Информатика

ОшТУ, Информатика каф. ага окут. Осекова Г.А., Стандарттык функцияларды пайдалануу

ОшТУ. Информатика каф. ага окут. Бекташова Р.А. Python прог. цикл операторлору менен иштоо

ОшТУ, Информатика каф. ага окут. Осекова Г.А. №12 практикалык иш

ОшТУ, Информатика каф. ага окут. Бекташова Р.А. MS Excel де диаграммаларды тузуу жана озгортуу

Атамкулова Мушарап Бандикам

Атамкулова Мушарап zoom, powerpoint, bandicam

ОшТУ, Кафедра Информатика, Атамкулова Мушарап Информатика сабагы Тема PowerPoint программасында с

Python программасында файлдар менен иштоо. Информатика каф. ага окут. Бекташова Р. А.

Python програм. графикалык turtle модулу менен иштоо. Информатика каф. ага окут. Бекташова Р. А.

ОшТУ, Информатика каф. ага окут. Р.А. Бекташованын студенттери менен кайтарым байланышы. ПИ-18

ОшТУ,Каф Информ Атамкулова М Т Лекция Internet explorer, Бразуер жана Электрондук почта

ОшТУ, Каф Информатика Атамкулова М Т Тилдерди жана системаларды программалоо сабагы

ОшТУ, Каф Инф Атамкулова М Т Информатика сабагы MS Excel программасында формула жана акылдуу табл

ЖИС

ОшТУ, Информатика каф. ага окут. Асанова С.О., MS Excel элек. табл. эсеп. жур. Граф. ж-а диаграм.

ОшТУ, (710300 «Колдонмо информатика» багыты) Информатика каф. ага окут. Абдыракманова К.

ОшТУ, Информатика каф. ага окут. Бекташова Р.А., Delphi программасында берилгендер базасын тузуу

ОшТУ, ТТФ, Омурзаков Б К ,Констурктордун жардамында берилгендер базасын тузуу