Showing 1-4 of 4 results

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежи

Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Өз-гөн технология жана билим берүү коллежи Ош технологиялык университетинин (мынданы ары ОшТУ) академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежи 1995-жылы аталган окуу жайдын базасында Өзгөндөгү филиал катарында түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Билим берүү …

Технологиялык колледж

КолледжГЖПжК кафедрасыДТжАЧД кафедрасыИПжБ кафедрасыКурулуш кафедрасыАвтоунаа кафедрасыМжС кафедрасыСТжКИ кафедрасыМжДТ кафедрасыКТжД кафедрасыЭкономика кафедрасы Энергетика кафедрасыАкадемик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Технологиялык колледжи  Саадалов Төлөнбай Ысманович Кызмат орду: Директор Илимий даражасы: Физика-математика илимдеринин кандидаты Уюлдук  телефону: (0773410225), электрондук почтасы: saadtol_68@mail.ru ОшТУнун Технологиялык колледжи 2004-жылдын февраль айында …

Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту.

Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту (ККДжКЖИ) Окуу жайдын кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуучу Институту 1996-жылы 26-июнда Кыргыз Республикасынын элге билим берүү жана маданият министрлигинин чечими менен азыркы мезгилдин талабына ылайык, өлкөнүн социалдык экономикасын кайра түзүү, жандандыруу,  үзгүлтүксүз …

Тилдерге даярдоо жана эл аралык билим берүү программалар институту

ТДжЭАББП институтуЧТ кафедрасыКжОТ кафедрасы Тилдерди даярдоо жана эл аралык борборлор институту ОшТУнун ректорунун № 09-04/89 23.04.2013-ж. буйругуна ылайык башкаруу жана эл аралык мамилелер факультети жоюлганына байланыштуу ОшТУнун Тилдерди даярдоо жана эл аралык  борборлор институту түзүлгөн. Андан кийин ОшТУнун ректорунун  №  …