ОШТУДА АСПИРАНТТАРГА КҮБӨЛҮК ТАПШЫРЫЛДЫ

Ош технологиялык университетинин аспирантура бөлүмү аспирантураны бүтүргөн бүтүрүүчүлөргө күбөлүк тапшырды. Аталган күбөлүк илим изилдөөгө багыт алган илимий кызматкерлердин, окутуучулардын, каалоочулардын үч жылдык окуу мөөнөтүн аяктагандыгын тастыктайт. Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлигинин талабына ылайык илим изилдөөнү каалаган ар бир адам аспирантура бөлүмүн сөзсүз окуп, толук курсту бүтүрүү керек. Биздин окуу жайдын аспирантура бөлүмүндө билим алгандарга дагы ошол тастыктоочу күбөлүк тапшырылды.