Урматтуу студент!
  ОшТУдагы коррупцияны алдыналуу жана жоюу максатында жүргүзүлүп жаткан изилдөөлөргө активдүү катышып берүүнуздү суранабыз. Биз үчүн сиздин жеке оюнуз жана билдирүүнүз абдан маанилүү. Изилдөөгө катышып жаткан сиздин жана башка студенттердин билдирүүлөрү атайын статистикалык иликтөөдөн кийин гана жалпыланып жыйынтык чыгарылат жана суроолорго берген сиздин жоопторунуздун купуялуулугу сакталат. Ал эми сиз атын атаган мугалимдерге же кызматкерлерге сөзсүз түрдө административдик чара көрүлөт.
  Анкетанын бардык суроолоруна так жоопбериңиз.

  Менин түшүнүгүм боюнча коррупция бул:
  Акчалай пара алуу;вКымбат баалуу белек түрүндөгү пара алуу;Бюджеттик акчаларды тура эмес багытта пайдалануупСыйлык алуу максатында кандайдыр бир кызмат көрсөтүү;

  Сиз өзүңүз ОшТУда коррупциялык абалдарга туш болдунузбу эле?
  Ооба, окууга тапшырып жаткандаОоба окуп жаткан мезгилдеЖокАйта албайм

  Сиздин оюңуз боюнча башка окуу жайларга салыштырмалуу ОшТУда коррупциянын дэңгээли кандай?
  ТөмөнЖогоруБаардык окуу жайларда бирдейАйта албайм

  Сиз өзүнүз экзамен, зачетторду тапшыра албай калсаныз окутуучуга пара берет белеңиз?
  ОобаЖок, окуп келип кайрадан тапшырмакмынБалким беришим мүмкүнАйта албайм

  Кандай ойдойсуз, ОшТУда коррупцияга каршы иш чаралар жүргүзүлөбү?
  ОобаЖок, жүргүзүлбөйтЖүргүзүлөт бирок, кээ бир учурларда ганаБилбейм

  Студентке пара берүүгө түрткү болгон негизги себепкайсы деп ойлойсуз?
  Студенттин сабакты окугусу келбегендигиАйрым сабактардын татаалдыгыОкутуучунун өтө эле кату тала пкойгондугуОкутуучунун ачыкэле пара сурагандыгыСабактын абдан начар деңгээлде, түшүнүксүз, кызыксыз өтүлүшү

  Сиздин оюңуз боюнча ОшТУдагы коррупциялык фактылардын пайда болушуна көбүнчө кимдер түрткү болушат (ким күнөөлүү)?
  Студенттер (же абитуриенттер)Студенттердин (же абитуриенттердин) ата-энелериОкутуучуларДеканат (же кафедра) кызматкерлери

  Көбүнчө пара алган окутуучулар канча жаштагылар?
  Жаш мугалимдер (35жашка чейинкилер)Орто жаштагылар (35-55 жаш)Аксакал мугалимдер (55жаштанжогоркулар)Баардык курактагылар алышат

  Эгерде сиз коррупциялык жагдайга туш болгон болсоёуз качан, кандай абалда болду эле (мугалимдердин аты жөнүн, кайсы сабактан, эмне кызматы үчүн канча сом алды эле, толук жазыңыз)?

  Экзамендик сессия учурунда студенттер менен мугалимдерге ортомчулук кылган кызматкерлер барбы? Бар болсо алар кимдер (аты-жөнү, кызматы толук жазыңыз)?

  Өзүңүз жөнүндө кээ бир маалыматтарды толтуруңуз:

  жынысы:мужскойженский

  канчанчы курстасыз: 12345