Showing 1-7 of 7 results

Энергетика факультети

ФакультетЭЭ кафедрасыКафедра ЭОиТЭЭмЖ кафедрасыЭнергетика факультети (ЭФ) Факультеттин кыскача  тарыхы Энергетика факультетинин алгачкы тарыхы 1963-жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети ачылгандан башталып, 1976-жылы «Жалпы илимдер» кафедрасында «Өндүрүштү, шаарларды жана айыл чарбасын электр менен жабдуу»  адистиги ачылган ал убакта  …

Экономика жана башкаруу факультети

ФакультетЭжБ кафедрасыМНЖ кафедрасыФжК кафедрасыББжСИ кафедрасыБУжА кафедрасыЭКИ кафедрасыЭкономика жана башкаруу факультети (ЭБФ) ЭБФнын кыскача тарыхы – Ош технологиялык университетинде 1992-1993 жылы уюшулган.  Өзүнүн 25 жылдык тарыхында ЭБФ окутуунун жана илимий изилдөөлөрдүн эң мыкты салттарын, окутуучулардын кесиптик кадрларын калыптандырып, экономика жана башкаруу боюнча …

Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети

ФакультетЖӨЖТ кафедрасыХжХТ кафедрасы ӨТК кафедрасыАЗЖААТ кафедрасыПКГ кафедрасыЭиООС кафедрасы Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети (ТЖЖПФ) Факультеттин  кыскача тарыхы: Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети Кыргызстандын түштүгүндөгү технология, экология жана геология багыттары боюнча адистерди даярдаган, Ош технологиялык университетинин негизинде түзүлгөн факультеттердин бири болуп …

Автоунаа факультети

ФакультетКафедра ЭТиУТДТ кафедрасыСГжГД кафедрасыТЛжТТ кафедрасыАвтоунаа факультети (АУФ) Факультеттин  структурасы Автоунаа факультетинин курамы төмөндөгүдөй 4 кафедрадан турат: Транспортту иштетүү жана туруктуу технология (ТИжТТ) Транспорттук логистика жана тейлөө технологиясы (ТЛжТТ) Сызма геометрия жана графикалык дизайн (СГжГД) Дене тарбия Факультеттин жетекчилери Жоробеков Болотбек …

Табигый – техникалык факультет

ФакультетФизика кафедрасыКББТ кафедрасыКМ кафедрасыИнформатика кафедрасыКИ кафедрасыТабигый – техникалык факультет (ТТФ) Факультеттин тарыхы Факультеттин деканы т.и.к., доцент, ОшТУнун профессору Саримсаков Адилкан Азимжанович. 0772538657, (03222)- 4-33-92 1991-жылы март айында инженердик – педагогика факультети уюштурулга,  ф-м.и.к., доцент  Ташполотов  И.Т. жетектеген. Бул факультеттин курамына төмөнкү …

Архитектура жана курулуш факультети

ФакультетКМех кафедрасыАЖиА кафедрасыКӨ кафедрасыАДжГ кафедрасыАрхитектура жана курулуш факультети (АжКФ) Факультеттин кыскача тарыхы Архитектура жана курулуш факультети Ош Технологиялык Университетинин негизин түзүүчү факультет, башкача айтканда башаты болуп эсептелинет. Инженер-куруучуларды, механиктерди жана электриктерди даярдоо максатында 1963-жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун кечки …

Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети

ФакультетМТБ кафедрасыЭТАСПЖ кафедрасы.БТжТС кафедрасыКЛ кафедрасыКибернетика жана маалымат технологиялар факультети (КжМТФ) Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети ОшТУнун окумуштуулар кеңешинин 2000-жылдын 31-мартындагы № 6 п. 21- чечими менен жогорку квалификациялуу программисттерди, байланышчыларды жана схемотехниктерди даярдоо максатында ачылган. Факультеттин профессордук окутуучулар курамы 50 …