Энергетика факультети

 • Энергетика факультети (ЭФ)


  Факультеттин кыскача  тарыхы
  Энергетика факультетинин алгачкы тарыхы 1963-жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети ачылгандан башталып, 1976-жылы «Жалпы илимдер» кафедрасында «Өндүрүштү, шаарларды жана айыл чарбасын электр менен жабдуу»  адистиги ачылган ал убакта  1-курстан 3-курска чейинки студенттерди жалпы техникалык даярдоо жүргүзүлүп, калган 4-5-курстарды Фрунзедеги (Бишкектеги) политехникалык институтун аяктаган.

  1991-жылы азыркы ОшТУда мурдагы  (Ош жогорку технологиялык колледжде) «Айыл чарбаны электрлештирүү жана автоматташтыруу» кафедрасы уюштурулуп, кафедранын башчысы болуп т.и.к., доцент Уметалиева А.У. дайындалган.

  1993-жылы кафедранын башчысы болуп т.и.к., доцент Тешебаев А.Т. дайындалган жана  1995-жылдан баштап  күндүзгү, кечки жана сырттан окутуу түрлөрүндө «Электр менен жабдуу», «Электроэнергетикалык системалар жана тармактар», «Релелик коргоо жана автоматика», «Электр станциялары», «Адаттан тышкары энергетиканын булактары»   адистиктери ачылган.

  2000-жылы «Энергетика жана жаны энерготехнологиялар» факультети түзүлүп курамында 3 кафедрадан турган, алар төмөнкүлөр:

  • Электроэнергетика кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Токоев М.П.;
  • Адаттан тышкаркы энергия булактары жана айыл чарбасын электрлештирүү кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Айдарбеков З.Ш.;
  • «ТОЭ и ОЭ» кафедра башчысы болуп ага окутуучу Тажибаев К.Т. дайындалган;
  • 2007-жылы Энергетика жана жаңы энерготехнологиялар факультети Энергетика факультети болуп өзгөрүлгөн.

  Факультетте 2000-2005-жылдары т.и.к.,доцент Тешебаев А.Т., 2005-2006-жылдары т.и.к., доцент Кукчаев М.М., 2006-2008-жылдары т.и.к., доцент Айдарбеков З.Ш., 2008-2013-жылдары т.и.к.,доцент Тешебаев А.Т. декандык кызматты өтөп келишкен.

  2014-жылдан баштап бүгүнкү күндө энергетика факультетинин деканы болуп т.и.к.,ОшТУнун профессору Токоев М.П. иштеп келүүдө.

  Факультеттин иш алып баруусу

  Факультеттин негизги максаты жогорку квалификациялуу бакалавр жана  магистрлерди даярдоо, ошондой эле аларга сапаттуу билим жана татыктуу тарбия берүү. Факультеттин курамында: 2 профессор, 12 илимдин кандидаттары, доценттер, 11 ага окутуучу, 4 окутуучу жана  9 окутууга көмөкчү кызматкерлер бар. Окутууга 20 ашуун окуу лабораториялары, компьютердик класстар, окуу лабораториялык полигон, 1 илимий лаборатория, дипломдук жана курстук долбоорлоо кааналары жана окуу лабораториялары бар. Алар заманбап техникалар менен жабдылган.

  Факультетте ГАНИС ошондой эле эл аралык  TEMPUS-GEM проекти боюнча илимий иштер алып барылууда. Ошондой эле факультетте «Электрогазосваршик» и «Электр монтеру»  аттуу 3 айлык курстар иштейт.

  Факультет эки баскычтуу билим берүү  системанын негизинде иш алып барат – бакалавриат жана магистратура. Бакалавриатты бүткөндөр үчүн магистратурада окууну улантууга болот.

  Факультеттеги даярдалуучу адистиктер (багыттар)

  “Электроэнергетика жана электро техника” багыты, профилдери:

  • электр менен жабдуу (ЭС)-бакалавр,магистр;
  • электр станциялары (Ст)-бакалавр;
  • электроэнергетикалык тармактар жана   тору (ЭСиС)- бакалавр, магистр;
  • электроэнергетикалык тармактарды реле аркылуу коргоо жана автоматташтыруу (РЗиА)-бакалавр;
  • энергосистемасында энергияны үнөмдөө.(ЭЭвЭС)-бакалавр;
  • энергиянын альтернативдүү булактары;
  • өндүрүштүк менеджмент   (ЭЭ менеджменти)-бакалавр.

  “Агроинженерия” багыты , профили:

  • Электр жабдыктары жана электр    технологиялары (ЭОиЭТ)-бакалавр,магистр.

  “Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы” багыты, профили:

  • жылуулук электр станциясы (ТЭС)-бакалавр.

  “Прибор куруу” багыты, профилдери:

  • маалымат өлчөө техникасы жана технологиясы;
  • медициналык приборлор, диагностикалоонун жана текшерүүнүн ыкмалары;

  “Метрология сертификация жана стандартташтыруу” багыты, профили:

  • өндүрүшжана азык түлүктөрдү стандартташтыруу жана сертификациялоо;

  “Курулуш” багыты, профили:

  • жылуулук-газ менен камсыздоо жана желдетүү.

  Факультеттин жетекчиси жана кызматкерлери


  Факультеттин  деканы Токоев  Маматомур  Пирматович, техника илимдеринин кандидаты, ОшТУнун профессору.
  Байланыш телефону: 0(773) 90 18 09  жумушчу тел:03222-4-32-16
  tokoev1965@mail.r

  u

   

   

  Декандын окуу иштери боюнча орун басары Турдуев  Ильяз Эрмекович техника илимдеринин кандидаты, доцент.
  Байланыш телефону: 779 989386  жумушчу телефон: (03222) 4 36 12

  E-mail ilyaz_turduev@mail.ru

   

   

   

   

   

  Декандын тарбиялык иштери боюнча орун басары  Козубаев Кубатбек Бекназарович магистр. Байланыш телефону: 771 261062

  жумушчу тел: (03222) 4 36 12

   

   

   

   

   

   

  Факультеттин методисти Мырзалиева Нуржамал Сарытаевна.
  Жумушчу телефону:  (03222) 4 36 12 Байланыш телефону: 0772 828250

  Е-mail: nurka73@mail.ru

   

   

   

  Факультеттин методисти Каримова Нурзида Абдыкадыровна.
  Байланыш телефону:  (0557)020 429   Жумушчу телефону:  (03222) 4 36 12

  Е-mail: nurzidaai@mail.ru

   

   

   

   

   

  Факультеттин диспетчери  Сардарбек кызы Мунаракан.
  Байланыш телефону:  (0778)148478
  Жумушчу телефону: (03222) 4 36 12
  Е-mail: munara_92@mail.ru

   

   

   

   

   

  Факультеттин курамы
  Азыркы учурда факультетке караштуу  3 кафедра иш алып барууда, алар:

  • «Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы» кафедрасы, кафедра башчысы т.и.к., доцент Каражанова Р.Т.
  • «Электроэнергетика» кафедрасы, кафедра башчысы т.и.к., ОшТУнун профессору Тешебаев А.Т.
  • «Электр менен жабдуу» кафедрасы, кафедра башчысы т.и.к.,доцент Абдылдаев Р.Н.

  Факультеттин студенттеринин контингенти

  Жалпы саны –
  Бюджеттик негизде окугандар –
  Контрактык негизде окугандар –
  Сырткы бөлүмдө окуганндар –

   Факультеттин мыкты бүтүрүүчүлөрү

  1. Садыков Нурлан Матмусаевич, 2001-ж. энергетика факультетин бүтүргөн, Кыргыз улуттук энергохолдинг компаниясынын башчысынын орун басары;
  2. Сулайманов Алтынбек, 1999-ж. энергетика факультетин бүтүргөн, Электр станциялары ААКнун башкы директорунун орун басары;
  3. Артыков Асилбек Авазбекович, 1998-ж. энергетика факультетин бүтүргөн, Ошэлектро ААКнун башкы директорунун орун басары;
  4. Жалилов Атакул Абдимиталипович, 2002-ж. энергетика факультетин бүтүргөн, “Ош-пирим” телерадио компаниясынын аткаруучу директору;
  5. Турдуев Ильяз Эрмекович, 2000-ж. энергетика факультетин бүтүргөн, т.и.к.,доцент, Ош шаарынын шаардык кеңешинин депутаты.

   


 • Электроэнергетика кафедрасы


  Кафедранын тарыхы

  1976-жылы кафедрада “Ѳндүрүштүк мекемелерди, шаарларды жана айыл чарбасын электр менен жабдуу” адистиги ачылган.

  1988- жылы толук программада  “инженер-электрик” адистиги боюнча студенттерди кечки формада окутуу уюштурулган.

  1991-жылы  “Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу”  кафедрасы    түзүлүп, кафедранын башчылыгына т.и.к., доц.  Уматалиева.А.У. дайындалган. Ошол эле жылы  “Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу” адистигине күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү уюштурулуп, окутула баштаган.

  1991-жылы Ош кечки факультети Ош жогорку технологиялык колледжи деп аталып жана окутуунун бардык формасы менен адистиктерди толук программада даярдоо башталган.

  1993-жылы кафедранын башчылыгына   т.и.к.,  доцент Тешебаев А.Т. дайындалып, окуу-тарбиялык иштерде жана материалдык базаны кеңейтүүдө “Айыл чарбасын  электрлештирүү жана автоматташтыруу” кафедранын ишмердүүлүгүн  күчөткөн.

  Биринчи жолу 1994-жылы “Өндүрүштүк мекемелерди, шаарларды жана айыл чарбасын электрдик жабдуу” адистиги боюнча кечки окуу  формасын бүтүп чыгышты.

  1995-жылы кафедранын кесипчилик  номенклатурасы көбөйүп,  “Электрдик камсыздоо” адистиги (тармактар боюнча) боюнча күндүзгү, кечки жана сырттан окутуунун бөлүмдөрү  ачылган, ал эми 1997-жылы “Электроэнергетикалык  системалары жана тармактары “ адистиги боюнча күндүзгү жана сырттан окутуулар жүргүзүлгөн.

  1996-жылы “Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу” кафедрасы “Электрлештирүү жана  автоматташтыруу” болуп аталган.

  1998-жылы  “ Электрлештирүү жана автоматташтыруу” кафедрасы “Электрэнергетика “ болуп аталды.

  1998-1999 жылдары кафедрага караштуу лабораторияга

  “Ош ТУнун эң жакшы лабораториясы” номинациясы берилген.

  2000- жылы “Электрдик камсыздоо“ /тармактар боюнча/  адистигин окуунун күндүзгү формасында аякташты.

  2000- жылы “Энергетика жана жаңы энерготехнология” факультети түзүлгөндүгүнө байланыштуу “Электроэнергетика” кафедрасы 3 кафедрага бөлүндү:

  • Электроэнергетика;
  • Адаттан сырткары энергия булактары жана айыл чарбасын электрлештирүү;
  • Электротехниканын теориялык негиздери жана жалпы электротехника.

  2001- жылы жаңы      “Электроэнергетикалык  системалары жана тармактары” адистиги боюнча күндүзгү, кечки жана сырттан окутуунун бөлүмдөрүндө  алгачкы инженер- электрик адистиктери даярдалды.

  2003- жылдын август айынан баштап  “Электроэнергетика” кафедрасы  “Электр менен камсыздоо“ жана “Электроэнергетика”  кафедраларга  бөлүнүп “Электр энергетика системалары жана  тармактары” жана ”Электр механикасы“ /тармактар боюнча/   адистиктери боюнча инженерлерди даярдап чыгара  баштады.

  2009-жылдан “Электроэнергетика” кафедрасын т.и.к., доцент  М.М.Кукчаев жетектеген, ал эми 2014- жылдын  апрель айынан баштап, азыркы мезгилге чейин профессор А.Т.Тешебаев жетектейт.

  Азыркы убакта  кафедрада 5 илимдин кандидаты, 1 профессор, 6  доцент жана 2 окуу усулуна  жардамчы  кызматкерлер  эмгектенет.

  Кафедрада жалпысынан 136 студет бар,  анын ичинен 77 студент бакалавриат, ал эми 59 студент дистанциялык түрдѳ билим алышууда. Андан сырткары кафедрада 17 магистрант билим алып жатышат (анын ичинен биринчи курста 10, экинчи курста 7).

  Кафедрада даярдалуучу адистиктер

  Азыркы учурда «Электроэнергетика» кафедрасы 640200 «Электроэнергетика жана электротехника» багытындагы  бакалаврларды жана

  • «Электроэнергетикалык системалар жана тармактар»;
  • «Электроэнергетикалык системалардагы релелик коргоо жана автоматташтыруу»;
  • «Электр станциялары».
  • «Электроэнергетикалык системалар жана тармактар» профилиндеги

  магистрлерди  даярдайт

  Кафедранын илимий багыты
  Кафедра  “Электроэнергетикалык системалардын экинчи чынжырларын интелектуализациялоо” темасы илимий иш алып барууда. Илимий иштин жетекчиси т.и.к.,профессор Тешебаев А.Т. Аткаруучулар, доценттер: Мурзакулов Н.А., Элчиева М.С., Карыбекова Б.К., Акматов Б.Ж., Жунусалиев А.С.

  КАФЕДРАНЫН ЖЕТЕКЧИСИ ЖѲНҮНДѲ МААЛЫМАТ


  Тешебаев Абдыкапар,  т.и.к., ОшТУнун профессору
  Байланыш телефону жумушчу  4-36-18
  Мобильдик телефону (0773) 58-53-57
  E-mail teshebaev –a@list.ru
  Квалификациясы жана билимин ѳркүндѳтүү  жѳнүндѳ маалымат
  Куйбышевдеги политехникалык институту, «Маалымат-ченөө техника» адистиги, Куйбышев шаары, 1971 – 1977-жж., инженер-электрик.

  Ленинграддагы электротехникалык институтунда аспирантурада окуган.
  1992-жылдын май айында кандидаттык диссертациясын жактаган,  Ленинград шаары, 1989-1992-жж.
  ОшТУ,  Билим берүү чөйрөсүндөгү  сапаттын кепилдиги боюнча агенствосу “EdNet”  “ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо ” боюнча тренинг, Ош шаары, Кыргызстан, 2017-ж.

  Иш тажрыйбасы

  • Ош технологиялык университетинин  «ЭЭ» кафедрасынын башчысы,  Кыргызстан,Ош шаары, 2014-жылдан азыркы мезгилге чейин.
  • Докторлук жана кандидаттык Д05.17.541 диссертацияны  коргоо боюнча диссертациялык Кенештин мүчөсү, төмөндөгүдөй шифрдеги —05.14.08- Кайра калыбына келүүчү энергиянын түрлөрүнүн негизиндеги энергоустановкалар; -05.14.02-Электроэнергетикалык станция жана электроэнергетикалык системалар.
  • ОшТУнун Энергетика факультетинин деканы,  Ош шаары Кыргызстан, 2008-2014-жж.
  • ОшТУнун экономика жана инвестициялар боюнча проректору, Ош шаары Кыргызстан 2005-2008- жж.
  • ОшТУнун Энергетика жана жаңы энерготехнологиялар факультетинин деканы, Ош шаары, Кыргызстан, 2000-2005- жж.
  • ОшТУнун  «Электроэнергетика» кафедрасынын башчысы, Ош шаары Кыргызстан,  1994-2000- жж.
  • ОшТУнун доценти, Ош шаары, Кыргызстан,1993-1994- жж.
  • Ош педагогикалык институтунун (ОшПИ) ага окутуучусу, Ош шаары Кыргызстан, 1989-1993- жж.
  • ОшПИнин  окутуучусу, , Ош шаары, Кыргызстан 1986-1989- жж.
  • ОшПИдеги УВЦнын жетекчиси, Ош шаары, Кыргызстан, 1980-1986- жж.
  • Фрунзедеги политехникалык институтунун (ФПИ) Оштогу кечки факультетинин окутуучусу, Ош шаары, Кыргызстан, 1979-1980- жж.
  • ФПИнин “Автоматика жана телемеханика” кафедрасынын кафедрасындагы Кыргызстан илимий-изилдөө лабораториясынын инженери,  , Фрунзе шаары, 1978-1979- жж.
  • ФПИнин “Автоматика жана телемеханика” кафедрасындагы илимий-изилдөө лабораториясынын кенже илимий кызматкери,  Фрунзе шаары ,Кыргызстан,  1977-1978- жж.

  Жарык кѳргѳн илимий макалалардын тизмеси

  1. Кыргызстан басмаканаларында жарыялангандары
  2. Тешебаев А.Т. Анализ типов компенсирующих устройств и выбор их мощности Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясы, Түштүк бөлүмү, “Вестник” журналы №1, Ош, 2016-ж.
  3. Тешебаев А.Т. Анализ компенсации реактивной мощности. Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясы, Түштүк бөлүмү, “Вестник” журналы №1,Ош, 2016-ж.
  4. Тешебаев А.Т.Разработка системы автоматизированного проектирования вторичных цепей электрических подстанций.Известия ОшТУ№1,Ош, 2017-ж.
  5. Тешебаев А.Т. О системах автоматизированного проектирования вторичных цепей электроэнергетических систем.  «Известия» ОшТУ №1,  Ош, 2017-ж.

  Чет ѳлкѳлүк басмаканаларда жарыялангандары

  1.  Тешебаев А. Гибридные функциональные расширители ИВК. “Радиотехника, электроника жана байланыштын өнүгүүсунун актуалдуу маселелери” аттуу илимий-техникалык конференциянын докладдарынын тезистери. Санкт-Петербург, 1992.
  2. Тешебаев А. Инструментальная система построения автоматизированных обучающих систем. “Радиотехника, электроника жана байланыштын өнүгүүсунун актуалдуу маселелери” аттуу илимий-техникалык конференциянын докладдарынын тезистери. Санкт-Петербург, 1992.
  3. Тешебаев А. Особенности атомов химических элементов при ионизации электрофизическим ионизационным (ЭФИ) способом. ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государ-й педагоги-й универ-т имени Григория Сковороды», ХXI Междунар-й научной конфер-и «Актуальные научные исслед-я в современном мире», №1(21), Часть 1. –г. Переяслав-Хмельницкий: 2017.28.01.2017.
  4. Тешебаев А. Производство в течение времени тепловой энергии заданной величины в устройстве электрофизической ионизации. Журнал «Вестник научных конференций», г. Тамбов. 2017. № 2-1(18). Наука и образование в XXI веке: по материалам международной научно-практической конференции  28 февраля 2017 г. Часть 1.

  Окуу –усулдук  көрсөтмөлѳр

  1.   “Электротехниканын теориялык негиздери” лекция курсу (1,2 бөлүм), ОшТУ басмаканасы,  2005-ж.
  2. “Электротехниканын теориялык негиздери” лекция курсу (3- бөлүм), ОшТУ басмаканасы, 2006-ж.
  3. «ИИТ и электроника» курсу боюнча лабораториялык иштерди аткаруу үчүн  усулдук көрсөтмө, Ош  областык басмаканасы, 2011-ж.
  4. «Монтаж, наладка и испытание элементов электроэнергетических систем» сабагы боюнча лекциялык курсу, ОшТУ басмаканасы, 2006-ж.
  5. “Экономика производства” курсу боюнча “Электроэнергетика жана электротехника” багытындагы бакалавр студенттер үчүн окуу колдонмо, ОшТУ басмаканасы, 2017-ж.

  Окуткан дисциплиналары

  • Электротехниканын теориялык негиздери;
  • Ѳтө жогорку чыңалуу жана алыска электроберүү.

   

  Акматов    Баатыр Жороевич
  Илимий даражасы: 
  т.и.к., доцент
  Окуткан сабактары: 
  Электротехниканын теориялык негиздери (3 бөлүк); Электроэнергетикадагы электромагнитик бирдиктүүлүк (совместимости).

   

   

   

   

   

   

   

  Мурзакулов Нуркул Абдилазизович
  Илимий даражасы:
   т.и.к., доцент
  Окуткан сабактары: 
  Суу энергетикалык түзүлүштөр. Жылуулук энергетикалык түзүлүштөр. Электр коопсуздугу.
  Мобильдик телефону:
   (0777)  42 38 83

   

   

   

   

   

  Элчиева Малика Сайталиевна
  Илимий даражасы:
   экономика илимдеринин кандидаты, экономика магистри
  Окуткан сабактары: Өндүрүштүн экономикасы. Электромеханика. Электроэнергетикалык системалардын диспетчердик башкаруунун системаларын автоматташтыруу
  Байланыш телефону: (0772)  368356
  E–m

  ail; m.elchieva @mail.ru

   

   

   

   

  Жунусалиев Акылбек Сайдазович
  Илимий даражасы:
   магистр, ОшТУнун доценти.
  Окуткан сабактары: Электроэнергетикалык  системалардын элементтерин  монтаждоо, орноштуруу жана сыноо. Электр энергияны бѳлүштүрүү жана аралыкка берүү. Станциялардын жана подстанциялардын электр бѳлүгү.
  Мобильдик т

  елефон: (0777)  80 98 60

   

   

   

   

  Карыбекова Бермет Кенжекуловна
  Илимий даражасы:
  магистр, ОшТУнун доценти.
  Окуткан сабактары: Электроэнергетикалык системалар жана тармактар. Релелик коргоо жана автоматташтыруу.
  Мобилдик телефону (0777) 340509

   

   

   

   

   

 • Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы (ЭОиТЭ) кафедрасы


  2008-жылдын май айынан баштап Ош шаарындагы М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Энергетика факультетинде «Электр станциялары жана электрлештирүү», кафедрасы 2010- жылдан «Электрлештирүү жана электромеханика» кафедрасы  болуп өзгөртүлүп түзүлгөн.

  Кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Алдашева Н.Т. дайындалган. Кафедра «Электрлештирүү жана электромеханика»,  2015 жылы «Энергетика жана электротехнологиялары» өзгөртүлүп түзүлгөн. 2016-жылы кафедра «Электр жабдыктары жана жылуулук энергетика» болуп өзгөргөн. Кафедра башчысы болуп  т.и.к., доцент Каражанова Р.Т. дайындалган.  Ал  кафедранын илимий изилдөө, окуу-тарбия иштериндеги жана материалдык-техникалык базаны чыңдоодогу өнүктүрүүсүн жана кеңейтүүсүн улантып жатат.

  «Айыл-чарбаны электрлештирүү жана автоматташтыруу» адистиги 1991 – жылдан бери күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрү боюнча адистерди чыгарып келе жаткан.

  Азыркы учурда кафедрада 1 т.и.д., профессор, 3 т.и.к., доценттери жана 2 ОшТУнун доценти, 1 ага окутуучу 1 окутуучу жана 2 окуу-көмөкчү  кызматкерлер  эмгектенип жатышат.

  Кафедрага караштуу үч багыт бар. Алар төмөндөгүлөр: 

  • 610300 Агроинженерия – профили «Электр жабдыктары жана электр технологиялары»;
  • 640100 Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы – профили «Жылуулук электр станциялары»;
  • 640200 Электроэнергетика жана электр техникасы – профили «Альтернативдик энергия булактары»;
  • 640200 Электроэнергетика жана электр техникасы –профили «Өндүрүштүк менеджмент (Электроэнергетикадагы менеджмент)»

  “Электр жабдыктары жана жылуулук энергетика” кафедрасы төмөнкү багыттар боюнча иш жүргүзүүдө:

  1. Окуу иштери;
  2. Окуу-усулдук иштери;
  3. Илимий-изилдөө иштери;
  4. Тарбиялык иштер;
  5. Коомдук иштер.

  I.Кафедрадагы жумушчу программалар ар бир сабак боюнча жылдын башындагы жыйында бекитилет. Кафедрада 8 окутуучу,  иш жүргүзүүдө.

  Окуу процессин уюштурууда кафедрага караштуу 7 аудитория бар. Алар төмөндөгүлөр:

  1. 3/319, 3/103 Лекцияларды жаны технологиялар менен өтүүгө даярдалып жасалгаланган лекция залдары.;
  1. 3/202 «Электр техникасынын назарияттык негиздери жана жалпы электр техникасы» лабораториясы;
  2. 3/116а «Электр приводдору» лабораториясы;
  3. 3/014 Студенттер монтаж сабагынан практикалык окуп үйрөнүү үчүн «ЭЖ монтаждоо жана автоматика каражаттары»;
  4. 3/015 «Электр механикасы» лабораториясы;
  5. 3/016 «Жылуулук техникасы жана жылуулук энергетикалык түзүлүштөр» лабораториясы.

  Студенттердин теория менен практиканы айкалыштырып баруусу үчүн Ош шаарындагы жылуулук электр борбору,  жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканасы, Ошэлектро, Жалал-Абад жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканасы, Ош РЭТ жана райондук электр тармактары ж.б.иш каналар менен тыгыз иштешип келет.

  ОКУУ-УСУЛДУК ИШТЕР

  Кафедрада окуу-методикалык иштер ар бир окутуучунун жекече планына жараша аткарылат. Кафедранын окутуучулары окуу-усулдук иштерин толугу менен аткарып келүүдө.. Алар төмөнкүлөр:

  1. Лекцияларды кайрадан иштеп чыгуу, электрондук жана жаңы материалдар менен толуктоо жана карап чыгуу;
  2. Көрсөтүлгөн ар бир сабак боюнча жумушчу программаларды, окуу-усулдук комплекстерди түзүү жана кайра иштеп чыгуу;
  3. Окуу жана өндүрүштүк, диплом алдындагы практикалардын программасын түзүү;
  4. Экзамендик билеттерди жана текшерүү суроолорун түзүү;
  5. Өз ара сабактарга катышуу;
  6. Ар түрдүү көрсөтмө куралдарды түзүү жана иштеп чыгуу.
  7. Интерактивдик доска аркылуу сабак өтүүнү өнүктүрүү жана өркүндөтүү

  ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

  “Электр жабдыктары жана жылуулук энергетика” кафедрасында илимий изилдөө ишинин багыты. «Разработка альтернативных видов энергетики и топлива с использованием природных и минерально-сырьевых ресурсов Кыргызстана».

  Кафедрада жогорудагы тема боюнча иш алынып барылууда.

   ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

  Ар бир тайпа үчүн кафедранын окутуучуларынан кураторлор ОшТУнун ректорунун буйругунун негизинде бекитилген. Кафедрага тиешелүү тайпалардын кураторлору төмөндөгүчө:

  1. Агро-14 тайпасы – куратор Каражанова Р.Т., т.и.к., доцент;
  2. ТЭиТТ-14 тайпасы-куратор Чилдебаев Б.С.доцен ОшТУ
  3. Агро и ТЭиТТ-15 тайпасы – куратор Осмонбеков Р.Т., ага окутуучу;
  4. ТЭиТТ-16 тайпасы-куратор Кулуев Ж.О. ОшТУнун доценти;
  5. ЭОиЭТ-16 тайпасы-куратор Алдашева Н.Т., т.и.к., доцент.
  6. ЭОиЭТ-ПМ-17 тайпасы-куратор Чилдебаев Б.С., ОшТУнун доценти

  Кураторлордун жумушчу планы кафедранын жыйынында каралып, Энергетика факультетинин деканынын тарбия иштери боюнча орун басары тарабынан бекитилет.

  Алдыга коюлган милдеттери:

  1. Планга коюлган окуу-усулдук эмгектерди өз убагында чыгаруу.
  2. Гранттар боюнча долбоорлорго катышууну күчөтүү.
  3. Эки адистикке караштуу бакалаврга дипломдук долбоорлоого окуу – усулдуктарды чыгаруу.
  4. Башка ЖОЖ жана чет өлкө ЖОЖдору менен байланыштарды күчөтүү.
  5. Илимий конференцияларга катышуу жана илимий статьяларды жазуу.

  «Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы» кафедрасынын илимий изилдөө ишинин багыты: 

  «Разработка альтернативных видов энергетики и топлива с использованием природных и минерально-сырьевых ресурсов Кыргызстана»

  Кафедрада жогорудагы тема боюнча иш алынып барылууда

  Кафедранын башчысы


  Каражанова  Раиса Тыныбековна т.и.к.
  Окутуп жаткан сабактары: Теоретические основы электротехники ТОЭ; Монтаж электрооборудования и средств автоматизации; Турбинные установки; Проектирование систем электрификации; Введение в специальность Введение в специальность.
  Мобильдик телефон: (0771) 03 80 82
  E-mail: ms.raisa.2012@mail.ru

   

   

   

  Кафедранын окутуучулары жөнүндө маалымат


  Алдашева Нуржамал Тунаевна к.т.н.
  Окутуп жаткан сабактары: ЭС с/х. 610300 Агроинженерия; Теплотехника; Теоретические основы теплоэнергетики; Тепловые и атомные электрические станции;
  Мобильдик телефон: 0772116789
  E-mail: aldasheva73.20@mail.ru

   

   

   

  Джолдошева Толгонай Джапаровна к.т.н.
  Окутуп жаткан сабактары: Математические основы энергетики; Тепломассообменное оборудование предприятий; Расчеты на прочность в теплоэнергетике; Численные методы моделирования теплоэнергетических процессов; Источники и системы теплоснабжения; Тепловой контроль и автоматизация.
  Мобильдик телефон: +0996-771-300-161
  E-mail: aika.160@mail.ru

   

   

  Кулуев  Жалил Осмонахунович магистр
  Окутуп жаткан сабактар: Релейная защита и автоматика; Теоретические основы электротехники; Электротехника и электроника; Экономика сельского хозяйства; Теория надежности в энергетике;

   

   

   

   

   

   

  Чилдебаев Бактыбек Суюнбекович магистр
  Окутуп жаткан сабактары: Теплоэнергетические установки; Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция; Природоохранные технологии на ТЭС;  Метрология, стандартизация и сертификация; Теоретические основы электротехники; Общая энергетика; Основы энергетики;

   

   

   

   

   

  Осмонбеков Расул Толонбаевич
  Окутуп жаткан сабактары: Электрические машины и аппараты; Автоматизированный электропривод; Машины и технологии в животноводстве; Электрооборудование и электропривод.
  Мобильдик  телефону:  0778 978967; 0557 968010
  E-mail: rasul1985@list.ru

   

   

   

   

   

  Мойдун уулу Самат
  Окутуп жаткан сабактар:Физические основы энергетики; Информационные технологии; Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики; ККиПЭ; Гидравлика; Эксплуатация, монтаж и наладка электрооборудования; Математические основы энергетики; Теплоэнергетика и теплотехника.

   

   

   

  Мейманова Мадина Эралыевна аспирант
  Окутуп жаткан сабактар: Метрология, стандартизация и сертификация; Электрические машин и аппараты.
  Мобильный телефон: : 0778560111
  E-mail: madi.91@mail.ru

   

   

   

   

  Кутбидин уулу  Ысламидин магистрант
  Мобильный телефон: 0773627121
  E-mail: ykutbidinov@gmail.ru

   

   

   

   

   

   

   

 • Электр менен жабдуу  кафедрасы   (ЭмЖ)


  Кафедранын тарыхы
  1963-ж. Фрунзедеги Политехникалык Институтунун Оштогу кечки факультети ачылып, 1-3-курстарды жалпы техникалык даярдоо жүргүзүлгөн.

  1976-ж. Жалпы илим берүү кафедрасынын алдында  «ЭмЖ» (өнөр жайын, шаарларды, айыл чарбасын) кафедрасы  ачылган.

  1988-ж. толук программада инженер-электриктерди даярдоо боюнча кечки бөлүм ачылган.

  1991-ж. «Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу» кафедрасы ачылган. Кафедрасынын жетекчиси болуп т.и.к., доцент Уметалиева А.У. дайындалган. Ошол эле жылы кафедрада  «Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу» адистиги боюнча күндүзгү жана сырткы окутуу бөлүмдөрү ачылган. 1991-ж. Ош кечки факультети Ош жогорку колледжи болуп, өзгөртүлүп, бардык окуу бөлүмдөрү боюнча толук    программадагы инженер-электрик  адистерди даярдай баштаган.

  Окуу, материалдык техника жана лабораториялык базаны түзүүдө т.и.к., доц. Умоталиева өзүнүн салымын кошкон.

  1993-жылы кафедранын жетекчиси болуп т.и.к , доц. Тешебаев А.Т. дайындалып, «Айыл чарбасын электирлештирүү жана автоматаштыруу» кафедрасынын илимий изилдөө, иштеринин, окуу тарбиялык жана материалдык базасын өсүүсүн уланткан. 1994-жылы «ЭмЖ» (өнөр жайын, шаарларды, айыл чарбасын) адистиги боюнча кечки бөлүмдүн биринчи бүтүрүүчүлөрүн чыгарган.

  Кафедранын  адистик номенклатураларын кеңейтип,  1995-жылы Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) адистигинде күндүзгү,  кечки жана сырткы бөлүмдөр ачылган. 1997-ж. «АЭжА » кафедрасы «ЭжА» болуп өзгөртүлүп, 1998-ж. «ЭжА» «Электроэнергетика» кафедрасы болуп түзүлгөн. Кафедранын окутуучулары жана Тешебаев А.Т. жетекчилигинде         2 / 202,       2 / 203, 2 / 015, 2 / 301, 2 / 321, 2 / 121 лабораториялары түзүлүп жана жабдуулар менен жабдылган. Кафедра бир нече жылдар бою (1998-1999,2000,2002) жылдын жыйынтыгы  «Мыкты лабораториясы» номинациасында биринчи орунду ээлеп келген.

  2000-ж.     Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) адистигинде күндүзгү бөлүмдүн биринчи бүтүрүүчүлөрү чыгарылган.

  2000-жылдын май айынан «ЭЭ» кафедрасын  ага окутуучусу Токоев М.П. жетектеген. 2001-ж. кафедраны «ЭМ» жаңы адистигинин күндүзгү жана кечки бөлүмдөрү ачылат. 2002-ж. «ЭТжТ» адистигинин күндүзгү жана  сырткы бөлүмдөрдүн биринчи бүтүрүүчүлөрү чыккан.

  2003-жылдын сентябрында  «Электр менен жабдуу» кафедрасы Электрэнергетика» кафедрасынан бөлүнүп чыгып, кафедраны жетекчилик кылуу милдети М.П. Токоевге тапшырылган. М.П. Токоев 2014-жылдын январь айынан баштап факультетти жетектегендигине байланыштуу  кафедраны  2014-жылдын сентябрь айынан азыркы учурга чейин Р.Н. Абдылдаев жетектеп келет.

  Учурда кафедрада:  4 илимдин кандитаты, 1 профессор, 2 доцент, 2 ОшТУнун доценти, 3 ага окутуучу, 1 окутуучу, 2 окуу жардамчы персоналы иштейт.

  Кафедрада даярдалуучу адистиктер
  Электр менен жабдуу кафедрасы бүтүрүүчү кафедралардан. 640200 «Электрэнергетика жана электртехника»  багыты боюнча магистр жана бакалаврларды чыгарат, төмөнкү  профилдерди: «Электр менен жабдуу» (ЭС) жана  «Электр энергетикадагы энергияны үнөмдөө».

  2016 –жылы бакалаврдын күндүзгү бөлүм боюнча «Электр менен жабдуу» профилинин биринчи бүтүрүүчүлөрү бүттү.

  2016–жылы 700600 «Метрология, сертификация жана стандартташтыруу»  багыты боюнча «Өндүрүш жана азык түлүктөрдү стандартташтыруу жана сертификациялоо» профилине лицензия алынган.

  Кафедранын иш алып баруусу
  2003-жылдын сентябрында  Электр менен жабдуу кафедрасы  Электрэнергетика кафедрасынан бөлүнүп чыгып, кафедраны жетекчилик кылуу милдети М.П. Токоевге тапшырылган. М.П. Токоев 2014-жылдын январь айынан баштап факультетти жетектегендигине байланыштуу  кафедраны  2014-жылдын сентябрь айынан баштап Р.Н. Абдылдаев жетектеп келет.

  Учурда кафедрада:  4 илимдин кандитаты, 1 профессор, 2 доцент, 2 ОшТУнун доценти, 3 ага окутуучу, 1 окутуучу, 2 окуу жардамчы персоналы иштейт.

  Окуу сабактары 2 адистик боюнча күндүзгү жана  сырткы бөлүмдөрдө жүргүзүлөт. Кафедранын  окутуучулары кафедрага  бекитилген 32 предметтен сабак өтүлөт. Кафедрада лекция  жана практика окуу сабактарын тажрыйбалуу окутуучулар билим берүүдө.

  Кафедрада  төмөндөгүдөй лаборатория бөлмөлөрү бар:

  • 3/301- Электр менен жабдуу жана Электр менен жарыктандыруу;
  • 3/308- Энергетиканын унөмдөөсү лекциялык каанасы;
  • 1/009- Электр коопсуздугу жана Релелик коргоо жана автоматташтыруу;
  • 3/101А Автоматташтырылган түйүндү долборлоо, Электр менен камсыздоо ЭЭМ колдонуу жана  «АСКУЭ»;
  • 3/101 – Компьютердик класс, каанасы;
  • 3/309-  Окутуучулардын каанасы.
  • ОшТУнун Энергетика факультетине караштуу окуу полигону.

  Окуу-лабораториясынын базасы канааттандырарлык, 17 сабак боюнча лаборатория иштери окутулат. 3/308 лекциялык каанасына интерактивдүү ыкма колдонуу боюнча диапроектор орнотулган.

  Кафедрадагы илимий изилдөөлөрдүн багыттары
  Азыркы учурда кафедранын курамы  төмөнкү илимий изилдөөлөрдүн багыттары боюнча иш алып барууда:

  • Электр менен жабдуу системаларынын иштөө режимдерин оптимизациялоо жана изилдөө.
  • Технология жана айыл чарбасын механикалаштыруу каражаттары

  Кафедранын жетекчиси


  Абдылдаев Рысбек Нурмаматович кафедра башчысы, т.и.к.,  доцент
  Мобильдик телефон (0556) 01 77 37
  Е-mail: arys11@mail.ru
  Өтүлүүчү сабактар: Введение в специальность; Переходные процессы в системах электроснабжения; Энергосбережение в системах электроснабжения

   

   

   

   

  Окутуучучулар  жөнүндө  маалымат


  Токоев Маматомур  Пирматович, кафедранын профессору
  Байланыш телефону моб
  . (0773) 90 18 09, ички 4-32-16
  E-mail tokoev1965@mail.ru
  Өтүлүүчү сабактар:
  Основы электроснабжение; Электрическое освещение; Проектирование и конструирование систем электроснабжения

   

   

  Абдуллаева Алмагул Темирбековна, кафедранын доценти
  Мобильдик телефон (0772) 63-88-75
  Е-mail: almagul-002 mail.ru
  Өтүлүүчү сабактар: Экономика производства. Эксплуатация систем электроснабжение. Релейная  защита и автоматика в СЭС.

   

   

   

   

  Караев Абдыманап Урматович, кафедранын доценти
  Байланыш телефону (0779) 38 47 62
  Өтүлүүчү сабактар: Математическое моделирование. Промышленная электроника. ТОЭ часть 2. Метрология, стандартизация и сертификация. Электромагнитная совместимость в ЭЭС. НВИЭ.

   

   

   

   

   

  Турдуев  Ильяз Эрмекович, т.и.к., кафедранын доценти
  Байланыш телефон кызм. (03222) 4 36 12,
  Мобилдүү телефон (0779) 989 386
  E-mail ilyaz_turduev@mail.ru
  Өтүлүүчү сабактар: Монтаж, наладка и испытание ЭО ЭСПОиУ, ЭСГиСС. Электрические системы и сети в системах электроснабжения. Автоматизированное системы контроля и учета электроэнергии в системах электроснабжения.

   

   

   

  Козубаев Кубатбек Бекназарович, ага окутуучу
  Байланыш телефону (0771) 26 10 62
  Өтүлүүчү сабактар: Электропитающие системы и сети в системах электроснабжении (СЭС). Электробезопасность в электроустановках (ЭУ). Производство электроэнергии. Передача и распределения электроэнергии. Теоретические основы электротехники. Электротехника.

   

   

   

   

  Андаева Замира Туратовна, ага окутуучу
  Байланыш телефону иштеги. (03222) 4 36 12,
  Уюлдук телефон (0770) 77 33 97
  E-mail: zandaeva77@mail.ru
  Өтүлүүчү сабактар: Изоляция перенапряжения. Информационное и программное обеспечение задач.
  Электрическое освещение.

   

   

   

  Мурзакулова  Гульниса  Акимжановна, ага окутуучу
  Мобильдик телефон (0773) 672 913
  Өтүлүүчү сабактар: Передача и распределение электроэнергии, Метрология стандартизация и сертификация, Электроснабжение, Надежность электроснабжения, Электротехнические материалы, Электромагнитный совместимость

   

   

   

  Алимканов Амангельди Арапбаевич, инженер
  Байланыш телефону жум. (996) 554 554 954
  Мобильдик телефон (0779) 554 779.
  Е-mail: dr.amangeldy78@hotmail.ru

   

   

   

   

   

   

  Нурдинова  Елена  Рысбековна, кафедранын лаборанты
  Байланыш  телефону   (996) 553 460 036
  Мобилдик  телефону (0778) 836 883.