Showing 1-7 of 7 results

Энергетика факультети

ФакультетЭЭ кафедрасыКафедра ЭОиТЭЭмЖ кафедрасыЭнергетика факультети (ЭФ) Факультеттин кыскача  тарыхы Энергетика факультетинин алгачкы тарыхы 1963-жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети ачылгандан башталып, 1976-жылы «Жалпы илимдер» кафедрасында «Өндүрүштү, шаарларды жана айыл чарбасын электр менен жабдуу»  адистиги ачылган ал убакта  …

Экономика жана башкаруу факультети

ФакультетМНЖ кафедрасыФжК кафедрасыББжСИ кафедрасыБЭжА кафедрасыЭКИ кафедрасыЭкономика жана башкаруу факультети (ЭжБФ) ЭжБ факультетинин кыскача тарыхы – ЭжБ факультети “Экономика” багыты боюнча адистерди даярдаган Кыргызстандын Түштүгүндөгү эң биринчи факультеттерден болуп саналат. Ош технологиялык университетинде 1992-1993 жылы уюшулган.  Өзүнүн 26 жылдык тарыхында ЭжБ …

Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети

ФакультетЖӨЖТ кафедрасыХжХТ кафедрасы ӨТК кафедрасыАЗЖААТ кафедрасыПКГ кафедрасыЭиООС кафедрасы Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети (ТЖЖПФ) Факультеттин  кыскача тарыхы: Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети Кыргызстандын түштүгүндөгү технология, экология жана геология багыттары боюнча адистерди даярдаган, Ош технологиялык университетинин негизинде түзүлгөн факультеттердин бири болуп …

Автоунаа жана тейлөө технологиясы факультети

ФакультетКафедра ЭТиУТДТ кафедрасыСГжГД кафедрасыТЛжТТ кафедрасыАвтоунаа факультети (АУФ) Автоунаа факультетинин курамы төмөндөгүдөй 4 кафедрадан турат: Транспортту иштетүү жана туруктуу технология (ТИжТТ) Транспорттук логистика жана тейлөө технологиясы (ТЛжТТ) Сызма геометрия жана графикалык дизайн (СГжГД) Дене тарбия Факультеттин жетекчилери Жоробеков Болотбек Астаевич – факультеттин …

Табигый – техникалык факультет

ФакультетФизика жана энергетикалык машина куруу кафедрасыКББТ кафедрасыКМ кафедрасыИнформатика кафедрасыКИ кафедрасыТАБИГЫЙ – ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ (ТТФ) Биздин  ураан:  Табияттан  ааламга  багыт алабыз, IT-адиси наамын бийик тутабыз! Ош технологиялык университетинин Табигый-техникалык факультети университеттин эң алдынкы факультеттеринин бири. Азыркы убакта факультетти техника илимдеринин кандидаты, …

Архитектура жана курулуш факультети

ФакультетКМех кафедрасыАЖиА кафедрасыКӨ кафедрасыАДжГ кафедрасыАрхитектура жана курулуш факультети (АжКФ) Факультеттин кыскача тарыхы Архитектура жана курулуш факультети Ош Технологиялык Университетинин негизин түзүүчү факультет, башкача айтканда башаты болуп эсептелинет. Инженер-куруучуларды, механиктерди жана электриктерди даярдоо максатында 1963-жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун кечки …

Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети

ФакультетМТБ кафедрасыЭТАСПЖ кафедрасы.БТжТС кафедрасыКЛ кафедрасыКибернетика жана маалымат технологиялар факультети (КжМТФ) Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети ОшТУнун окумуштуулар кеңешинин 2000-жылдын 31-мартындагы № 6 п. 21- чечими менен жогорку квалификациялуу программисттерди, байланышчыларды жана схемотехниктерди даярдоо максатында ачылган. Факультеттин профессордук окутуучулар курамы 50 …