Чарбалык-эсеп ишмердүүлүгү

 • Ош технологиялык университеттинин бухгалтериясы


  Ош технологиялык университеттинин бухгалтериясы  негизги милдеттери:

  • университеттин чарбалык иш-аракеттери тууралу дайыма толук, так маалыматтарды түзүү жана финансылык отчеттуулукту ички жана тышкы пайдалануучуларга жеткирүү;
  • финансылык отчеттуулукту “Бухгалтердик эсеп жөнүндөгү” мыйзамга жана финансылык отчеттуулукту түзгөн учурда колдонуудагы Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттынын талаптарына ылайык түзүү;
  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган отчеттуулуктун башка түрлөрүн түзүү үчүн маалыматтарды камсыз кылуу;
  • чарбакер субьекттер операцияларды ишке ашыруу учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сакташы үчүн контролдоо маалыматтарын камсыз кылуу болуп саналат.
  • эсеп саясатын кабыл алууну жана аны ырааттуу аткаруу;
  • ички контролдоо тутумдарынын болушун жана анын иштешин камсыз кылууну жүзөгө ашырууга милдеттүү.

  ОшТунун бухгалтериясында эсеп ФОЭАС (МСФО) талаптарына ылайык иш алып барат.

  Бухгалтериянын жалпы курамы  КРнын ББжИМги менен макулдашылган штаттык бирдикте иш жүргүзүшөт жана төмөндөгүдөй курамдан турат: башкы бухгалтер, башкы бухгалтердин орун басары, бухгалтерлер (расчеттук, материалдык, студенттер боюнча бухгалтерлер).

  Башкы бухгалтер Темиров Т.С.

  Билими жогорку. 2003-жылы Ош технологиялык университетинин финансы-экономика факультетинин «Финансы жана кредит» адистигин бүтүргөн. Ал эми 2008-жылы ОМЮИнун «Юрисприуденция» адистигин бүтүргөн. 2019-жылдын 13-марттан тарта аталган университеттин бухгалтерия бөлүмүн жетектейт.

   

   

   

   

  Бухгалтериянын кызматкерлери баары жогорку билимдүү жана тажрыйбалуу. Акиева Ч. башкы бухгалтердин орун басары, Кедейбаева Б. бухгалтер (айлык акы боюнча бухгалтер), Эргешов К. бухгалтер (ага материалдык бухгалтер), э.и.к. Эсенбаев Н.С. бухгалтер (материалдык), Калыева Т. бухгалтер (студенттер боюнча), А.Маматова бухгалтер (кассир) болуп эмгектенишет.

  ОшТУнун бухгалтериясынын байланыш номери:(3222) 4-35-09, факс: (3222) 4-34-43, электрондук дареги:  oshtu-buh@mail.ru.

  Отчет об исполнении сметы раходов (бюджет, спец. счет)

 • Финансылык  пландоо  бөлүмүнүнөн кыскача маалымат


  Салиев Нурлан Сартбаевич Финансылык пландоо бөлүмүнүн башчысы
  Эмгек жолун 01.30.1998ж. Ош технологиялык университетинин бухгалтериясында стипендия боюнча ага бухгалтери.
  03.09.2003ж. ОшТУнун бухгалтериясында маркетолог.
  19.10.2004ж. Экономикалык пландоо бөлүмүндө экономисти.
  05.06.2014 жылдан тартып ушул мезгилге чейин Финансылык пландоо бөлүмүнүн башчысы.
  Моб. Тел.: 0772 919 818,  0552 919 818

  nurlansaliev52@gmail.com

   

   

   

  Антропова Светлана Семеновна Финансы пландоо бөлүмүнүн ага экономисти
  1998жылдан – 2000ж. чейин ОшГУда окуу бөлүмүндө секретарь.
  2001жылдан -2003ж. чейин ОшТУда канцелярия башчысы.
  2003жылдан тартып ушул мезгилге чейин Финансылык пландоо бөлүмүнүн ага
  экономисти.
  Моб.тел.: 0778 300 300, 0553 882 883

  antropova.6115@ mail.ru

   

   

   

   

  Экономикалык пландоо бөлүмүнүн иш планы

  2020-2021 окуу жылына карата.

  Пландоо-каржы бөлүмүнүн штаты 2 кызматкерден турат, анын ичинде:

  – ЭПФ бөлүмүнүн башчысы,

  – улук экономист,

  2020-2021-окуу жылында, кызматтык милдеттерге ылайык, биз төмөнкү жумуштардын түрлөрүн аткарууну пландап жатабыз:

  – аттестациялык комиссияга катышуу, 2019-2020 ж.ж. аягында жана Ош ТУ үчүн 2020-2021 жж. мезгилинде профессордук-окутуучулук курамдын, UVP, AUP базалык эмгек акысына үстөк акыларды алуу боюнча протоколдорду даярдоого көмөктөшүү.

  – Ош ТУнун факультетинин, кафедрасынын, колледжинин окуу жана финансылык жылга бюджеттик жана с / эсеби үчүн бөлүмдөрүнүн контекстиндеги кызматкерлердин тарифтик тизмесин түзүү.

  – Ош ТУ, колледж үчүн окуу бөлүмдөрү, факультеттер бөлүмдөрүнүн контекстинде кызматкерлердин эмгек акысын бюджет жана с / эсеби үчүн эсептөө.

  – Ош ТУнун, колледждин факультеттеринин, кафедраларынын бөлүмдөрүнүн контекстинде окуу жана финансылык жылга бюджетке жана с / эсепке ылайык штаттык столду түзүп, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинде бекитет.

  – бир жылдын ичинде Ош ТУнун кызматкерлеринин, окуу жайдын жана финансы жылынын факультеттин бөлүмдөрүнүн, окуу жайлардын контекстинде, Ош ТУнун кызматкерлеринин тарифтик тизмесине жана штаттык столуна бардык өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана кадрлар бөлүмүнүн өндүрүштүк буйруктарына жана буйруктарына ылайык.

  – Ош ТУ, колледж үчүн бюджеттик жана с / счет боюнча окуу жана финансылык жыл үчүн чыгымдардын бардык статьяларын декоддоо менен, адистиктер жана курстар боюнча эсептөөлөр аркылуу кирешелердин жана чыгашалардын сметаларын түзүп, Ош ТУнун жана КР МОнун Илимий Кеңеши тарабынан бекитилет.

  – Ош ТУ, колледж үчүн бюджетке жана с / эсепке (айлык, кварталдык, жыл) окуу жана финансылык жылдын чыгашаларынын жана кирешелеринин сметаларына талдоо жүргүзүп, ашыкча чыгымдарды болтурбоо.

  – отчетторду жазууга жана отчетторду түзүүгө: “финансылык жана окуу жылына карата финансылык-чарбалык иш-чаралар жөнүндө (бюджет, с / эсеп)”; “Финансылык жана окуу жылына карата штаттык стол жөнүндө (бюджет, к / счет)” жана Ош ТУнун жана КР МОнун Окумуштуулар Кеңеши тарабынан бекитилген.

  – окуу жана каржы жылына карата Ош ТУ, колледж үчүн факультеттердин, кафедралардын бөлүмдөрүнүн контекстинде кызматкерлердин эмгек акыларынын эсептөөлөрүн жүргүзүү.

  – журналдарга жана компьютерге күн сайын топтордо, бөлүмдөрдө жана факультеттерде квитанциялар боюнча иш жүзүндөгү төлөмдү киргизүү.

  – Студенттерди контракттык окутууга жана билим берүү кызматтарынын кошумча түрлөрү үчүн акы төлөө боюнча бир айлык финансылык отчетторду, күнүмдүк маалыматтарды жана корутундуларды түзүүгө, келишимдик окууга төлөнгөн карыздарды аныктоо боюнча тынымсыз иш алып барууга, декандардын жана кафедралардын жооптуу адамдары менен (ведомство башчысы, искусство.

  – окуу жылынын аягында, күндүзгү окуу бөлүмдөрүндө жана айлык акы, IPPK жана ТК факультеттеринде контракттык билим алуу үчүн студенттердин контингенти жөнүндө журналдарды жабуу, 2019-2020-окуу жылына,

  – 2021-каржы жылына карата университеттин ашканалары, ашканалары, күркөлөрү жана башка түрлөрү үчүн кызмат көрсөтүүлөрү боюнча келишимдерди кайрадан түзүү, алардын 2020-жылга төлөнгөндүгү жөнүндө отчет түзүү, кызмат көрсөтүүлөр үчүн акынын келип түшкөндүгүнө ай сайын көзөмөл жүргүзүү.

  – 2020-2021 ж.ж. Ош ТУ, ТК адистиктери боюнча бардык иш жүзүндөгү жана пландаштырылган чыгымдарды эсептөө жолу менен окутуу жана кошумча билим берүү кызматтарынын башка түрлөрү жана курстары үчүн акынын (контракттын) эсебин түзүп, ОшТУнун ректору (кафедра башчысы, улук экономист) тарабынан бекитилет. ;

  – Ош ТУ, ТК (бөлүм башчы, улук экономист) үчүн 2020-2021 ж / жылга чыгашалардын жана кирешелердин алдын-ала сметасын түзүү;

  – Ош ТУнун 2020-2021-жылдарга кызматкерлеринин алдын ала тарифтик тизмесин түзүү.

  – Ош ТУнун факультеттеринин күндүзгү эмгек акысы / бөлүмү жана ТК (экономисттер) тарабынан окуу акысын төлөө боюнча 2020-2021 ж / жылга журналдарды баштоо;

  – тоолордо статистикалык отчетторду даярдап, тапшыруу. стат. башкаруу (айлык, кварталдык, жылдык).

  – адистиктер, кафедралар жана факультеттер (окуу бөлүмүнүн башчысы, улук экономист, экономисттер) боюнча окуу акысы, киреше жана чыгашалар боюнча компьютердик программаны аяктоо боюнча КИТ менен биргеликте иштөө;

  – окуу жылы ичинде жетекчиликтин жана министрликтин ар кандай тапшырмаларын аткарууга, аттестацияга, финансылык, тендердик процесстерге катышууга, штаттык столду тартипке келтирүүгө жана комиссияларды кыскартууга (бөлүм башчы, улук экономист, экономист);

  – экономикалык бөлүмдүн ишине тиешелүү жоболорду, нускамаларды, колдонмолорду жана башка ченемдик укуктук актыларды изилдөө (бөлүм башчы, искусство экономисти, экономист);

  – Волга Федералдык округунун ишин өркүндөтүү, каражаттарды жана кошумча кирешелерди экономикалык жактан пайдалануу боюнча сунуштарды киргизүү (бөлүм башчы, улук экономист, экономист).

  Кыргыз республикасынын өкмөтүнүн токтому  (орус тилинде PDF)

 • Ош технологиялык университетинин Админстративдик чарба бөлүмү.(АЧБ)

  Ош технологиялык университетине караштуу  3 окуу корпусу бар, библиотека,жатакана жана технологиялык колледжи бар.

  Бардык корпустар, жатакана жана технологиялык колледжи типтүү проектинин  негизинде курулган.

  АЧБ нүн башчысы ар бир кызмат бөлүмүнө кооптуу жана жагымдуу шарт түзүү менен кызматкерлердин ишине ъз ара эффективдүүлүгүн уюштурат. Ошондой эле алардын ишмердүүлүгүн жумуштун аткарылуусуна багыттайт.

  Жаңы 2020-окуу жылына корпустарды, кафедраларга караштуу аудитория жана кабинеттерди ремонттоо жумуштары аткарылды. Ремонттоо иштерине материалдарды тендердин негизинде университеттин кампасына келтирилип кафедраларга бөлүнүп берилди.

  №1 окуу корпуста жайгашкан 4 чү этаждагы  жалпы ОшТУнун китепканасы, жаёы курулган китепкана пайдаланууга берилгенден кийин, жаёы китепканага көчүрүлдү. Эски китепкана инженердик экономика факультетине берилип, аудиторияларга бөлүп капиталдык курулушу толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди.  №3 окуу корпусуна караштуу ТПСХП кафедрасы жана окуу лабораториялык кааналары толугу менен капиталдык ремонттон өттү.

  ТПСХП кафедрасына караштуу чарба короосундагы окуу лабораториясы өз күчүбүз менен капиталдык ремонт болду

  №3 окуу корпусунун айланасына күнөөскана (теплица) курулду. Бул иш чара окуу усулдук жана тарбиялык иштеринин абалын жакшыртат. Ошондой эле окуу корпусунун терезелери пластик терезеге алмаштырылды.

  №1 жана №2 окуу корпустарынын бардык жыгач терезелери пластикалык терезелерге алмаштырылды.

  №2 окуу корпусундагы чоң актылар залы капиталдык ремонттон өттү. Пардалары (занавеска) жаңыланды. Экинчи этажга чыгуучу жыгач тепкичтердин тосмосу жаңыдан жасалды. Ошондой эле 250 даана залдагы отуруучу креслолор  алмаштырылды. Спорт залы толугу менен капиталдык ремонттон өттү. Негизги курулуш-монтаждык иштери катары теннистик залдын бүтүшү.  Студенттер үйүнүн 1 чи подьезди толугу менен капиталдык ремонттон өттү.

  АЧБнүн түзүмү:

  1. АЧБ нын башчысы
  2. ТК адиси
  3. 5 комендант
  4. Инженер-куруучу
  5. Башкы энергетик
  6. Камсыздоочу
  7. МТЖ бөлүм башчысы
  8. Ар түрдүү (техничка, короо шыпыруучу, багбанчы, жыгач уста, ширетүүчү жана кароолчу).

  Жалпы жумушчулардын саны -111ди түзөт.


  Токтосунов Абыгапар Манасович
  Туулган жери, жылы: 1978-жыл, Ош шаары, Кеёеш айылы
  Билими: Жогорку  1996-1997-жж  Катта –Талдык училишанын ветеринария     адистигин бүтүргөн. 2012-2017-ж.ж.  Ош технологиялык  университетинин “Экономика башкаруу” факультетин бүтүргөн.
  Ишмердүүлүгү: 2010-2015-ж.ж. Жапалак айылдык  аймактык башкармалыгынын  Кеңеш айылынын айыл башчысы. 2015-2018-ж.ж. Технологиялык колледждин коменданты болуп иштеген.2018-жылдан жыл аягына чейин Жапалак ААнын башкармалыгынын башчысынын орун басары.
  Ээлеген кызматы жана иштеген жери:  АЧБнүн башчысы.
  Сыйлыктары : Ош шаардык Кенешинин Ардак грамотасы
  Моб. тел: 0772 93-21-66

   

  Калыкбердиев Макамбай Калыкбердиевич
  Туулган жери жана жылы:
  Билими: Жогорку,  1986-жыл Фрунзе Политехникалык Институту
  Ишмердүүлүгү: Ош мэриясына караштуу коммуналдык чарба башкармалыгынын экономика бөлүм башчысы. Ош текстиль
  комбинатынын башкы директорунун курулуш боюнча башкы директордун орун басары.
  Ээлеген кызматты жана иштеген жери:
  Башкы инженер, ОшТУ
  Сыйлыктары:
  Моб.тел:0773 22-09-06

   

   

  Казиев Елзар Суранович
  Туулган жери, жылы: 1978-жыл, Ош шаары, Жапалак айылы
  Билими : Жогорку, 1997-жылы Ош соода техникумунун “Бухгалтердик учет” адистигин бүтүргөн. 2006-жылы Ош мамлекеттик университеттин Экономика жана менеджмент факультетин аяктаган.
  Ишмердүүлүгү: 2011-жылы ОшТУнун технологиялык колледжинин комендантты.
  Ээлеген кызматы жана иштеген жери: Материалдык техникалык  жабдуу бөлүмүнүн башчысы, ОшТУ
  Сыйлыктары: ОшТУнун Ардак грамотасы
  Моб. тел: 0773 06-88-74

   

   

  Апазов Бахтияр Сулайманович
  Туулган жери, жылы: 1976-жыл, Ош шаары, Кара–Суу р-ну
  Билими : Жогорку, 1996-жыл ОшТУ
  Ишмердүүлүгү: 1998-жыл ОшТУ
  Ээлеген кызматы жана иштеген жери: Материалдык техникалык камсыздоо секторунун башчысы. ОшТУ АХЧ  бөлүмү
  Сыйлыктары:  ОшТУнун Ардак грамотасы, Ош шаардык Кенешинин Ардак грамотасы
  Моб.тел:0770 24-63-44 

  Насирдинов Нурсултан Сүйүтбекович
  Туулган жери, жылы: Жалал-Абад областы, Ала Бука району
  Билими: Жогорку, 2016-жыл ОшТУ«Бухгалтердик эсеп жана аудит»
  Ишмердүүлүгү: 2015-2016-жж ЖЧК “АККА-Кейтеринг”де материалдык эсепчи болуп иштеген. 2017-жылы ОМЮИнун материалдык бахгалтери болуп иштеген.
  Ээлеген кызматы жана иштеген жери: МСА бөлүмүнүн башчысы, ОшТУ, АХЧ бөлүмү
  Сыйлыктары:
  e-mail: nurik_kg_93@mail.ru
  Моб.тел :  0778 93-00-47

   

  Артыкбаев Мунарбек Туратбекович
  Туулган жери, жылы: 1977-жыл, Ош областы, Өзгөн району
  Билими: Жогорку,2011-жыл  ОшТУ.
  Ишмердүүлүгү:   2010-жылдан баштап ОшТУнун окуу лабораториялык корпусунда комендант болуп иштеп келе жатат.
  Ээлеген кызматы жана иштеген жери: ОшТУнун Окуу лаборатория корпусунун коменданты
  Сыйлыктары: ОшТУнун Ардак грамотасы
  Моб.тел:0772 67-78-36

   

  Юсупов Давлятбек Амирбекович
  Туулган жери, жылы: 1955-жыл Ош областы,Өзгөн району, Куршаб айылы
  Билими: Жогорку,1996-жыл ОшМУ
  Ишмердүүлүгү: 1996-жылы ОшМУнун №4-жатаканасынын коменданты болуп иштеген.
  Ээлеген кызматы жана иштеген жери: ОшТУ, №2-окуу корпусунун коменданты.
  Сыйлыктары: ОшТУнун Ардак грамотасы.
   Моб.тел:0559 87-87-91

   

   

  Карабаев Эргеш Жоробекович
  Туулган жери, жылы: 1959-жыл Ош областы , Кара-Суу району Озгур айылы
  Билими: Жогорку,1991-жыл ОшТУ
  Ишмердүүлүгү: 2011-жылы ОшТУда инженер техникалык коопсуздук  кызматында иштеген.
  Ээлеген кызматы жана иштеген жери: ОшТУ, №3-окуу корпусунун коменданты. АЧБ бөлүмү
  Сыйлыктары: ОшТУнун Ардак грамотасы.
  Моб.тел: 0552 20-08-59

   

   

   

  Тойчубаев Курсанбек Токтосунович
  Туулган жери, жылы: 1968-ж. Кара-Суу району, Жарооз айылы
  Билими: Жогорку,1993-жыл ОшТУ,2001-жыл ИППК ОшТУ
  Ишмердүүлүгү: 2010-жылы Аскер факультетинин АЧБнүн башчысы болуп иштеген.
  Ээлеген кызматы жана иштеген жери: ОшТУ, Гуманитардык – технологиялык колледжинин коменданты
  Сыйлыктары: Ош шаарынын мэриясынын Ардак грамотасы, Ош  шаардык кенешинин Ардак грамотасы, КР ЖК Ардак
  грамотасы,  ОшТУнун Ардак грамотасы.
  Моб.тел: 0778 56-74-47

   

  Жусубалиев Сардарбек
  Туулган жери, жылы: 02.07.1959 Ош областы , Өзгөн району
  Билими: Жогорку, 1992-жыл ОшТУ
  Ишмердүүлүгү:  1998-жылы ОшМУнун окуу корпусунда комендант болуп иштеген.
  Ээлеген кызматы жана иштеген жери: ОшТУнун студенттер үйүнүн директору
  Сыйлыктары: ОшТУнун Ардак грамотасы.
  Моб.тел: 0773 07-02

                                         

   

  Самиева Жазгүл Алымкуловна
  Туулган жери, жылы: 19.12.1985 Ош областы , Ноокат району
  Билими: Жогорку, 2008-жыл ОшМУ,
  Ишмердүүлүгү: 2011-жыл Т.Зулпуев айыл өкмөтү,
  Ээлеген кызматы жана иштеген жери:  ОшТУ, АЧБ, катчы
  Сыйлыктары: ОшТУнун Ардак грамотасы
  Моб. тел:0220 69-33-32
  е-mail samieva_8585@mail.ru

   

   

  Иш план АХЧ 2020-21 ж. (PDF)

  2017-жылга ОшТУнун мамлекеттик сатып алуулар боюнгча маалыматы (PDF)

  2016-жылга ОшТУнун мамлекеттик сатып алуулар боюнгча маалыматы (PDF)