ОшТУга жаңы жети лабораториялык жабдуу алынды

Ош технологиялык университетинин  гуманитардык –технологиялык колледжинин Энергетикакафедрасына материалдык-техникалык базасын чыңдоо максатында жаңы жети лабораториялык жабдуу алынды. Заманбап техникалар энергетика багытында билим алып жаткан студенттер үчүн пайдаланууга берилди. Лабораторияда студенттер  китептен окуп үйрөнгөндөрүн, практика түрүндө көрүп өздөштүрүшөт. Мындай шарттар студенттердин жетишерлик деңгээлде сапаттуу билим алуусу үчүн түзүлдү.

Техникалар Россиядагы №1 бренд рейтингинин лауреаты болгон “IEK®”компаниясынын кубаттуу, заманбап илимий-өндүрүштүк электр жана жарык жабдуулары болуп саналат. “IEK®”компаниясынын өкүлдөрү Ош технологиялык университетинин студенттерине энергетика тармагындагы техникалар боюнча маалыматтарды берип, тренинг өтүшөт.