ОШТУДА V ИЛИМИЙ СЕССИЯ ӨТКӨРҮЛҮҮДӨ

Ош технологиялык университетинде илимий-изилдөө  лабораториялардын,  кафедралардын  жана факультеттердин 2021-жылдагы илимий ишмердүүлүктөрүнүн жетишкендиктерин  жана  келечектеги  милдеттерин  талкуулоого  арналган V илимий сессия өткөрүлүүдө.
Сессиянын негизги максаты — илимий-изилдөө лабораторияларда, кафедраларда, факультеттерде аткарылган илимий-изилдөө иштерди, илимий  жетишкендиктерди  анализдөө жана баа берүү болуп саналат. Илимий сессияда 2021-жылдагы  илимий-изилдөө иштеринин  аткарылышы каралып, келечектеги негизги приоритеттүү илимий багыттары талкууланууда.