Showing 1-4 of 4 results

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту Институттун кыскача тарыхы ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтту 1995-жылы Ош технологиялык университетинин Өзгөндөгү филиалы катары түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана …

Гуманитардык-технологиялык колледж

КолледжГЖПжК кафедрасыДТжАЧД кафедрасыИПжБ кафедрасыКурулуш кафедрасыАвтоунаа кафедрасыМжС кафедрасыСТжКИ кафедрасыМжДТ кафедрасыКТжД кафедрасыЭкономика кафедрасы Энергетика кафедрасыАкадемик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин гуманитардык-технологиялык колледж  Саадалов Төлөнбай Ысманович Кызмат орду: Директор Илимий даражасы: Физика-математика илимдеринин кандидаты Уюлдук  телефону: (0773410225), электрондук почтасы: saadtol_68@mail.ru ОшТУнун Гуманитардык-технологиялык колледжи 2004-жылдын февраль айында …

Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту.

Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту (ККДжКЖИ) Окуу жайдын кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуучу Институту 1996-жылы 26-июнда Кыргыз Республикасынын элге билим берүү жана маданият министрлигинин чечими менен азыркы мезгилдин талабына ылайык, өлкөнүн социалдык экономикасын кайра түзүү, жандандыруу,  үзгүлтүксүз …

Тилдерге даярдоо жана эл аралык билим берүү программалар институту

ТДжЭАББП институтуЧТ кафедрасыКжОТ кафедрасы Тилдерди даярдоо жана эл аралык борборлор институту ОшТУнун ректорунун № 09-04/89 23.04.2013-ж. буйругуна ылайык башкаруу жана эл аралык мамилелер факультети жоюлганына байланыштуу ОшТУнун Тилдерди даярдоо жана эл аралык  борборлор институту түзүлгөн. Андан кийин ОшТУнун ректорунун  №  …