Б.Мурзубраимов Даанышман” медалы менен сыйланды

Ош технологиялык университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович “Даанышман” медалы менен сыйланды. “Даанышман” медалы педагогикалык багытта көп жыл эмгектенип, кадр даярдоодо өз билимин жана күчүн жумшаган, илим чөйрөсүндө көптөгөн ийгиликтерди жараткан инсандарга ыйгаруу үчүн Ош технологиялык университети тарабынан негизделген. Буга чейин бир канча даанышман инсандарыбыз сыйланып келген болсо, бүгүн Кыргыз Республикасынын илимине зор салым кошкон илимпоз, академик Бектемир Мурзубраимович сыйланды. Бектемир Мурзубраимович жаш кезинен илимге болгон кызыгуусу менен биротоло өзүнүн аракетин илимге арнап, илимдин татаал жолун басып өтүп, кыргыз илимин эл аралык деңгээлде таанытууга зор күч жумшаган инсан. Анткени, агайдын илимий баяндамалары бир канча алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө жарык көрүп, бир канча илимий долбоорлордун ишке ашышына түрткү болду. Бектемир Мурзубраимович саясатчы катары дагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин үч жолку чакырылышынын депутаты болуп, бир нече мыйзамдардын ишке ашырылуусуна өзүнүн салымын кошкон инсан. Агайды куттуктоо үчүн Ош шаарында жайгашкан жогорку окуу жайларынын жетекчилик кызматта иштеген бир нече инсандар келишип, агайды сыйлоо аземине катышышты.