Showing only one result

Коррупцияга каршы

Коррупция эмне экендиги жөнүндө баары  билүү керек. ОшТУнун антикоррупциялык иш чараларды откорүү планы 2017-18