М.М Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана шайлоо жүргүзүү жөнүндө Жарыя

М.М Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана шайлоо жүргүзүү жөнүндө

Жарыя

М.М Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана алардын документтерин кабыл алуу жарыя чыккан күндөн баштап 2022-жылдын 10-февралына саат 17.00гө чейин жүргүзүлөт.

Университетинин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо үчүн уюштуруу комитетине төмөнкү  документтер тапшырылат :

  • ЖОЖдун окуу жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ЖОЖдун жетекчиси кызматына талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө чечими;
  • ЖОЖдун жетекчиси кызматына талапкерлерди өзүнүн арызы(өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде катталган талаперлер үчүн);
  • Талапкердин фамилиясы аты, туулган жылы иштеген жери ээлеген кызматы жана жашаган жери көрсөтүлгөн биографиялык маалыматтар;
  • «Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 38-беренесине ылайык ЖОЖдун жетекчиси кызматына талапкерге коюлуучу талапты ырастаган тиешелүү документтер.

Арыздар ( ага тиркелген документтер) төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Ош шаары, Н.Исанов көчөсү №81, 3/106-кабинет

Байланыш телефондору: 0777 423 883, 0552 010 115.

Уюштуруу комитети.