Showing 1-10 of 13 results

Кадрлар бөлүмү

Кадрлар бөлүмү Кадрлар бөлүмү университеттин структуралык бөлүмү болуп саналат. Өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын «Билим жөнүндө» Мыйзамын, министрликтин буйруктарын, көрсөтмөлөрүн жана башка нормативдик актыларды, «Кесиптик билим берүүдөгү мамлекеттик билим стандарты жөнүндөгү»  жобону, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, ЖОЖ жөнүндөгү жобону,  ОшТУнун Уставын, коллективдүү …

Маалыматташтыруу жана билим берүүдөгү инновациялык технологиялар бөлүмү

Кыскача тарыхы Окуу процессине ар кандай маалыматтык башкаруу системаларын, билим берүүнүн аралыктан окутуу технологияларын, инновациялык окутуу системаларын кийирүү жана калыптандыруу максатында 03.09.2012 жылы, ректордун № 09-04/194 буйругунун негизинде “Аралыктан билим берүү жана билим берүүнүн сапаты (АББжБС)” борбору түзүлгөн. Ушул эле …

Чарбалык-эсеп ишмердүүлүгү

ЭсепканаФинансылык пландоо бөлүмүАдминистративдик чарба бөлүмү Ош технологиялык университеттинин бухгалтериясы Ош технологиялык университеттинин бухгалтериясы  негизги милдеттери: университеттин чарбалык иш-аракеттери тууралу дайыма толук, так маалыматтарды түзүү жана финансылык отчеттуулукту ички жана тышкы пайдалануучуларга жеткирүү; финансылык отчеттуулукту “Бухгалтердик эсеп жөнүндөгү” мыйзамга жана финансылык отчеттуулукту түзгөн учурда колдонуудагы …

Окуу процессин уюштуруу жана билим берүүнүн сапаты департаменти

Окуу  процессин уюштуруу жана  билим  берүүнүн сапаты департаменти,  КРнын жогорку билим берүү системасынын нормативдик актыларынын, билим берүү  программалардын мамлекеттик стандартынын негизинде иш алып барат. Багыттардын / адистиктердин КРнын ББжИМ тарабынан бекитилген окуу пландарынын негизинде окуу процессин уюштуруп, пландаштырып, регламенттештирет, ошондой …

Ченемдик документтер

Күбөлүк, лицензия, ОшТУнун сертификаттары Свидетельство ОшТУ Устав ОшТУ Лицензия ОшТУ_ВПО 2021 г. Лицензия ОшТУ_КС Курс 2021 г. Лицензия ОшТУ_СПО 2021 г. Сертификат ОшТУ_ВПО 2021 г. Сертификат ОшТУ_институт 2021 г. Сертификат ОшТУ_СПО 2021 г. ОшТУнун жоболору Бюллетень №1 Нормы планирования и …

ОшТУнун символдору

Ош технологиялык  университетинин желеги Авторлор: Эмиль Орозбеков, Карыбек Ашбаев, Улукбек Токтосунов Ош технологиялык  университетинин  герби Авторлор: Эмиль Орозбеков, Карыбек Ашбаев, Улукбек Токтосунов Ош технологиялык  университетинин  гимни Сөзү: Нургазы Ташиевдики, Музыкасы: Маматибраим  Бостонкуловдуку Уюткулуу улуу кыргыз элимдин, Урпагына үрөөнүн чач билимдин. …

Атайын бөлүм

Атайын бөлүм Атайын бөлүм университеттин структуралык бөлүмү болуп саналат Атайын бөлүм өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын «Билим жонундо» Мыйзамын жана башка нормативдик актыларды жетекчилике алат. Министрликтин буйруктары, көрсөтмөлрү жана башка Билим берүү жана илим министрлигинин нормативдик актыларын, «Кесиптик билим берүүдөгү мамлекеттик …

ОшТУнун Камкорчулар кенеши

Камкорчулар кенешинин курамыОшТУнун камкорчулар кенешинин жобосуОшТУнун камкорчулар кенешинин курамы Нурбаев А.Н. – Жогорку Кеңеша депутаты, төрөагасы; Алимбеков Д.К. – ӨКМ министринин орун басары; Токторов Э.С. – ОМЮИ ректору; Эргешов А.Э. –  “Ыйык Ата-Журт” коомунун президенти; Турдукулов А.Т. – ДЭУ-21 жетекчиси; …

ОшТУнун окумуштуу кеңеши

ОшТУнун окумуштуу кеңешиОкумуштуу кеңешинин курамыОкумуштуу кеңештин иш планыОкумуштуу кеңеши М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңеши Ош технологиялык университетинин шайлануучу коомдук-кесиптик башкаруу органы, университеттин өнүгүүсүнө, университетте башкаруунун демократиялык негиздеринин түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө чоң салымын кошот. Университет менен бирге өнүгүп, өсүп, окумуштуу наамдуу …

ОшТУ жөнүндө

Мазмууну: Ош технологиялык университетинин миссиясы Университеттин кыскача тарыхы Ош технологиялык университетинин структурасы Маалымат, спорт жана жаштар тармагы Ош технологиялык университетинин миссиясы Байланышуу үчүн маалыматтар Ош технологиялык университетинин миссиясы Экономика, өндүрүш, техника жана технологиялар тармагын көтөрүүнү, өнүктүрүүнү көздөгөн улуттук жана эл аралык …