ОшТУда орус-кыргыз техникалык жогорку окуу жайлардын консорциумунун жалпы жыйыны болуп өттү

Ош технологиялык университетинде орус-кыргыз техникалык университеттердин консорциумунун “Илимий-техникалык жана билим берүү мейкиндигиндеги интеграциялык процесстер” VII Эл аралык тармактык илимий-практикалык конференциясы өткөрүлдү. Бүгүн 1-октябрда 30-сентябрдан 3-октябрга чейин созула турган илимий иш-чаранын пленардык сессиясы жана орус-кыргыз техникалык жогорку окуу жайлардын консорциумунун жалпы жыйыны болду. Аталган иш чара биргелешкен билим берүү программаларын иштеп чыгууга байланыштуу маселелерди талкуулоо, жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу, жаңы уюштурулган программалар боюнча келишимдерге кол коюу жана тажрыйба алмашуу максатында уюштурулду. Мында негизинен акыркы учурдагы илим жана техниканын өнүгүшү менен илимге жаңы ачылыштардын кириши, аларды өндүрүштө жана эл чарбасында колдонууну ишке ашыруу жолдорун изилдөө, илимий изилдөөлөрдү кадр даярдоо менен бирге ишке ашыруу сыяктуу маселелер талкууланды. Ошондой эле ар бир мамлекет даярдап жаткан кадрлар сөзсүз түрдө эл аралык деңгээлдеги билим берүү программасына ылайык жогорку билимге ээ болушу зарыл экендигин баса белгилөө менен дүйнөлүк стандарттагы билим берүү программасын биргелешип иштеп чыгып, ошол программанын негизинде жогорку билимдүү кадрларды даярдоо маселелери каралды. Орус-кыргыз техникалык концорциумуна Россиянын жана Кыргызстандын университеттеринин жетекчилери, илимий кызматкерлери, кафедра башчыларынан турган өкүлдөр катышууда.