Showing 1-7 of 7 results

Энергетика факультети

ФакультетЭЭ кафедрасыКафедра ЭОиТЭЭмЖ кафедрасыЭнергетика факультети (ЭФ) Факультеттин кыскача  тарыхы Энергетика факультетинин алгачкы тарыхы 1963-жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети ачылгандан башталып, 1976-жылы «Жалпы илимдер» кафедрасында «Өндүрүштү, шаарларды жана айыл чарбасын электр менен жабдуу»  адистиги ачылган ал убакта  …

Экономика жана башкаруу факультети

ФакультетМНЖ кафедрасыЭжФ кафедрасыББжСИ кафедрасыБЭжА кафедрасыБИжМЭ кафедрасыЭкономика жана башкаруу факультети (ЭжБФ) ЭжБ факультетинин кыскача тарыхы – ЭжБ факультети “Экономика” багыты боюнча адистерди даярдаган Кыргызстандын Түштүгүндөгү эң биринчи факультеттерден болуп саналат. Ош технологиялык университетинде 1992-1993 жылы уюшулган.  Өзүнүн 29 жылдык тарыхында ЭжБ факультети окутуунун жана …

Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети

ФакультетЖӨЖТ кафедрасыХжХТ кафедрасы ӨТК кафедрасыАЗЖААТ кафедрасыПКГ кафедрасыЭиООС кафедрасы Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети (ТЖЖПФ) Факультеттин  кыскача тарыхы: Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети Кыргызстандын түштүгүндөгү технология, экология жана геология багыттары боюнча адистерди даярдаган, Ош технологиялык университетинин негизинде түзүлгөн факультеттердин бири болуп …

Автоунаа жана тейлөө технологиясы факультети

ФакультетКафедра ЭТиУТДТ кафедрасыСГжГД кафедрасыТЛжТТ кафедрасыАвтоунаа жана тейлөө технологиясы факультети (АУжТТФ) Факультеттин курамы төмөндөгүдөй кафедралардан турат: Транспортту иштетүү жана туруктуу технология (ТИжТТ) Транспорттук логистика жана тейлөө технологиясы (ТЛжТТ) Сызма геометрия жана графикалык дизайн (СГжГД) Дене тарбия Факультеттин жетекчилери Жоробеков Болотбек Астаевич …

Табигый – техникалык факультет

ФакультетФизика жана энергетикалык машина куруу кафедрасыКББТ кафедрасыКМ кафедрасыИнформатика кафедрасыКИ кафедрасыТАБИГЫЙ – ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ (ТТФ) Биздин  ураан:  Табияттан  ааламга  багыт алабыз, IT-адиси наамын бийик тутабыз! Факультеттин тарыхы 1991-жылы март айында инженердик – педагогика факультети уюштурулган,  ф-м.и.к., доцент  Ташполотов  И.Т. жетектеген. Бул …

Архитектура жана курулуш факультети

ФакультетКМех кафедрасыАЖиА кафедрасыКӨ кафедрасыАДжГ кафедрасыАрхитектура жана курулуш факультети (АжКФ) Факультеттин тарыхы Архитектура жана курулуш факультети Ош технологиялык университетинин негиздөөчү факультети, башкача айтканда башаты болуп эсептелет. Инженер-куруучуларды, механиктерди жана электриктерди даярдоо максатында 1963-жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун кечки окутуу формасындагы …

Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети

ФакультетМТБ кафедрасыЭТжАСПК кафедрасы.БТжТС кафедрасыКЛ кафедрасыКибернетика жана маалымат технологиялар факультети (КжМТФ) Факультеттин тарыхы XXI кылым - кибернетика, телекоммуникация жана маалыматтык технологиялар кылымы. Маалыматтык коомго өтүүнүн эң маанилүү шарты - бул компьютердик технологиялар жана байланыш жаатында да, аларды кесиптик ишмердүүлүгү чөйрөсүндө колдоно …