ОшТУга Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасы (БУУӨП) боюнча өкүлдөрү келишти

Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасы программаларга жана долбоорлорго көз карандысыз баа берүүнү баштады. Бул баалоо БУУӨПнын бардык стратегиялык багыттарын камтыган толук масштабдуу баалоону камтыйт. БУУӨПнын улуттук приоритеттерди чечүүдө жана өнүгүүнүн натыйжаларына жетишүүдөгү салымын жана жардамын камтыйт. Баалоонун максаты:

  • БУУӨПнын 2023-2027-жылдарга карата кезектеги Өлкө Программасын иштеп чыгууга көмөктөшүү;
  • БУУӨПнын улуттук өнөктөштөр алдындагы жоопкерчилигин күчөтүү;
  • БУУӨПнын Аткаруучу Кеңешине болгон жоопкерчилигин күчөтүү;

Ош технологиялык университети (ОшТУ) менен биргеликте “Каржы  сабаттуулугу” борбору ачылган. Баалоону жүргүзүү  үчүн эл аралык көз карандысыз эксперт Георге Карасени жана топтун лидери Шерадил Бактыгулов келди. ОшТУ долбоордун алкагында эки сервер, компьютердик класс, интерактивдүү доска менен камсыздалды. Долбоорлордун иши боюнча ОшТУнун Cырткы байланыштар жана өнүгүү боюнча проректору Аттокуров Урмат Төлөгөнович толук маалымат берип, БУУӨПнын 2023-2027-жылдарга карата кезектеги иш-чараларды аткарууда биргеликте иш жүргүзүү боюнча окуу жайыбыз даяр экендигин билдирди.