА да илимий кызматкер болуп иштеп баштаган. ОшТУда 1991-жылдан бери доцент, декандын орун басары, факультеттин деканы ИПНиЭнин директору, «Физика»  кафедрасынын профессору,  Мамлекеттик тил жана колледждер боюнча проректор болуп эмгектенген.

Илимий иштери: 70тен ашык илимий иштердин, алардын ичинде 2 жаны ачылышка патенттин жана 2 монографиянын автору.

Сыйлыктары: 1980-жылы ССРдин эн мыкты студенттик илимий иши үчүн диплом менен сыйланган.Кыргыз Республикасынын  билим берүүнүн  отличниги, «Кыргыз тили » тош белгисинин  ээси.

Байланыш телефондору:

моб: 0553-81-39-41, 0779-74-20-02,
жумуш телефон:03222-4-35-62
Эл.почта:    maksat@rambler.ru

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *