Президенттик стипендияга ОшТУнун 2 студенти ээ болду

Ош  технологиялык   университетинин студенттери  ТПиСХП-1-21 тайпасынын магистранты Мамасалы уулу Нурмухаммед, ЗЧС-1-19 тайпасынын студенти Топчубаев Максатали Кыргыз Республикасынын Президентинин “Үмүтстипендиясынын ээлери болушту. Жыл сайын Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан мамлекеттеги жогорку окуу жайлардын мыкты студенттерине 50 000сом өлчөмүндө бир жолу берилет. Бул стипендиянын ээси  болгон студенттер  окууда жана окуу жайдын коомдук иштеринде мыкты  ийгиликтерди  жаратып,  мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон студенттер  болуп  саналат.

Президенттик стипендиянын ээлерин жалпы ОшТУнун жамаатынын атынан куттуктап, окууларына ийгилик каалайбыз!

#ОшТУ #президенттикстипендия