Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин декандык кызмат ордуна конкурстук шайлоо 30.09.2021 ж. саат 14.00 өткөрүлөт.

Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин декандык кызмат ордуна конкурстук шайлоо 30.09.2021 ж. саат 14.00. 1/203 ауд. өткөрүлөт.

Конкурстук шайлоого катышуучулар 3/220 аудиторияга кайрылыныздар.