Энергетика факультети

 • Энергетика факультети (ЭФ)


  Факультеттин кыскача  тарыхы
  Энергетика факультетинин алгачкы тарыхы 1963-жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети ачылгандан башталып, 1976-жылы «Жалпы илимдер» кафедрасында «Өндүрүштү, шаарларды жана айыл чарбасын электр менен жабдуу»  адистиги ачылган ал убакта  1-курстан 3-курска чейинки студенттерди жалпы техникалык даярдоо жүргүзүлүп, калган 4-5-курстарды Фрунзедеги (Бишкектеги) политехникалык институтун аяктаган.

  1991-жылы азыркы ОшТУда мурдагы  (Ош жогорку технологиялык колледжде) «Айыл чарбаны электрлештирүү жана автоматташтыруу» кафедрасы уюштурулуп, кафедранын башчысы болуп т.и.к., доцент Уметалиева А.У. дайындалган.

  1993-жылы кафедранын башчысы болуп т.и.к., доцент Тешебаев А.Т. дайындалган жана 1995-жылдан баштап  күндүзгү, кечки жана сырттан окутуу түрлөрүндө «Электр менен жабдуу», «Электроэнергетикалык системалар жана тармактар», «Релелик коргоо жана автоматика», «Электр станциялары», «Адаттан тышкары энергетиканын булактары»   адистиктери ачылган.

  2000-жылы «Энергетика жана жаны энерготехнологиялар» факультети түзүлүп, курамында 3 кафедрадан турган, алар төмөнкүлөр:

  • Электроэнергетика кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Токоев М.П.;
  • Адаттан тышкаркы энергия булактары жана айыл чарбасын электрлештирүү кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Айдарбеков З.Ш.;
  • «ТОЭ и ОЭ» кафедра башчысы болуп ага окутуучу Тажибаев К.Т. дайындалган;

  2007-жылы Энергетика жана жаңы энерготехнологиялар факультети Энергетика факультети болуп өзгөртүлгөн.

  Факультетте 2000-2005-жылдары т.и.к., доцент Тешебаев А.Т., 2005-2006-жылдары т.и.к., доцент Кукчаев М.М., 2006-2008-жылдары т.и.к., доцент Айдарбеков З.Ш., 2008-2013-жылдары т.и.к., доцент Тешебаев А.Т. декандык кызматты өтөп келишкен.

  2014-жылдан баштап бүгүнкү күндө энергетика факультетинин деканы болуп т.и.к., ОшТУнун профессору Токоев М.П. иштеп келүүдө.

  Факультеттин иш алып баруусу

  Факультеттин негизги максаты жогорку квалификациялуу бакалавр жана  магистрлерди даярдоо, ошондой эле, аларга сапаттуу билим жана татыктуу тарбия берүү. Факультеттин курамында: 2 профессор, 15 илимдин кандидаттары, доценттер, 5 ага окутуучу, 3 окутуучу жана  6 окутууга көмөкчү кызматкерлер бар. Окутууга 20 дан ашуун окуу лабораториялары, компьютердик класстар, окуу лабораториялык полигон, 1 илимий лаборатория, дипломдук жана курстук долбоорлоо кааналары жана окуу лабораториялары бар. Алар заманбап техникалар менен жабдылган.

  Факультетте ГАНИС ошондой эле, эл аралык  TEMPUS-GEM проекти боюнча илимий иштер алып барылууда. Ошондой эле, факультетте «Электрогазосваршик» и «Электр монтёру»  аттуу 3 айлык курстар иштейт.

  Факультет эки баскычтуу билим берүү системанын негизинде иш алып барат – бакалавриат жана магистратура. Бакалавриатты бүткөндөр үчүн магистратурада окууну улантууга болот.

  Факультеттеги даярдалуучу адистиктер (багыттар)

  “Электроэнергетика жана электро техника” багыты, профилдери:

  • электр менен жабдуу (ЭС)-бакалавр, магистр;
  • электроэнергетикалык тармактар жана тору (ЭСиС)- бакалавр, магистр;
  • электроэнергетикалык тармактарды реле аркылуу коргоо жана автоматташтыруу (РЗиА)-бакалавр;
  • энергосистемасында энергияны үнөмдөө.(ЭЭвЭС) – бакалавр;
  • энергиянын альтернативдүү булактары;
  • өндүрүштүк менеджмент (ЭЭ менеджменти)-бакалавр.

  “Агроинженерия” багыты, профили:

  • Электр жабдыктары жана электр технологиялары (ЭОиЭТ) – бакалавр, магистр.

  “Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы” багыты, профили:

  • жылуулук электр станциясы (ТЭС)-бакалавр.

  “Метрология сертификация жана стандартташтыруу” багыты, профили:

  • өндүрүшжанаазык түлүктөрдү стандартташтыруу жана сертификациялоо;

  “Курулуш” багыты, профили:

  • жылуулук-газ менен камсыздоо жана желдетүү.

  Факультеттин жетекчиси жана кызматкерлери


  Факультеттин  деканы Токоев  Маматомур  Пирматович, техника илимдеринин кандидаты, ОшТУнун профессору.
  Байланыш телефону: 0(773) 90 18 09  жумушчу тел:03222-4-32-16
  tokoev1965@mail.ru

   

   

   

   

  Декандын окуу иштери боюнча орун басары Турдуев  Ильяз Эрмекович техника илимдеринин кандидаты, доцент.
  Байланыш телефону: 0555 989386  жумушчу телефон: (03222) 4 36 12

  E-mail ilyaz_turduev@mail.ru

   

   

   

   

   

  Рахимов Дилмурод Марипжанович – Декандын тарбиялык  иштери боюнча орун басары
  Байланыш телефону: 0(773) 15 83 15

   

   

   

   

   

   

  Мырзалиева Нуржамал Сарытаевна, методист факультета по заочному обучению
  Контактный телефон раб. (03222) 4 36 12,
  Мобильный телефон
   0(772) 828250
  E-mail: nurka 73@mail.ru

   

   

  Факультеттин методисти Каримова Нурзида Абдыкадыровна.
  Байланыш телефону:  (0557)020 429   Жумушчу телефону:  (03222) 4 36 12

  Е-mail: nurzidaai@mail.ru

   

   

   

   

   

  Факультеттин диспетчери  Сардарбек кызы Мунаракан.
  Байланыш телефону:  0(702) 92 04 55
  Жумушчу телефону: (03222) 4 36 12
  Е-mail: aiturgan2305@icloud.com

   

   

   

   

   

  Факультеттин курамы
  Азыркы учурда факультетке караштуу  3 кафедра иш алып барууда, алар:

  • «Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы» кафедрасы, кафедра башчысы т.и.к., доцент Каражанова Р.Т.
  • «Электроэнергетика» кафедрасы, кафедра башчысы т.и.к., ОшТУнун профессору Тешебаев А.Т.
  • «Электр менен жабдуу» кафедрасы, кафедра башчысы т.и.к.,доцент Абдылдаев Р.Н.

  Факультеттин студенттеринин контингенти

  Жалпы саны –
  Бюджеттик негизде окугандар –
  Контрактык негизде окугандар –
  Сырткы бөлүмдө окуганндар –

   Факультеттин мыкты бүтүрүүчүлөрү

  1. Садыков Нурлан Матмусаевич, 2001-ж. энергетика факультетин бүтүргөн, Кыргыз улуттук энергохолдинг компаниясынын башчысынын орун басары;
  2. Сулайманов Алтынбек, 1999-ж. энергетика факультетин бүтүргөн, Электр станциялары ААКнун башкы директорунун орун басары;
  3. Артыков Асилбек Авазбекович, 1998-ж. энергетика факультетин бүтүргөн, Ошэлектро ААКнун башкы директорунун орун басары;
  4. Жалилов Атакул Абдимиталипович, 2002-ж. энергетика факультетин бүтүргөн, “Ош-пирим” телерадио компаниясынын аткаруучу директору;
  5. Турдуев Ильяз Эрмекович, 2000-ж. энергетика факультетин бүтүргөн, т.и.к.,доцент, Ош шаарынын шаардык кеңешинин депутаты.

   


 • Электроэнергетика кафедрасы


  Кафедранын тарыхы

   

  1976-жылы кафедрада “Ѳндүрүштүк мекемелерди, шаарларды жана айыл чарбасын электр менен жабдуу” адистиги ачылган.

  1988- жылы толук программада  “инженер-электрик” адистиги боюнча студенттерди кечки формада окутуу уюштурулган.

  1991-жылы  “Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу”  кафедрасы    түзүлүп, кафедранын башчылыгына т.и.к., доц. Уметалиева А.У. дайындалган. Ошол эле, жылы  “Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу” адистигине күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү уюштурулуп, окутула баштаган.

  1991-жылы Ош кечки факультети Ош жогорку технологиялык колледжи деп аталып жана окутуунун бардык формасы менен адистиктерди толук программада даярдоо башталган.

  1993-жылы кафедранын башчылыгына   т.и.к.,  доцент Тешебаев А.Т. дайындалып, окуу-тарбиялык иштерде жана материалдык базаны кеңейтүүдө “Айыл чарбасын  электрлештирүү жана автоматташтыруу” кафедранын ишмердүүлүгүн  күчөткөн.

  Биринчи жолу 1994-жылы “Өндүрүштүк мекемелерди, шаарларды жана айыл чарбасын электрдик жабдуу” адистиги боюнча кечки окуу  формасын бүтүп чыгышты.

  1995-жылы кафедранын кесипчилик  номенклатурасы көбөйүп,  “Электрдик камсыздоо” адистиги (тармактар боюнча) боюнча күндүзгү, кечки жана сырттан окутуунун бөлүмдөрү  ачылган, ал эми 1997-жылы “Электроэнергетикалык  системалары жана тармактары “ адистиги боюнча күндүзгү жана сырттан окутуулар жүргүзүлгөн.

  1996-жылы “Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу” кафедрасы “Электрлештирүү жана  автоматташтыруу” болуп аталган.

  1998-жылы  “ Электрлештирүү жана автоматташтыруу” кафедрасы “Электрэнергетика “ болупаталды.

  1998-1999 жылдары кафедрага караштуу лабораторияга“Ош ТУнун эңжакшы лабораториясы” номинациясы берилген.

  2000- жылы “Электрдик камсыздоо“  тармактар боюнча   адистигин окуунун күндүзгү формасында аякташты.

  2000- жылы “Энергетика жана жаңы энерготехнология” факультети түзүлгөндүгүнө байланыштуу “Электроэнергетика” кафедрасы 3 кафедрага бөлүнгөн:

  • Электроэнергетика;
  • Адаттан сырткары энергия булактары жана айыл чарбасын электрлештирүү;
  • Электротехниканын теориялык негиздери жана жалпы электротехника.

  2001- жылы жаңы “Электроэнергетикалык  системалары жана тармактары” адистиги боюнча күндүзгү, кечки жана сырттан окутуунун бөлүмдөрүндө  алгачкы инженер- электрик адистиктери даярдалды.

  2003- жылдын август айынан баштап  “Электроэнергетика” кафедрасы  “Электр менен камсыздоо“ жана “Электроэнергетика”  кафедраларга  бөлүнүп, “Электр энергетика системалары жана  тармактары” жана “Электр механикасы” тармактар боюнча  адистиктери боюнча инженерлерди даярдап чыгара  баштады.

  2009-жылдан “Электроэнергетика” кафедрасын т.и.к., доцент  М.М. Кукчаев жетектеген, ал эми 2014- жылдын  апрель айынан баштап, 2019-жылдын декабрына чейин профессор А.Т.Тешебаев жетектеген.

  2019-жылдын декабрынан баштап кафедраны т.и.к., доцент Н.А. Мурзакулов жетектейт.

  Азыркы убакта  кафедрада 4 илимдин кандидаты, 1 профессор, 5  доцент,1 ага окутуучу жана 2 окуу усулуна  жардамчы  кызматкерлер  эмгектенет.

  Кафедрада жалпысынан 136 студент бар,  анын ичинен 77 студент бакалавриат, ал эми 59 студент дистанциялык түрдѳ билим алышууда. Андан сырткары кафедрада 17 магистрант билим алып жатышат (анын ичинен биринчи курста 10, экинчи курста 7).

  Кафедрада даярдалуучу адистиктер

  Азыркы учурда «Электроэнергетика» кафедрасы 640200 «Электроэнергетика жана электротехника» багытындагы  бакалаврларды жана

  • «Электроэнергетикалык системалар жана тармактар»;
  • «Электроэнергетикалык системалардагы релелик коргоо жана автоматташтыруу»;
  • «Электр станциялары».
  • «Электроэнергетикалык системалар жана тармактар» профилиндеги

  магистрлерди  даярдайт

  Кафедранын илимий багыты
  Кафедра  “ Адаттан сырткаркы кайра кайталанып туруучу энергиянын булактары ” темасы илимий иш алып барууда. Илимий иштин жетекчиси т.и.к.,доцент Мурзакулов Н.А. Аткаруучулар, доценттер:, Элчиева М.С., Карыбекова Б.К., Акматов Б.Ж.

  КАФЕДРАНЫН ЖЕТЕКЧИСИ ЖѲНҮНДѲ МААЛЫМАТ


  Мурзакулов Нуркул Абдилазизович
  Илимий
  даражасы: т.и.к., доцент
  Окуткан
  сабактары: Суу энергетикалык түзүлүштөр. Жылуулук энергетикалык түзүлүштөр. Электр коопсуздугу.
  Мобильдик телефону:
   0(777)  42 38 83
  E–mail:nurkul_72@ mail.ru

   

   

   

  Иш тажрыйбасы

  • 1998-2000-жылдары Ош Технологиялык Университетинин Энергетика факультетинин”Электроэнергетика” кафедрасында окутуучу.
  • 2000-2006-жылдары факультетте сырттан окуу боюнча декандын орун басары, ”Электроэнергетика” кафедрасында ага окутуучу.
  • 2006-2011-жылдары факультетте кундузгу окуу иштери боюнча декандын орун басары,”Электроэнергетика” кафедрасынын доценти.
  • 2019—жылдан баштап ”Электроэнергетика” кафедрасынын башчысы.

  Жарык кѳргѳн илимий макалалардын тизмеси

  Кыргызстан басмаканаларында жарыялангандары

  1. Мурзакулов Н.А. К О проблеме энергетического использования геотермальных источников энергии Ош:ИзвестияОшТУ,2002. -№ 2. -С. 82-85.
  2. Мурзакулов Н.А. Оценка технико-экономических показателей установок на нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии Ош: ИзвестияОшТУ,2003. -№ 1. -С. 142-145.
  1. Мурзакулов Н.А. О перспективах использования гелиотеплиц в горных регионах Кыргызстана Бишкек: Сборник научных трудов, Институт машиноведения,2004. -№ 4. -С. 298-301.
  2. Мурзакулов Н.А. Эксергетический анализ ресурсов геотермальной энергии КыргызстанаОш: Известия ОшТУ,2004. -№ 2. -С. 79-83.
  3. Мурзакулов Н.А. Исследование светопропускания многослойных покрытий гелиотеплиц Ош: Наука, образование, техника, ОшКУУ,2011. -№ 1-2. -С. 89-91
  4. Мурзакулов Н.А. К проблеме использования гелиотеплиц в горных условиях Ош: Наука, образование, техника, ОшКУУ,2012. -№1-2. -С. 96-98
  5. Мурзакулов Н.А. О краевом эффекте облученности гелиотеплиц с различными прозрачными покрытиями Ош: Наука, образование, техника, ОшКУУ.,2012. -№ 3-4. -С. 38-40
  6. Мурзакулов Н.А. Исследование сравнительных теплоизоляционных свойств прозрачных покрытий теплиц Ош: Наука, образование, техника, ОшКУУ.,2012. -№ 3-4. -С. 40-43
  7. Мурзакулов Н.А. Исследование прозрачности покрытий теплиц в фотосинтетически активной области солнечного спектра Бишкек: Известия, НАН КР,2012. -№ 4. -С. 58-61.
  8. Мурзакулов Н.А. Исследование влияния многослойных покрытий теплиц на вегетацию растений Бишкек: Известия ВУЗов, НГУ,2013. -№ 5.-С. 289-292.
  9. Мурзакулов Н.А. Исследование влияния многослойных прозрачных покрытий теплиц на вегетацию и урожайность растений Бишкек: Известия, КТУ,2013. -№ , -С. 297-302.
  10. Мурзакулов Н.А. Исследование теплотехнических характеристик гелиотеплиц с многослойными прозрачными покрытиями Ош:ИзвестияОшТУ,2014. -№ 1. –С. 71-75
  11. Мурзакулов Н.А. Гелиотеплица с изменяемым обьемом обогрева Бишкек: Известия, КТУ,2015. -№(3)36, -С. 205-208.
  12. Мурзакулов Н.А. Исследование влияния многослойных прозрачных покрытий теплиц на вегетацию и урожайность томатов и огурцов Ош: Наука, образование, техника, ОшКУУ.,2013. -№ 2, -С. 37-40.
  13. Мурзакулов Н.А. Исследование теплотехнических характеристик гелиотеплиц с многослойными прозрачными покрытиями Ош:ИзвестияОшТУ,2014. -№ 1. –С. 71-75
  14. Мурзакулов Н.А. К вопросу иерарической системе управления урожайностью теплицы Бишкек: Известия, КТУ,2019. -№(1)49, -С. 173-179.
  15. Мурзакулов Н.А. Математическая модель изменения параметров температуры и влажности воздуха для моделирования урожайности тепличных культур Бишкек: Известия, КТУ,2019. -№(2-1)50, -С. 183-189.
  16. Мурзакулов Н.А. Рассмотрение и анализ различных видов современных покрытий теплиц Бишкек: Известия, КТУ,2019. -№(2-2)50, -С. 355-362.
  17. Мурзакулов Н.А. Физический анализ и построение модели воздушных и тепловых потоков внутри теплицы Ош: Вестник ОшГУ,2019. -№(1), -С. 7-14.

  Чет ѳлкѳлүкбасмаканаларда жарыялангандары

  1. Мурзакулов Н.А. Исследование теплообмена в межслойном пространстве многослойных теплиц Ташкент: Гелиотехника, АН РУз.,2012. -№ 2. -С. 63-65.
  2. Мурзакулов Н.А. Использование возобновляемых источников энергии в аграрном секторе горных аридных территорий Кыргызстана и республики Алтай России: состояние, проблемы и перспективы Новосибирск: Инновации в жизнь, ИПК НГУ,2013. -№ 3(5), -С. 116-124
  3. Мурзакулов Н.А. Разработка и исследование двухслойного прозрачного покрытия с улучшенными теплоизоляционными свойствами для гелиотеплиц. Ташкент: Гелиотехника, АН РУз.,2014. -№ 2. -С. 21-24.
  4. Murzakulov N.A. The Development and Study of a Two-Layer Clear Coat with Improve Heat-Insulating Properties for Solar Greenhauses/ USA, Solarpower plantsand the irapplication, 2014-С. 81-83.
  5. Murzakulov N.A. The Development and Study of a Two-Layer Clear Coat with Improve Heat-Insulating Properties for Solar Greenhauses/ USA,Solarpowerplantsandtheirapplication, 2014-С. 81-83.
  6. Мурзакулов Н.А. Использование в солнечных коллекторах полимерных материалов. Новосибирск: Инновации в жизнь, ИПК НГУ,2014. -№ 3(5), -С. 31-
  7. Мурзакулов Н.А. Исследование влияния многослойных покрытий теплиц на вегетацию и урожайность растений. Москва:ГНУ ВИЭСХ, 2016. -С. 152-157.
  8. Мурзакулов Н.А. Исследование светопогодного старения двухслойного прозрачного покрытия для гелиотеплиц Чебоксары, РФ: Актуальные направления научных исследований, 2016. -С. 34-39.
  9. Мурзакулов Н.А. Математическая модель системы теплица-грунтовый аккумулятор-теплица Новосибирск: Инновации в жизнь, ИПК НГУ,2018. -№ 4, -С. 84

  Патенттер

  1. Мурзакулов Н.А.Гелиотеплица Бишкек: Патент КР № 1468 МКИ А 01 G9/14, А01 G 13/02,Бюлл
  2. Мурзакулов Н.А. Теплицалар үчүн тунук жабдуу Бишкек: Патент КР №1615изобр.,2014.
  3. Мурзакулов Н.А. Көлөмүн өзгөртүүчү теплицалар Бишкек: Патент КР №1911изобр.,2015.

  Монографиялар

  1. Мурзакулов Н.А. «Энергоэкономные гелиотеплицы» , Ош. ИД «Ризван», 2018-ж.
  2. Мурзакулов Н.А. “Решение задачи проектирования гелиотепличных хозяйств на основе объектно-ориентированного моделирования”. Новосибирск ООО “Параллель”. 2020-ж.

  Окуу усулдук көрсөтмөлөр

  1.Мурзакулов Н.А. “Гидроэнергетические установки” лекция курсу, ОшТУбасмаканасы, 2018-ж.

  2.Мурзакулов Н.А.  «Адаттан сырткаркы кайра кайталанып туруучу энергиянын булактары» лекция курсу, ОшТУбасмаканасы, 2018-ж.

  Тешебаев Абдыкапар,  т.и.к., ОшТУнун профессору
  Байланыш телефону: жумушчу  4-36-18
  Мобилдик телефону:0(773) 58-53-57
  E-mail: teshebaev-a@list.ru
  Квалификациясы жана билимин ѳркүндѳтүү  жѳнүндѳ маалымат
  Куйбышевдеги политехникалык институту,
   «Маалымат-ченөө техника» адистиги, Куйбышев шаары, 1971 – 1977-жж., инженер-электрик.

  Ленинграддагы электротехникалык институтунда аспирантурада окуган.
  1992-жылдын май айындакандидаттыкдиссертациясынжактаган,  Ленинград шаары, 1989-1992-жж.
  ОшТУ,  Билимберүү чөйрөсүндөгү  сапаттынкепилдигибоюнчаагенствосу “EdNet”  “ЖОЖдоөзүнөзүбаалоонужүргүзүүжанаөзүнөзүбаалоонуннегизинде отчет даярдоо ” боюнча тренинг, Ош шаары, Кыргызстан, 2017-ж.

  Иштажрыйбасы

  • Ош технологиялык университетинин  «ЭЭ» кафедрасынынбашчысы,  Кыргызстан,Ошшаары, 2014-жылдан азыркымезгилгечейин.
  • Докторлук жана кандидаттык Д05.17.541 диссертацияны коргоо боюнча диссертациялык Кенештин мүчөсү, төмөндөгүдөй шифрдеги —14.08- Кайра калыбына келүүчү энергиянын түрлөрүнүн негизиндеги энергоустановкалар; -05.14.02-Электроэнергетикалык станция жана электроэнергетикалык системалар.
  • ОшТУнун Энергетика факультетинин деканы,  Ош шаары Кыргызстан, 2008-2014-жж.
  • ОшТУнун экономика жана инвестициялар боюнча проректору, Ош шаары Кыргызстан 2005-2008- жж.
  • ОшТУнун Энергетика жана жаңы энерготехнологиялар факультетинин деканы, Ош шаары, Кыргызстан, 2000-2005- жж.
  • ОшТУнун  «Электроэнергетика» кафедрасынын башчысы, Ош шаары Кыргызстан,  1994-2000- жж.
  • ОшТУнундоценти, Ош шаары, Кыргызстан,1993-1994- жж.
  • Ош педагогикалык институтунун (ОшПИ) ага окутуучусу, Ош шаары Кыргызстан, 1989-1993- жж.
  • ОшПИнин  окутуучусу, , Ош шаары, Кыргызстан 1986-1989- жж.
  • ОшПИдеги УВЦнын жетекчиси, Ош шаары, Кыргызстан, 1980-1986- жж.
  • Фрунзедеги политехникалык институтунун (ФПИ) Оштогу кечки факультетинин окутуучусу, Ош шаары, Кыргызстан, 1979-1980- жж.
  • ФПИнин “Автоматика жана телемеханика” кафедрасынынкафедрасындагы Кыргызстан илимий-изилдөөлабораториясынынинженери,  , Фрунзе шаары, 1978-1979- жж.
  • ФПИнин “Автоматика жана телемеханика” кафедрасындагыилимий-изилдөөлабораториясынынкенжеилимийкызматкери,  Фрунзе шаары ,Кыргызстан,  1977-1978- жж.

  Жарык кѳргѳн илимий макалалардын тизмеси

  1. Кыргызстан басмаканаларында жарыялангандары
  2. Тешебаев А.Т. Анализ типов компенсирующих устройств и выбор их мощности КыргызРеспубликасынынулуттукилимдеракадемиясы, Түштүкбөлүмү, “Вестник” журналы №1, Ош, 2016-ж.
  3. Тешебаев А.Т. Анализ компенсации реактивной мощности. КыргызРеспубликасынынулуттукилимдеракадемиясы, Түштүкбөлүмү, “Вестник” журналы №1,Ош, 2016-ж.
  4. ТешебаевА.Т.Разработка системы автоматизированного проектирования вторичных цепей электрических подстанций.Известия ОшТУ№1,Ош, 2017-ж.
  5. Тешебаев А.Т. О системах автоматизированного проектирования вторичных цепей электроэнергетических систем.  «Известия» ОшТУ №1,  Ош, 2017-ж.

  Чет ѳлкѳлүк басмаканаларда жарыялангандары

  1. Тешебаев А. Гибридные функциональные расширители ИВК. “Радиотехника, электроника жанабайланыштынөнүгүүсунунактуалдуумаселелери” аттууилимий-техникалыкконференциянындокладдарынынтезистери. Санкт-Петербург, 1992.
  2. Тешебаев А. Инструментальная система построения автоматизированных обучающих систем. “Радиотехника, электроника жанабайланыштынөнүгүүсунунактуалдуумаселелери” аттууилимий-техникалыкконференциянындокладдарынынтезистери. Санкт-Петербург, 1992.
  3. Тешебаев А. Особенности атомов химических элементов при ионизации электрофизическим ионизационным (ЭФИ) способом. ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государ-й педагоги-й универ-т имени Григория Сковороды», ХXI Междунар-й научной конфер-и «Актуальные научные исслед-я в современном мире», №1(21), Часть 1. –г. Переяслав-Хмельницкий: 2017.28.01.2017.
  4. Тешебаев А. Производство в течение времени тепловой энергии заданной величины в устройстве электрофизической ионизации. Журнал «Вестник научных конференций», г. Тамбов. 2017. № 2-1(18). Наука и образование в XXI веке: по материалам международной научно-практической конференции  28 февраля 2017 г. Часть 1.

  Окуу–усулдук  көрсөтмөлѳр

  1. “Электротехниканын теориялык негиздери” лекция курсу (1,2 бөлүм), ОшТУбасмаканасы,  2005-ж.
  2. “Электротехниканын теориялык негиздери” лекция курсу (3- бөлүм), ОшТУбасмаканасы, 2006-ж.
  3. «ИИТ и электроника» курсу боюнчалабораториялык иштерди аткаруу үчүн  усулдук көрсөтмө, Ош  областыкбасмаканасы, 2011-ж.
  4. «Монтаж, наладка и испытание элементов электроэнергетических систем» сабагы боюнча лекциялык курсу, ОшТУбасмаканасы, 2006-ж.
  5. “Экономика производства” курсу боюнча “Электроэнергетика жана электротехника” багытындагы бакалавр студенттерүчүнокууколдонмо, ОшТУбасмаканасы, 2017-ж.

  Окуткандисциплиналары

  • Электротехниканын теориялык негиздери;
  • Ѳтө жогорку чыңалуу жана алыска электроберүү.

   

   

  Акматов БаатырЖороевич
  Илимий даражасы: 
  т.и.к., доцент
  Мобилдик телефону: 0(779) 728860
  Окуткан сабактары: Электротехниканын теориялык негиздери (3 бөлүк); Электроэнергетикадагы электромагниттик бирдиктүүлүк (совместимости).
  E–mail:baatir0201@ramble.ru

   

   

   

   

   

   

  Элчиева Малика Сайталиевна
  Илимий даражасы:
   Экономика илимдеринин кандидаты, экономика магистри
  Окуткан сабактары: Өндүрүштүн экономикасы. Электромеханика. Электроэнергетикалык системалардын диспетчердик башкаруунун системаларын автоматташтыруу
  Байланыш телефону: 0(772)  368356
  E–m
  ail; m.elchieva@mail.ru

   

   

   

   

   

  Карыбекова Бермет Кенжекуловна
  Илимий даражасы:
  магистр, ОшТУнун доценти.
  Окуткан сабактары: Электроэнергетикалык системалар жана тармактар. Релелик коргоо жана автоматташтыруу.
  Мобилдик телефону 0(777) 340509

  E–mail:karybekovab@mail.ru

   

   

   

   

   

  Ысламов Мухаммадсадык  Махаматражапович
  Илимий даражасы:ага окутуучу
  Окуткан сабактары:Имараттардын жана курулуштардын инженердик системасы,Электр энергиясын жеткирүү жана бөлүштүрүү,Электр энергетикалык тутумдарынын элементтерин орнотуу, жөндөө жана сыноо.
  Мобилдик телефону:0(776)319794
  Email:muhammadsadykyslamov@gmail.com

   

   

   

   

  Карабаев Примберди  Калбаевич, кафедранын инженери
  Мобилдик телефону:  0(772) 10 02 03.
  E–mail:pirimkarabaev@gmail.com

   

   

   

   

   

  Базарбай уулу Жолдубай, кафедранын  лаборанты
  Мобилдик телефону: 0(777) 799007
  E-mail:  joldubaibazarbai@gmail.com

   

   

   

   

   

 • «Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы» (ЭЖжЖЭ) кафедрасы


  2008-жылдын май айынан баштап Ош шаарындагы М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Энергетика факультетинде «Электр станциялары жана электрлештирүү», кафедрасы 2010- жылдан «Электрлештирүү жана электромеханика» кафедрасы 2015-жылдан «Энергетика жана электротехнологиялары» кафедрасы, 2016-жылдан «Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы» болуп өзгөртүлүп түзүлгөн. Кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Каражанова Р.Т. дайындалган. Ал кафедранын илимий изилдөө, окуу-тарбия иштериндеги жана материалдык-техникалык базаны чыңдоодоосун өнүктүргөн жана кеңейткен.

  2020-жылы т.и.к., доцент Каражанова Р.Т. мезгилсиз дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу, кафедра башчысынын милдетин аткарууга т.и.к., доцент Абдылдаев Р.Н. дайындалды.

  «Айыл-чарбаны электрлештирүү жана автоматташтыруу» адистиги 1991 – жылдан бери күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрү боюнча адистерди чыгарып келе жаткан.

  Азыркы учурда кафедрада 1 т.и.д.,профессор, 3 т.и.к., доценттери жана 2 ОшТУнун доценти, 1 ага окутуучу 2 окутуучу жана 2 окуу-көмөкчү кызматкерлер эмгектенип жатышат.

  Кафедрага караштуу үч багыт бар. Алар төмөндөгүлөр: 

  • 610300 Агроинженерия – профили «Электр жабдыктары жана электртехнологиялары»;
  • 640100 Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы – профили «Жылуулук электрстанциялары»;
  • 640200 Электроэнергетика жана электртехникасы–профили «Альтернативдик энергия булактары»;
  • 640200 Электроэнергетика жана электртехникасы–профили «Өндүрүштүк менеджмент (Электроэнергетикадагы менеджмент)»

  “Электр жабдыктары жана жылуулук энергетика” кафедрасы төмөнкү багыттар боюнча иш жүргүзүүдө:

  1. Окуу иштери;
  2. Окуу-усулдук иштери;
  3. Илимий-изилдөө иштери;
  4. Тарбиялык иштер;
  5. Коомдук иштер.

  Кафедранын кадрдык курамы: 

  1. Абдылдаев Рысбек Нурмаматович т.и.к., доцент
  2. Джолдошева Толгонай Джапаровна т.и.к., доцент
  3. Алдашева Нуржамал Тунаевна т.и.к., доцент
  4. 4. Чилдебаев Бактыбек Суюнбекович ОшТУнун доценти
  5. 5. Кулуев Жалил Осмонахунович ОшТУнун доценти
  6. 6. Дьячков Юрий Анатолиевич ага окутуучу
  7. 7. Мейманова Мадина Эралыевна окутуучу
  8. Рахимов Дилмурат Марипжанович окутуучу
  9. Абдумомун уулу Самат инженер
  10. Бекмурзаева Айдана Каныбековна лаборант

  Кафедрадагы жумушчу программалар ар бир сабак боюнча жылдын башындагы жыйында бекитилет. Кафедрада 8 окутуучу,  иш жүргүзүүдө.

  Окуу процессин уюштурууда кафедрага караштуу 7 аудитория бар. Алар төмөндөгүлөр:

  • 3/319, 3/103 Лекцияларды жаны технологиялар менен өтүүгө даярдалып жасалгаланган лекция залдары.;
  • 3/202 “Электр техникасынын назарияттык негиздери” лабораториясы
  • 3/116а «Электр приводдору» лабораториясы;
  • 3/014 Студенттердин “Электротехник- электромеханик” ийриминин лабораториясы
  • 3/015 «Электр механикасы» лабораториясы;
  • 3/016 «Жылуулук техникасы жана жылуулук энергетикалык түзүлүштөр» лабораториясы.

  Студенттердин теория менен практиканы айкалыштырып баруусу үчүн Ош шаарындагы жылуулук электр борбору,  жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканасы, Ошэлектро, Жалал-Абад жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканасы, Ош РЭТ жана райондук электр тармактары ж.б.иш каналар менен тыгыз иштешип келет.

  ОКУУ-УСУЛДУК ИШТЕР

  Кафедрада окуу-методикалык иштер ар бир окутуучунун жекече планына жараша аткарылат. Кафедранын окутуучулары окуу-усулдук иштерин толугу менен аткарып келүүдө.. Алар төмөнкүлөр:

  1. Лекцияларды кайрадан иштеп чыгуу, электрондук жана жаңы материалдар менен толуктоо жана карап чыгуу;
  2. Көрсөтүлгөн ар бир сабак боюнча жумушчу программаларды, окуу-усулдук комплекстерди түзүү жана кайра иштеп чыгуу;
  3. Окуу жана өндүрүштүк, диплом алдындагы практикалардын программасын түзүү;
  4. Экзамендик билеттерди жана текшерүү суроолорун түзүү;
  5. Өз ара сабактарга катышуу;
  6. Ар түрдүү көрсөтмө куралдарды түзүү жана иштеп чыгуу.
  7. Интерактивдик доска аркылуу сабак өтүүнү өнүктүрүү жана өркүндөтүү.

  ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

  “Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы” кафедрасында илимий изилдөө ишинин багыты. «Разработка альтернативных видов энергетики и топлива с использованием природных и минерально-сырьевых ресурсов Кыргызстана».

  Кафедрада жогорудагы тема боюнча иш алынып барылууда.

  ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

  Ар бир тайпа үчүн кафедранын окутуучуларынан кураторлор ОшТУнун ректорунун буйругунун негизинде бекитилген. Кафедрага тиешелүү тайпалардын кураторлору төмөндөгүчө:

  1. ЭОиЭТ-20 тайпасы-куратор Алдашева Н.Т., т.и.к., доценти
  2. ЭОиЭТ-19 тайпасы-куратор Рахимов Д.М. окутуучу
  3. ЭОиЭТ-18 тайпасы-куратор Джолдошева Т.Дж., т.и.к., доценти
  4. ТЭиТТ-18 тайпасы-куратор Мейманова М.Э. окутуучу

  Кураторлордун жумушчу планы кафедранын жыйынында каралып, Энергетика факультетинин деканынын тарбия иштери боюнча орун басары тарабынан бекитилет.

  Алдыга коюлган милдеттери:

  1. Планга коюлган окуу-усулдук эмгектерди өз убагында чыгаруу.
  2. Гранттар боюнча долбоорлорго катышууну күчөтүү.
  3. Эки адистикке караштуу бакалаврга дипломдук долбоорлоого окуу – усулдуктарды чыгаруу.
  4. Башка ЖОЖ жана чет өлкө ЖОЖдору менен байланыштарды күчөтүү.
  5. Илимий конференцияларга катышуу жана илимий статьяларды жазуу.

   «Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы» кафедрасынын башчысы


  Абдылдаев Рысбек Нурмаматович
  Туулган датасы:
    11.07.1972
  Туулган жери:  Ош областы, Өзгөн району
  Жалпы эмгек стажы:  26 жыл
  Жалпы педагогикалык стажы:  26 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек стажы:  26 жыл
  Академиялык даражасы: т.и.к.доцент
  Мобильный телефон: (0556) 01 77 37
  E-mail: arys11@mail.ru
  КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

  1. Кыргыз техническалык университети. Инженер диплому. Бишкек, . 09.1988 ж. – 01.06 1993 ж.
  2. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Автоматика жана маалымат технология институту. Техника илимдердин кандидаты. Бишкек шаары, 07.2012 ж.

  Сертификаттары:

  1. “Жүргүзүү жана өзүнө – өзү баа берүү, ЖОЖдун жана отчеттун жазылышы өз ишине баа берүү боюнча” сертификат тренинг. Ош шаары  01-26.01.2017ж.
  1. “Өткөрүү программаларын көз карандысыз аккредитациялоо программаларын жана уюмдардын билим берүү кесиптиги” Ош шаары 26.05-27.05.2017ж.
  2. Проведение самооценки образовательных программ и учебных заведений ААОПО 25.06.2020-ж.

  ЭМГЕК ТАЖРЫЙБАСЫ

  1. Ош жогорку технологиялык колледжи “Айыл чарбасында автоматташтыруу жана электрлештирүү” кафедрасынын окутуучусу Ош шаары 07.09.1995ж – 28.10.1997ж.
  2. Ош ТУнун “Электр энергетика” кафедрасынын окутуучусу Ош шаары 28.10.1997-ж.-29.10.1999-ж.
  3. Ош ТУнун Энергетика жана транспорт факультетинин илим жана тарбия боюнча декандын орун басары. Ош шаары 03.02.1999-ж.-08.09.1999-ж.
  4. Ош ТУнун Энергетика жана жаңы энерготехнологиялар факультетинин окуу иштери бөлүмү боюнча декандын орун басары Ош шаары 16.04.2006-ж.-29.08.2006-ж.
  5. Ош ТУнун Энергетика факультетинин «ЭТНжЭН» кафедрасынын башчысы. Ош шаары 29.08.2006ж.
  6. Ош ТУнун Энергетика факультетинин «Электр менен жабдуу» кафедрасынын доценти. Ош шаары 26.11.2012 ж.
  7. Ош ТУнун Энергетика факультетинин «Электр менен жабдуу» кафедрасынын башчысы.Ош шаары 31.10.2014 ж. – 2019ж.
  8. Энергетика факультетинин «Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы» кафедрасынын башчысынын м.а. Ош шаары 04.06.2020 ж.

   КЫРГЫЗСТАНДА ЧЫГАРЫЛГАН МАКАЛАЛАР

  1. Абдылдаев Р.Н., Сейдалиев У. Применение тепловизионной диагностики при контроле технического состояния оборудования. Известия ОшТУ, 2017г, №2
  2. Абдылдаев Р.Н., Сейдалиев У. Информационная модель ситуационного представления режимов распределительной электрической сети. Известия ОшТУ, 2017г, №2
  3. Абдылдаев Р.Н., Кокчоева С.Б. Исследование энергоэффективности распределительных трансформаторов. Известия ОшТУ, 2016г, №2

  ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДӨ ЧЫГАРЫЛГАН МАКАЛАЛАР

  1. Абдылдаев Р.Н. Управление колебаниями в электроэнергетических системах. «Электрические станции» – Москва, 2017г.
  2. Абдылдаев Р.Н.Применение управляемых шунтирующих реакторов для компенсации на линиях  электропередачи. Евразийское Научное Объединение 2020 №3-1(61), IF-0,134
  3. Абдылдаев Р.Н. Перспективы внедренная систем АСКУЭ в распределительных сетях.  Евразийское Научное Объединение 2020 №6-2(64), IF-0,134
  4. Применение АСКУЭ как современного способа учета электроэнергии. Научные горизонты 2020 №6(34)

  ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК ЖУМУШТАР

  1. Абдылдаев Р.Н. Переходные процессы в системах электроснабжения, методические указания для решения задач предназначено для студентов бакалавров направления «Электроэнергетика и электротехника» профиля  «Электроснабжение». Ош: ОшТУ, 2015г.
  2. Абдылдаев Р.Н. Методические указания к решению задач и контрольные задания для студентов- заочников по дисциплине «Переходные процессы в СЭС». Ош: ОшТУ, 2013г.
  3. Абдылдаев Р.Н., Турдуев И., Жусупов И. Методическое указание по выполнению курсовой работы по дисциплине «Переходные процессы в системах электроснабжения».  Ош: ОшТУ, 2012г.
  4. Абдылдаев Р.Н., Кадыров А.С. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Учет энергоресурсов». Ош: ОшТУ, 2007г.
  5. Абдылдаев Р.Н., Кадыров А.С., Токоев М.П. Методические указания к выполнению курсового проектирования по дисциплине «Электроснабжение сельского хозяйства».  Ош: ОшТУ, 2006г.

  ӨТҮЛҮҮЧҮ САБАКТАР

  Теоретические основы электротехники ТОЭ часть 3, Монтаж электрооборудования и средств автоматизации, Турбинные установки,  Проектирование систем электрификации,  Введение в специальность.    

  Алдашева Нуржамал Тунаевна
  Туулган датасы20.02.1973
  Туулган жери:  Ош областы, Кара-Суу р-у, Баш-Булак а-ы
  Жалпы эмгек стажы:  21 жыл
  Жалпы педагогикалык стажы21 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек стажы21 жыл
  Академиялык даражасы: к.т.н. доцент
  Мобильный телефон: 0772116789
  E-mail: aldasheva73.20@mail.ru

  КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

  1. Ош ТУ “Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтырууадистиги, инженер квалификациясы. Ош 1996-ж.
  2. Электрондук окуу китепттерин даярдоонун методдору жана каражаттары. Сертификат 14.02.2019-ж

  Иш тажрыйбасы. 

  1. окутуучу ОшТУ.Ош 25.08.1998 ж.
  2. ага окутуучу ОшТУ. Ош 04.09.2005 ж.
  3. Доцент ОшТУ. Ош  07.05.2008ж.

  РЕСПУБЛИКАЛЫК БАСЫЛМАЛАРДА ЖАРЫККА ЧЫГАРУУ

  1. Низко температурное и высоко температурное коксование углей Алайского и Узгенского месторождения. Известия ВУЗов Кыргызстана №6.Бишкек, 2017гс.31-32.
  1. Исследование кинетики низкотемпературного пиролиза бурых углей Алайского и Узгенского месторождений с целью получения коксового газа и смолы. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана.  Бишкек, 2017г.

  ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДӨ ЧЫГАРЫЛГАН МАКАЛАЛАР

  1. Определение адсорбционной активности удельной поверхности искусственного графита по индикатору метиленовому голубому. “Бюллетень науки и практики” Т. 6 № 4, 2020, РФ, Нижневартовск ш.

  ОКУУ УСУЛДУК ЖУМУШТАРЫ

  1. Методическое руководство к выполнению контрольных работ по дисциплине «Теплотехника». Ош: Ош ТУ, 2012.
  2. Методическое руководство к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Электроснабжение сельского хозяйства» (для специальностей средних учебных заведений). Ош: Ош ТУ, 2013.
  3. Методическое пособие к выполнению дипломного проектирования для специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» для средних специальных учебных заведений. Ош: Ош ТУ, 2014.
  4. Курс лекций по дисциплине «Тепло энергоустановки». Ош: Ош ТУ, 2014.
  5. Учебное пособие по дисциплине «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» Ош: Ош ТУ, 2015.

  ОКУТУП ЖАТКАН САБАКТАР

  ЭС с/х, Теплотехника, Теоретические основы теплоэнергетики, Тепловые и атомные электрические станции, Основы НВИЭ, Энергообеспечение с использованием ВИЭ, Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях АПК, Теплоэнергетические установки и системы.

  Джолдошева Толгонай Джапаровна
  Туулган датасы:  30.01.1961
  Туулган жери:  Ош областы, Өзгөн р-у Мырза-Аке а-ы.
  Жалпы эмгек стажы:  40 жыл
  Жалпы педагогикалык стажы:  38 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек стажы:  10 жыл
  Академиялык даражасы: к.т.н.доцент
  Мобильный телефон:  0771-300-161
  E-mail: aika.160@mail.ru

  КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

  1. Ош ТУ Сертификат «Проектирлөө» AutoCAD программасы менен. Ош 10.02.- 10.03.2015ж.
  2. Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)Эксперттик сертификат «профессионалдык
  3. билим берүүдө көз карандысыз аккредитизациялык программаларды өткөрүү жана уюштуруу». Бишкек 04.06.2017-ж 

  Иш тажрыйбасы

  1. ОшТУнун Энергетика факультетинин «ЭЖжЖЭ»кафедрасынын доценти Ош 01.09.2009-ж.
  2. Ош КУУнун Инженер-технология факультетинин «ЭАЭТ». Кафедра башчысы Ош 01.09.2008-ж.
  3. Ош КУУнун Инженер-технология факультетинин «ЭАЭТ» каферасынын доценти Ош 01.09.2005ж.
  4. Ош КУУнун Инженер-технология факультетинин декандын орун басары. Ош 01.09.2000ж.
  5. Ош КУУнун «Физика и АИЭ» кафедрасынын окутуучусу. Ош 01.09.1999ж.
  6. ЮКУНЦ, ИКИПР Научный сотрудник лаборатории «Физико-химическая механика углей» Ош 01.09.1995ж.
  7. НАН КР Аспирант очной аспирантуры. Ош 01.09.1992ж.
  8. ЮКУНЦ,ИКИПР.Младший научный сотрудник лаборатории «Брикетирование и коксования угля» Ош 01.09.1990ж.
  9. РСУ облкомзоз. Инспектор отдела кадров. Ош 10.03.1989ж.
  10. Өзгөн районуна караштуу  Мырза-Аке айылындагы №4 Шевченко мектебинде мугалим 10.03.1984ж.

   РЕСПУБЛИКАЛЫК БАСЫЛМАЛАРДА ЖАРЫККА ЧЫГАРУУ

  1. Оптимизация технологии брикетирования углей с продуктами переработки биомассы методом математического планирования эксперимента Научная статья в журнал Ош КУУ 26.02.2016
  2. Исследование продуктов переработки биомассы для утилизации отходов твердого топлива. “Известия ОшТУ” журналы, 2020 №1
  3. Разработка технологии брекетирования угля со связующими из растельного сырья в композиции навоза. “Известия ОшТУ” журналы, 2020 №1

  ОКУТУП ЖАТКАН САБАКТАР

  1. Энергетиканын математикалык негиздери, Мекемелердин жылуулук масса алмаштыруучу жабдыктары, Жылуулук энергетикасындагы чыдамкайлуулукту эсептөө, Жылуулук энергетикасындагы процесстерди сандык моделдөө.

  Кулуев Жалил Осмонахунович
  Туулган датасы:  01.01.1964
  Туулган жери:  Ош областы, Кара-Суу район, Шарк а-ы,
  Жалпы эмгек стажы:  37 жыл
  Жалпы педагогикалык стажы:  21 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек стажы:  21 жыл
  Академиялык даражасы: магистр, ОшТУнун доценти.
  Мобильный телефон:  0772156474
  E-mail: kuluev64@mail.ru

  КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

  1. Ош жогорку технологиялык колледжи Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) адистиги, инженер-электрик квалификациясы. Ош 1989-ж – 1995-ж.
  2. Ош технологиялык университети 640200. Электр энергетикасы жана электртехникасы багыты, магистр академиялык даражасы Ош ш., КР.2014-ж. – 2016-ж.
  3. ББПУАА «Кесиптик билим берүү программалары жана уюмдарынын көз карандысызаккредитациясынөткөрүү»
  4. ОшТУда ААОПОнун семинар-тренингиндедаярдообоюнча сертификат. Ош ш., КР.30.06.2017 г.
  5. 5. Эразмус Плюс программасынын алкагында долбор жазуу боюнча семинар. Сертификат ОшТУ 2018-ж
  6. Электрондук окуу китепттерин даярдоонун методдору жана каражаттары. Сертификат 14.02.2019-ж

  Иш тажрыйбасы 

  1. ОшТУнундоценти. Ош ш. 30.06.2016-жылдан бери.
  2. ОшТУнун ага окутуучусу. Ош ш.04.09.2004-ж. – 29.06.2016-ж.
  3. ОшТУнунокутуучусу. Ош ш.25.08.1998-ж. – 03.09.2004-ж.
  4. Оштогупахтаданкездеметокуөндүрүштүк бирикмеси.КИПжА, электрослесарь Ош ш., КР.1984-ж. – 1998-ж.
  5. СА кызматөтүү. Ленинск ш, Кызыл-Ордо облусу, Казахстан. 26.06.1982-ж. – 29.06.1984-ж.
  6. Оштогу пахтадан кездеме токуу өндүрүштүк бирикмеси.КИПжА, электрослесарь Ош ш., КР.06.10.1981 г. – 26.05.1982 г.

  РЕСПУБЛИКАЛЫК БАСЫЛМАЛАРДА ЖАРЫККА ЧЫГАРУУ

  1. Анализ типов компенсирующих устройств и выбор их мощности. Журнал ЮФ НАН КР, 2016
  2. Анализ компенсации реактивной мощности.Журнал ЮФ НАН КР, 2016
  3. Жылытуу тармактарынын азыркы абалы жана келечеги.
  4. Журнал “ОшМУ жарчысы” № 4, 2016
  5. Анализ показателей качества электрической энергии (ПКЭЭ) и отрицательного влияния их отклонений на работу электро приемников “Известия ОшТУ” журналы, 2020 №2
  6. Анализ мероприятий и технических средств улучшения показателей качества электрической энергии (ПКЭЭ) . “Известия ОшТУ” журналы, 2020 №2

  ЧЕТ МАМЛЕКЕТТИК БАСЫЛМАЛАРДА ЖАРЫККА ЧЫГАРУУ 

  1. “Заманбап илим жана билим берүүдөгү көйгөйлөр” журналы, № 7 (89), РФ, Иваново ш., 2017
  2. Особенности атомов химических элементов при ионизации электрофизическим ионизационным методом
  3. “Заманбап дүйнөдөгү актуалдуу илимий изилдөөлөр” журналы, № 1 (21), часть 1, Переяслав – Хмельницкий ш., январь, 2017
  4. Особенности применения электрофизического ионизационного устройства, производящего тепловую энергию из жидкости
  5. “Илимий вектор” (Техникалык илимдер) журналы, Стерлитамак ш., март, 2017
  6. Определение полученных дополнительных энергий в теплогенераторе «ЭФИ»
  7. “Илимий иштелмелер” журналы, г. Москва, 2017ж

  ОКУУ УСУЛДУК ЖУМУШТАРЫ

  1. Методическое пособие к курсовому проектированию по дисциплине «Электрические машины» по теме «Проектирование синхронных двигателей» ОшТУ, басмакана, 2015
  2. Учебное пособие для практических занятий по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» на кыргызском языке для ТК. ОшТУ, басмакана, 2015
  3. Методическое пособие к курсовому проектированию по дисциплине «Электрические машины» по теме «Проектирование синхронных генераторов» ОшТУ, басмакана, 2016-ж.

  ОКУТУП ЖАТКАН САБАКТАР

  Релелик коргоо жана автоматика,  Айыл чарбасынын экономикасы, Энергетикадагы ишенимдүүлүктүн назарияты, Жылуулук энергетикалык жабдыктардын ишенимдүүлүгү;, Энергетикалык ишканаларынын экономикасы, Электр энергетикасынын математикалык негиздери, Электр менен камсыздоо, Жалпы электр техникасы жана электроника, Инновациялык менеджмент,  Мобилдүү энергетикалык каражаттар, Технологиялык процесстерди оптимизациялоо.

  Чилдебаев Бактыбек Суюнбекович
  Туулган датасы06.02.1964
  Туулган жери:  Ош областынын Кара-Кулжа району.
  Жалпы эмгек стажы:  37жыл
  Жалпы педагогикалык стажы:  22 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек стажы:  22 жыл
  Академиялык даражасы: магистр, ОшТУнун доценти.
  Мобильный телефон:0776 264 007
  E-mail: bchildebaev64@mail.ru

  КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА МААЛЫМАТ 

  1. Россия, Ивановодогу В.И.Ленин атындагы Энергетика институту1987
  2. КРнын ББжИМ “Окуу жайларды өздүк аттестациялоо, лицензиялоо жана аккредитациялоо”боюнча курс г. Ош, КР .15.12.- 16.12.2017ж.

  Иш тажрыйбасы

  1. Академик М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык университетинин доценти 11.11.2011-жыл
  2. Академик М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык университетинин ага окутуучусу. 04.09.2004 .ж – 11.11.2011-ж.
  3. Академик М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык университетинин окутуучусу. 25.08.1998 ж.– 03.09.2004 ж.

  КЫРГЫЗСТАНДЫН жана КАЗАХСТАНДЫН БАСМАКАНАЛАРЫНДА ЖАРЫККА ЧЫККАН 

  1. Использование МГЭК для автономного электроснабжения сельскохозяйственных потребителей небольшой мощности Басылган. Журнал “Жарчы” ЮФ НАН КР, 2016
  2. Использование микроГЭС на малых водотоках Басылган. Журнал “Жарчы” ЮФ НАН КР, 2016
  1. Приоритетность использования в быту установок электрофизической ионизации, производящих тепловую энергию от жидкостей. Журнал “Проблемы современной науки и образования” № 7 (89), г. Иваново, 2017

  ОКУТУП ЖАТКАН САБАКТАРЫ 

  Теплоэнергетические установки, Кондиционирование воздуха отопление и вентиляция, Природоохранные технологии на ТЭС,  Метрология стандартизация и сертификация, Общая энергетика, Основы энергетики.

  Дьячков Юрий Анатолиевич
  Туулган датасы24.02.1975
  Туулган жери:  Ош областы
  Жалпы эмгек стажы:  16жыл
  Жалпы педагогикалык стажы:  8 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек стажы:  8 жыл
  Академиялык даражасы: магистрант, ага окутуучу
  Мобильный телефон: 0557550109
  E-mail: Yura.osh.kg@gmail.com

  КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

  1. ОшТУнун Энергетика факультетинин “Айыл- чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу адистигин” 1999-жылы аяктаган.
  2. ОшТУнун магистратура бөлүмүн “ Электроэнергетика жана электротехника” адистигин 2020-жылы аяктаган.
  3. Методология подготовки и публикации научной статьи в рецензируемых журналах. Сертификат ОшТУ 2020-ж.
  4. Развития академической чесности, этика и педагогического мастерства учителей. Сертификат ОшТУ 2020-ж.

  Иш тажрыйбасы

  1. Академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык университетинин ага окутуучусу.04.05.2018 .ж
  2. Академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык университетинин окутуучусу. 25.08.1999 ж.

  КЫРГЫЗСТАНДА ЧЫГАРЫЛГАН МАКАЛАЛАР

  1. Дьячков Ю.А., Элчиева М.С. Технические мероприятия по повышению пропускной способности Воздушных линий электропередачи напряжением 500Кв. “Известия ОшТУ” журналы, 2020 №1
  2. Дьячков Ю.А., Элчиева М.С. Обоснование необходимости повышения пропускной способности ВЛЭП 500 кВ. “Известия ОшТУ” журналы, 2020 №1

  ОКУТУП ЖАТКАН САБАКТАРЫ

  Теоретические основы электротехники ТОЭ, Электротехника и электроника.

  Рахимов Дилмурат Марипжанович
  Туулган датасы12.03.1993
  Туулган жери: Баткен областынын Кызыл-Кыя шаары.
  Жалпы эмгек стажы:  9 жыл
  Жалпы педагогикалык стажы:  9 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек стажы:  4 жыл
  Академиялык даражасы: магистр, окутуучу
  Мобильный телефон: 0778158315
  E-mail: dur28@gmail.com

  КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

  1. ОшТУнун Энергетика факультетинин “Электроэнергетика жана электротехника” багытынын “Электр менен камсыздоо” адистигин 2016- жылы аяктаган.
  2. ОшТУнун магистратура бөлүмүнүн “Электр менен камсыздоо” адистигин 2018- жылы аяктаган.

  Сертификаттары:

  1. Кесиптик окутуу методы. ОшТУ 2019ж 9-январь.
  2. Педагогическая деятельность в профессиональном образование. ОшТУ 2017ж.
  3. Методология подготовки и публикации научной статьи в рецензируемых журналах. Сертификат ОшТУ 2020ж.
  4. Развития академической чесности, этика и педагогического мастерства учителей. Сертификат ОшТУ 2020ж.

  Иш тажрыйбасы  

  1. ОшТУнун «ЭЖжЖЭ» кафедрасынын окутуучусу. Ош ш. 2018-жылдан бери
  2. Кызыл-Кыя Тоо-кен техникалык колледж. Окутуучу. 2013-жылдан 2018-жылга чейин.

  ОКУТУП ЖАТКАН САБАКТАРЫ

  РЗ и А, Эксплуатация монтаж и наладка электрооборудования,  Автоматика,  Эксплуатация  ЭО и средства автоматика. Материаловедение.

  Мейманова Мадина Эралыевна
  Туулган датасы:  08.06.1991
  Туулган жери:  Жалал-Абад областы, Ала-Бука району,  Жапа-Салды айылы.
  Жалпы эмгек стажы: 5 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек стажы: 5 жыл
  Академиялык даражасы: аспирант,магистрант.
  Мобильный телефон: 0778560111
  E-mail: madi.91@mail.ru

  КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

  1. ОшТУнун Энергетика факультетинин “Электроэнергетика жана электротехника” багытынын “Электр менен камсыздоо” адистигин 2014- жылы аяктаган.
  2. ОшТУнун магистратура бөлүмүндөгү “Агроинженерия” адистигин боюнча магистратураны 2020- жылы аяктаган.

  Сертификаттары:

  1. Кесиптик окутуу методы. ОшТУ 2019ж 9-январь.
  2. Педагогическая деятельность в профессиональном образование. ОшТУ 2017ж.
  3. Методология подготовки и публикации научной статьи в рецензируемых журналах. Сертификат ОшТУ 2020ж.
  4. Развития академической чесности, этика и педагогического мастерства учителей. Сертификат ОшТУ 2020ж.

  Иш тажрыйбасы

  1. ОшТУнун «ЭЖжЖЭ» кафедрасынын окутуучусу. Ош ш.1.09.2015-жылдан бери
  2. ОшТУнун Энергетика факультетинин деканатында оператору. Ош ш.11.03.2014-ж. – 30.09.2014-ж.
  3. ОшТУнун «Электр менен камсыздоо» кафедрасынын окуу устаты жана окутуучусу. Ош ш.1.10.2014-ж. – 01.09.2015-ж.

  ОКУТУП ЖАТКАН САБАКТАР

  Метрология, стандартташтыруу жана сертификатташтыруу, Электр машиналар жана аппараттар,  Гидравлика, ГЭУ, Светотехника и электротехнологии, МОЭ.

  Абдумомун уулу Самат Абдумомун
  Туулган датасы: 01.03.1996
  Туулган жери: Ош областы, Өзгөн р-у, Мырза-Аке а-ы.
  Жалпы эмгек стажы: 3 жыл
  Жалпы педагогикалык стажы: –
  Ушул мекемедеги эмгек стажы: 3 жыл
  Академиялык даражасы: магистрант
  Мобильный телефон: 0771058022
  E-mail: 96samat96@mail.ru

  КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

  1. ОшТУнун Энергетика факультетинин “Электр жабдуулары жана электр технологиялары” адистигин. 2018ж аяктаган.
  2. ОшТУнун магистратура бөлүмүндөгү “Агроинженерия” адистигин боюнча магистратураны 2020ж аяктаган.
  3. Кесиптик окутуу методы. Сертификат ОшТУ 2019-ж 9-январь.

  КЫРГЫЗСТАНДА ЧЫГАРЫЛГАН МАКАЛАЛАР 

  1. Абдумомун уулу С. «Электроснабжения потребителей малой мощности альтернативными источниками энергии» Известия ОшУ” журналы, 2020 №1
  2. Абдумомун уулу С. «Исследование автономного электроснабжения слаботочных потребителей» Известия ОшУ” журналы, 2020 №1
  3. Абдумомун уулу С. Джолдошева Т.Дж. Оценка экономической эффективности паркового освещение. ТашМУ. 2020-ж.

  Иш тажрыйбасы

  1.ОшТУнун Энергетика факультетинин «ЭЖжЖЭ» кафедрасынын инженери Ош ш. 16.02.2020-жылдан бери.

  2.ОшТУнун Энергетика факультетинин «ЭЖжЖЭ» кафедрасынын лаборанты Ош ш. 1.04.2018-жылы.

  Бекмурзаева  Айдана Каныбековна
  Туулган датасы: 18.11.1997
  Туулган жери: Ош областы, Ош шаары.
  Жалпы эмгек стажы: –
  Жалпы педагогикалык стажы: –
  Ушул мекемедеги эмгек стажы: –
  Академиялык даражасы: бакалавр
  Мобильный телефон: 0708818991
  E-mail: bekmurzaeva.aidana604@gmail.com

  КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

  1. ОшТУнун Энергетика факультетинин «Электроэнергети жана электротехника» адистигин Ош, 2016-жылдан – 2020-ж.

  Иш тажрыйбасы

  1. ОшТУнун Энергетика факультетинин «ЭЖжЖЭ» кафедрасынын лаборант Ош ш. 19.01.2021-жылдан бери

 • Электр менен жабдуу  кафедрасы   (ЭмЖ)


  Кафедранын тарыхы

  1963-ж. Фрунзедеги Политехникалык Институтунун Оштогу кечки факультети ачылып, 1-3-курстарды жалпы техникалык даярдоо жүргүзүлгөн.

  1976-ж. Жалпы илим берүү кафедрасынын алдында  «ЭмЖ» (өнөр жайын, шаарларды, айыл чарбасын) кафедрасы  ачылган.

  1988-ж. толук программада инженер-электриктерди даярдоо боюнча кечки бөлүм ачылган.

  1991-ж. «Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу» кафедрасы ачылган. Кафедрасынын жетекчиси болуп т.и.к., доцент Умөталиева А.У. дайындалган. Ошол эле жылы кафедрада  «Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу» адистиги боюнча күндүзгү жана сырткы окутуу бөлүмдөрү ачылган. 1991-ж. Ош кечки факультети Ош жогорку колледжи болуп, өзгөртүлүп, бардык окуу бөлүмдөрү боюнча толук    программадагы инженер-электрик  адистерди даярдай баштаган.

  Окуу, материалдык техника жана лабораториялык базаны түзүүдө т.и.к., доц.  А.Умөталиева өзүнүн  чоң салымын кошкон.

  1993-жылы кафедранын жетекчиси болуп т.и.к., доц. Тешебаев А.Т. дайындалып, «Айыл чарбасын электирлештирүү жана автоматаштыруу» кафедрасынын илимий изилдөө, иштеринин, окуу тарбиялык жана материалдык базасын өсүүсүн уланткан. 1994-жылы «ЭмЖ» (өнөр жайын, шаарларды, айыл чарбасын) адистиги боюнча кечки бөлүмдүн биринчи бүтүрүүчүлөрүн чыгарган.

  Кафедранын  адистик номенклатураларын кеңейтип,  1995-жылы Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) адистигинде күндүзгү,  кечки жана сырткы бөлүмдөр ачылган. 1997-ж. «АЭжА » кафедрасы «ЭжА» болуп өзгөртүлүп, 1998-ж. «ЭжА» «Электроэнергетика» кафедрасы болуп түзүлгөн. Кафедранын окутуучулары жана Тешебаев А.Т. жетекчилигинде         2 / 202,       2 / 203, 2 / 015, 2 / 301, 2 / 321, 2 / 121 лабораториялары түзүлүп жана жабдуулар менен жабдылган. Кафедра бир нече жылдар бою (1998-1999,2000,2002) жылдын жыйынтыгы  «Мыкты лабораториясы» номинациасында биринчи орунду ээлеп келген.

  2000-ж.     Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) адистигинде күндүзгү бөлүмдүн биринчи бүтүрүүчүлөрү чыгарылган.

  2000-жылдын май айынан «ЭЭ» кафедрасын  ага окутуучу  Токоев М.П. жетектеген. 2001-ж. кафедраны «ЭМ» жаңы адистигинин күндүзгү жана кечки бөлүмдөрү ачылат. 2002-ж. «ЭТжТ» адистигинин күндүзгү жана  сырткы бөлүмдөрдүн биринчи бүтүрүүчүлөрү чыккан.

  2003-жылдын сентябрында  «Электр менен жабдуу» кафедрасы Электрэнергетика» кафедрасынан бөлүнүп чыгып, кафедраны жетекчилик кылуу милдети М.П. Токоевге тапшырылган. М.П.Токоев жетектеп турган учурда чоң ийгиликтерге жетишкен. Кафедрадан Кадыров А.С. жана Абдылдаев Р.Н. кандидаттык диссертацияларын коргошкон. 2006-жылы кафедра ОшТУнун “Эң мыкты кафедрасы” номинациясынын жеңүүчүсү болгон.

  М.П. Токоев 2014-жылдын февраль айынан баштап факультетти жетектегендигине байланыштуу  кафедраны  2014-жылдын февраль айынан 2019-жылдын декабрь айына  чейин т.и.к., доцент Р.Н. Абдылдаев жетектеп келген. Бул учурда кафедранын ага окутуучусу Турдуев И.Э. кандидаттык диссертациясын коргогон. 2019-жылы 3\301 лабораториялык каанасы ОшТУнун “Эң мыкты окуу лабораториясы” номинациясына ээ болгон.

  2019-жылдын декабрь айынан баштап «Электр менен жабдуу» кафедрасына техника илимдеринин кандидаты, доцент Ташиев Нургазы Мамазакирович жетекчи болуп дайындалды.  2020-жылдын 24-январында кафедранын ага окутуучусу Андаева З.Т. кандидаттык диссертациясын коргоду.

  Учурда кафедрада: 4 илимдин кандидаты, 1 ОшТУнун профессору,   4 магистр, 1 ОшТУнун доценти, 2 ага окутуучу, 1 окутуучу, 2 окуу жардамчы персоналы иштейт.

  Кафедрада даярдалуучу адистиктер
  Электр менен жабдуу кафедрасы бүтүрүүчү кафедралардан. 640200 «Электрэнергетика жана электртехника»  багыты боюнча магистр жана бакалаврларды чыгарат, төмөнкү  профилдерди: «Электр менен жабдуу» (ЭС) жана  «Электр энергетикадагы энергияны үнөмдөө».

  2016 –жылы бакалаврдын күндүзгү бөлүм боюнча «Электр менен жабдуу» профилинин биринчи бүтүрүүчүлөрү бүттү.

  2016–жылы 700600. «Метрология, сертификация жана стандартташтыруу»  багыты боюнча «Өндүрүш жана азык түлүктөрдү стандартташтыруу жана сертификациялоо» профилине лицензия алынган.

  Кафедранын иш алып баруусу
  Окуу сабактары 2 адистик боюнча күндүзгү жана  сырткы бөлүмдөрдө жүргүзүлөт. Кафедранын  окутуучулары кафедрага  бекитилген 32 предметтен сабак өтүшөт. Кафедрада лекция  жана практика окуу сабактарын тажрыйбалуу окутуучулар билим берүүдө.

  Кафедрада  төмөндөгүдөй лаборатория бөлмөлөрү бар:

  • 3/301- Электр менен жабдуу жана Электр менен жарыктандыруу;
  • 3/308-  лекциялык каанасы;
  • 1/009- Электр коопсуздугу жана Релелик коргоо жана автоматташтыруу;
  • 3/101А Автоматташтырылган түйүндү долборлоо, Электр менен камсыздоодо ЭЭМ колдонуу жана  «АСКУЭ»;
  • 3/101 – Компьютердик класс, каанасы;
  • 3/309-  Окутуучулардын каанасы.
  • ОшТУнун Энергетика факультетине караштуу окуу полигону.

  Окуу-лабораториясынын базасы канааттандырарлык, 17 сабак боюнча лаборатория иштери окутулат. 3/308 лекциялык   жана 3\301 лабораториялык кааналарда интерактивдүү ыкма колдонуу боюнча диапроекторлор  орнотулган.

  Кафедрадагы илимий изилдөөлөрдүн багыттары:
  Азыркы учурда кафедранын курамы  төмөнкү илимий изилдөөлөрдүн багыттары боюнча иш алып барууда:

  • Электр менен жабдуу системаларынын иштөө режимдерин оптимизациялоо жана изилдөө.
  • Технология жана айыл чарбасын механикалаштыруу каражаттары

  Кафедранын жетекчиси:


  Ташиев Нургазы Мамазакирович  – кафедра башчысы, т.и.к., доцент
  Уюлдук телефону: (0773) 75 86 45

  Е-mail:  miali_n@mail.ru
  Өтүлүүчү сабактар: Введение в специальность;   Энергосбережение в системах электроснабжения

   

   

   

   

   

  Токоев Маматомур  Пирматович- т.и.к., ОшТУнун профессору
  Байланыш телефону
  : Уюлдук телефону:(0773) 90 18 09,

  жумушчу тел. 4-32-16
  E-mail:  tokoev1965@mail.ru
  Өтүлүүчү сабактары: 
  Основы электроснабжение; Электрическое освещение; Проектирование и конструирование систем электроснабжения

   

   

   

   

  Турдуев  Ильяз Эрмекович- т.и.к.,   доцент.
  Байланыш телефон:  жумушчу тел.  (03222) 4 36 12,
  Уюлдук  телефону: (0779) 989 386
  Email:  ilyaz_turduev@mail.ru
  Өтүлүүчү сабактары: Монтаж, наладка и испытание ЭО ЭСПОиУ, ЭСГиСС. Электрические системы и сети в системах электроснабжения. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии в системах электроснабжения.

   

   

   

   

  Андаева Замира Туратовна – т.и.к., доценттин милдетин аткаруучу

  Уюлдук телефон: (0770)773397
  E-mail: zandaeva77@mail.ru
  Өтүлүүчү сабактары: Изоляция перенапряжения в электрических сетях. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Физические основы электротехники. Релейная  защита и автоматика в СЭС.

   

   

   

   

   

  Абдуллаева Алмагул Темирбековна- ОшТУнун доценти
   Уюлдук телефон:  (0772)63-88-75
  Е-mail: almagul-002@mail.ru
  Өтүлүүчү сабактары: Экономика организации и управление производства. Эксплуатация систем электроснабжение. Надежность ЭС.

   

   

   

   

   

   

  Козубаев Кубатбек Бекназарович- магистр, ага окутуучу.
   Уюлдук телефону: (0771) 26 10 62
  Өтүлүүчү сабактары: Электропитающие системы и сети в системах электроснабжении (СЭС). Электробезопасность в электроустановках (ЭУ). Производство электроэнергии. Передача и распределения электроэнергии.

   

   

   

   

   

   

  Мурзакулова  Гульниса  Акимжановна- магистр, ага окутуучу.
    Уюлдук телефону:  (0773) 672 913

  E-mail: gulnisamurzakulova@gmail.com
  Өтүлүүчү сабактар:  Метрология стандартизация и сертификация, Электроснабжение,   Электротехнические материалы, Электромагнитная совместимость в ЭЭ

   

   

   

   

   

   

  Көкчөева Салия Бакытбековна  магистр, окутуучу.

  Өтүлүүчү сабактар:   Переходные процессы в СЭС; Теоретические основы электротехники; Электроснабжение; Электропитающие системы и сети;  Электромеханика;
   Уюлдук телефону: 0(770) 39 84 52
  Email: skokchoeva@gmail.com

   

   

   

   

   

  Максытов Абдулазиз –  кафедранын инженери
   Уюлдук телефону:  (0222) 881000
  Е-mail:   abdulazizmaksytov01@gmail.com

   

   

   

   

   

   

   

  Нурдинова  Елена  Рысбековна-кафедранын лаборанты
  Байланыш  телефону:   (996) 553 460 036
    Уюлдук телефону: (0778) 836 883.