Видеосабактар

Ош технологиялык университети

Табигый – техникалык факультет
Видеосабактардын саны
Информатика 18
Коомдук илимдер 0
Колдонмо математика 0
Кесипке окутуу 0
Физика жана энергетикалык машина куруу 14
Ректорат Видеосабактардын саны
Англис тили 7
Кыргыз жана орус тили каф. 10
Автоунаа жана тейлөө технологиясы факультети
Видеосабактардын саны
Сызма геометрия жана графикалык дизайн 4
Транспорттук логистика жана тейлөөнүн технологиялары 0
Дене тарбия 0
Транспортту эксплуатациялоо жана туруктуу технология 0
Архитектура жана курулуш факультети Видеосабактардын саны
Автомобилдик жолдор жана аэродромдор 0
Архитектура, дизайн жана графика 0
Колдонмо механика 0
Курулуш өндүрүшү 7
Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети Видеосабактардын саны
Компьютердик лингвистика 52
Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо 24
Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары 9
Маалымат технологиялары жана башкаруу 1
Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети Видеосабактардын саны
Жашоо-тиричилик коопсуздугу 5
Пайдалуу кендердин геологиясы 7
Жеңил өнөр жай технологиялары 10
Айыл-чарба продукцияларын кайра иштетүүнүн технологиясы 6
Химия жана химиялык технологиялар 16
Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо 10
Экономика жана башкаруу факультети Видеосабактардын саны
Бухгалтердик эсеп жана аудит 0
Менеджмент 0
Бизнес информатикасы жана математикалык экономика 2
Бизнес башкаруу жана социалдык иш 0
Экономика жана финансы 0
Энергетика факультети Видеосабактардын саны
Электр менен камсыздоо 1
Электр энергетика 0
Электржабдуулары жана жылуулук энергетикасы 0
Гуманитардык-технологиялык колледжи Видеосабактардын саны
Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук (ТК) 11
Информатика, программалоо жана байланыш (ТК) 60
Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер (ТК) 5
Дене тарбия жана аскерге чейинки даярдык (ТК) 0
Математика жана статистика (ТК) 14
Мамлекеттик жана дүйнөлүк тилдер (ТК) 14
Автоунаа (ТК) 3
сектор “Химия и химическая технология” (ТК) 0
Кийимдин технологиясы жана дизайны (ТК) 5
Экономика (ТК) 1
Курулуш (ТК) 13
Энергетика (ТК) 6
Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту Видеосабактардын саны
Табигый-техникалык илимдер кафедрасы 0
Экономика кафедрасы 7
Педагогика жана тил илимдери кафедрасы 5
Укук жана коомдук илимдер кафедрасы 3