Студентерге академик Бектемир Мурзубраимов атындагы стипендия  берилди.

Ош технологиялык университетинин Озгон технология жана билим беруу институтунда билим алып жаткан студенттерге академик Бектемир Мурзубраимов атындагы стипендия берилди. Бул стипендия академик Бектемир Мурзубраимовичтин жеке озунун атынан окууда мыкты жетишкендиктерге жетишкен жана институттун коомдук иштеринде активдуу катышкан студенттерге берилет. Аталган стипендия жылына бир жолу берилет. Академик агайыбыздын бул демилгеси жаштарды ар тараптан колдоо жана келечекте мыкты инсан болуп калыптанышына туртку берет.


Асылзат Эргешова