Чарбалык-эсеп ишмердүүлүгү

 • Ош технологиялык университеттинин бухгалтериясы


  Ош технологиялык университеттинин бухгалтериясы  негизги милдеттери:

  • университеттин чарбалык иш-аракеттери тууралу дайыма толук, так маалыматтарды түзүү жана финансылык отчеттуулукту ички жана тышкы пайдалануучуларга жеткирүү;
  • финансылык отчеттуулукту “Бухгалтердик эсеп жөнүндөгү” мыйзамга жана финансылык отчеттуулукту түзгөн учурда колдонуудагы Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттынын талаптарына ылайык түзүү;
  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган отчеттуулуктун башка түрлөрүн түзүү үчүн маалыматтарды камсыз кылуу;
  • чарбакер субьекттер операцияларды ишке ашыруу учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сакташы үчүн контролдоо маалыматтарын камсыз кылуу болуп саналат.
  • эсеп саясатын кабыл алууну жана аны ырааттуу аткаруу;
  • ички контролдоо тутумдарынын болушун жана анын иштешин камсыз кылууну жүзөгө ашырууга милдеттүү.

  ОшТунун бухгалтериясында эсеп ФОЭАС (МСФО) талаптарына ылайык иш алып барат.

  Бухгалтериянын жалпы курамы  КРнын ББжИМги менен макулдашылган штаттык бирдикте иш жүргүзүшөт жана төмөндөгүдөй курамдан турат: башкы бухгалтер, башкы бухгалтердин орун басары, бухгалтерлер (расчеттук, материалдык,, студенттер боюнча бухгалтерлер).

  Башкы бухгалтер Момунов У.Н.

  Билими жогорку. 1992-жылы  артыкчылык диплом менен Жала-Абад финансы техникумун «Бухгалтердик эсеп» адистигин бүтүргөн. 2002-жылы артыкчылык диплом менен ОшТУнун  «Финансы жана кредит» адистигин бүтүргөн.

  2017-жылы экономика илимдеринин кандидаты илимий даражасын коргогон. «Эл агартуунун мыктысы» төш белгиси, Ош шаарынын мэриясынын, Ош обулусунун губернаторунун жана КРнын ББжИ министирлигинин ардак грамоталары менен сыйланган.

  Бухгалтериянын кызматкерлери баары жогорку билимдүү жана тажрыбайлуу. Акиева Ч. башкы бухгалтердин орун басары, Кедейбаева Б. бухгалтер (айлык акы боюнча бухгалтер), Эргешов К. бугалтер (ага материалдык бухгалтер),                       э.и.к. Эсенбаев Н.С. бухгалтер (материалдык), Калыева Т. бухгалтер (студенттер боюнча), А.Маматова бухгалтер (кассир) болуп эмгектенишет.

  ОшТУнун бухгалтерисынын байланыш номери:(3222) 4-35-09, факс: (3222) 4-34-43, электрондук дареги:  oshtu-buh@mail.ru.

  Отчет об исполнении сметы раходов (бюджет, спец. счет)

 • Финансылык  пландоо  бөлүмүнүнөн кыскача маалымат


  Финансылык Пландоо Бөлүмүнүн штатында 3 кишиден турат, анын ичинде;

  ФПБ нүн башчысы – Салиев Нурлан Сартбаевич  05.06.2014 жылдан баштап.

  ага экономист – Антропова Светлана Семеновна  01.01.2003 жылдан баштап.

  экономист – Айтбаева Амантур Алтынбаевна  05.07.2006 жылдан баштап.

   

   

   

   

  2017-2018 окуу жылында төмөнкү иштерди милдеттүү түрдө аткаруу пландаштырылган:

  • Аттестациалык комиссияга катышуу менен ОшТУ боюнча ПОК,ОЖП жана АОПнын негизги эмгек маянасына кошулган кошумча акы төлөмүн протоколдорун даядоо, 2016-2017окуу жылынын жыйынынын 2017-2018 окуу жылында.(бөлүм башчы);
  • 2017-2018 жылынын ОшТУнун кафедраларынын жана бөлүштүрүлгөн факультеттердин окуу жылдык финансылык эсебин жана бюджетиндегеи кызматкерлердин тарификациалык тизмесин түзүү (бөлүм башчы, ага экономист);
  • ОшТУнун кафедраларынын окуу жылдын финансылык эсебин жана бюджеттеги кызматкерлердин эмгек маяанасынын эсебин чыгаруу (бөлүм башчы,ага экономист);
  • Факультеттердин бөлүштүрүүсү менен штаттык расписанияларды түзүү, КРнын Билим Берүү жана Илим министирлиги тарабынан ОшТУнун жылдык окуу төлөмдөрүн бекитүү (бөлүм башчы, ага экономист);
  • Жыл ичинде бардык өзгөрүлгөн жана толукталган тарификациалык тизмелерди жана ОшТУнун кызматкерлеринин штаттык расписанияларын кадрлар бөлүмүнүн буйруктарынын макулдашуусу менен жылдык бюджетин эсептөө. (бөлүм башчы, ага экономист);
  • ОшТУнун окуу жылында курстардын жана адистиктердин жүктөмдөрүн, киреше жана чыгашаларынын сметасын түзүү, КРнын ББИМнин жана ОшТУнун окмуштуулар кеңешинде бекитүү. (бөлүм башчы, ага экономист);
  • ОшТУнун 1жылдык киреше менен чыгашасынын сметасынын анализин аткаруу менен ашыкча чыгашаларга жол бербөө. (бөлүм башчы, ага экономист);
  • “Финансылык айыл чарба ишмердүүлүгү жыл ичинде”, “окуу жылындагы штаттык расписание”, деген темада отчет түзүү менен доклад жазып, ОшТУнун окмуштуулар кеңешинде бекитүү. (бөлүм башчы);
  • ОшТУдагы аттестациалык комиссиянын жыйынтыгынын негизинде факультеттер жана кафедра кызматкерлеринин эмгек маяанасын эсептеп чыгуу. (бөлүм башчы);
  • Факультеттерде күндөлүк төлөнгөн квитанциаларды компьютерге жана журналдарга түшүрүү. (экономист);
  • Ар бир ай сайын финансылык отчет, күндөлүк окуу үчүн төлөмдөрдүн көчүрмөсүн жана кошумча билим үчүн, окуу төлөмдөрдүн, карыздардын декананаттарга билдирип туруу. (бөлүм башчы, ага экономист, экономист);
  • Окуу жылынын аягында студенттердин контрака төлөгөн суммасын күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө журналдарды бекитүү 2016-17окуу жылында АКД жана ТК. (экономист);
  • 2018 финансылык жылын киоск, буфет, ашканалар менен келишим түзүү, ар бир ай сайын кызмат үчүн түшкөн акчаларды көзөмөлдөө. (бөлүм башчы, ага экономист);
  • ОшТУнун адистиктериндеги кошумча билим алуудагы курстар үчүн төлөнгөн окуу төлөмдүрүнүн өлчөмдөрүнүн жүктөмдөрүн түзүү. ОшТУга жана Тех.Коллежинин 2017-2018-окуу жылы үчүн киреше жана чыгашалардын сметаларын чамалап түзүү.(бөлүм башчы, ага экономист);
  • ОшТУнун 2017- 2018 окуу жылы үчүн кызматкерлердин алдына ала тизмесин түзүү.(бөлүм башчы, ага экономист);
  • 2017-2018 – окуу жылы үчүн факультеттердеги тайпалар үчүн ОшТУнун күндүзгү бөлүмү үчүн журналдарды ачуу, сырттан окуу бөлүмү жана ТК үчүн.(экономистер);
  • Статистикалык отчетторду түзүп, шаардын башкаруу статистке тапшыруу ( ар ай сайын, кварталдык, жылдык). (ага экономист);
  • Окуу төлөмү үчүн компьютердик программаны ДИиОЦ менен бирдикте иштеп чыгуу, кафедра жана факультеттеги адистиктер боюнча киреше жана чыгашаны эсептөө.(бөлүм башчы, ага экономист, экономист);
  • Жыл ичинде жетекчиликтен жана министерстводон келген ар түрдүү тапшырмаларды аткаруу, аттестациаларга катышуу, финансылык, тендерлик жана кыскартуу комиссиясына катышуу.(бөлүм башчы, ага экономист, экономист);
  • Жоболорду, инстукциаларды, усулдук көргөзмөлөрдү, нормативдик актыларды, финансылык пландоо бөлүмүндө иштөөчүлөргө тиешелүүлөрдү үйрөнүү. (бөлүм башчы, ага экономист);
  • Финансылык Пландоо Бөлүмүнүн алга жылуусу үчүн сунуштарды, кошумча кирешелерди экономикалык каражат катары аткаруу. (бөлүм башчы, ага экономист, экономист);.

  Кыргыз республикасынын өкмөтүнүн токтому  (орус тилинде PDF)

 • Админстративдик чарба бөлүмү

  Ош шаарынын Исанова көчөсүнүн  № 81, №86 дарегинде  жайгашкан Ош технологиялык университетинде 3 окуу корпусу, библиотека, жатакана жана Масалиева көчөсүнүн №52 дарегинде  жайгашкан ЖОЖ лар аралык аскер факультети, ошондой эле Исанова көчөсүнүн № 35-а дарегинде жайгашкан технологиялык колледжи бар.

  Бардык корпустар, жатакана жана технологиялык колледжи типтүү проектин  негизинде курулган.  Жалпы жумушчулардын саны-102 ни түзөт.

   

   

  АЧБ нын түзүмү:

  1. АЧБ нын башчысы
  2. ТК адиси
  3. 6-комендант
  4. Инженер-куруучу
  5. Башкы энергетик
  6. Камсыздоочу
  7. Кампа башчысы

  Ар түрдүү (техничка,короо шыпыруучу,багбанчы, жыгач уста, ширетүүчү жана кароолчу).

  АЧБ нын башчысы ар бир кызмат бөлүмүнө кооптуу жана жагымдуу шарт түзүү менен кызматкерлердин ишине өз ара эффективдүүлүгүн уюштурат. Ошондой эле алардын ишмердүүлүгүн жумуштун аткарылуусуна багыттайт.

  2017-жылга ОшТУнун мамлекеттик сатып алуулар боюнгча маалыматы (PDF)

  2016-жылга ОшТУнун мамлекеттик сатып алуулар боюнгча маалыматы (PDF)