ОшТУ “МЕНИН КЕСИБИМ – МЕНИН КЕЛЕЧЕГИМ!” аттуу темада дилбаян конкурсун жарыялайт!

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жыл! Эл аралык жогорку кесиптик билим берүү программасынын талаптарына ылайык орто мектептердин жана лицейлердин бүтүрүүчүлөрүн кесипке багыттоо максатында Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин “Экономика жана башкаруу” факультети мектеп жана лицейлер окуучулары арасында “МЕНИН КЕСИБИМ – МЕНИН КЕЛЕЧЕГИМ!” аттуу темада Дилбаян конкурсун жарыялайт.

ДИЛБАЯН КОНКУРСУН ӨТКӨРҮҮНҮН ЖОБОСУ

  1. Жалпы жобо:

1.1. Бул жобо “Менин кесибим – менин келечегим!» аттуу теманын алкагында Дилбаян конкурсун өткөрүү тартибин аныктайт.

1.2. Конкурсту уюштуруучу – ОшТУнун «Экономика жана башкаруу» факультетинин “Экономика жана финансы” кафедрасы

1.3. Конкурс Кыргыз Республикасынын 30 жылдык эгемендүүлүк күнүнүн урматына уюштуруу менен коомчулукта жаштарга жана орто окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө кесипке багыттоо болуп эсептелет.

  1. Конкурска катышуучулар:

2.1. Ош облусундагы жана шаардагы лицей, мектеп окуучуларынын 9-10-11- класстарынын окуучулары;

2.2. Конкурстун жыйынтыгы менен катышуучуларга жана алардын жеңүүчүлөрүнө уюштуруучулар тарабынан сыйлыктар жана грамоталар ыйгарылат.

III. Конкурсту өткөрүү тартиби жана мөөнөтү:

3.1. Конкурс 2021-жылдын 15-октябрынан 15-ноябрга чейин жүргүзүлөт;

3.2. Дилбаян конкурсунун жыйынтыгы, сыйлыктарды ыйгаруу аземи 26-ноябрь күнү ОшТУнун чоң актылар залында саат 10:00 өткөрүлөт;

3.3. Дил баяндарды жөнөтүү кол жазма (печаттык) жана электрондук түрдө берилет, анын көлөмү 150-200 сөздөн кем болбоосу шарт.

Дил баяндар төмөнкү адресте кабыл алынат: – Ош шаары, Исанов көчөсү 81, ОшТУ, башкы корпус, 5-кабат, 510-каана «Экономика жана финансы” кафедрасы; – электрондук дарек: t.kerimbaeva@mail.ru . – мобилдүү байланыш телефондор: 0779 86 01 51, Whаts App 0779 86 01 51.

  1. Конкурстагы Дилбаяндарды баалоо боюнча критерийлер:

4.1. Жюрилер төмөндөгү критерийлерге карап баа беришет:

  1. Дил баяндын мазмунунун берилген темага дал келүүсү:
  2. Теманын мазмунунун толук ачылышы; – эмне үчүн ошол кесипти тандагандыгын көрсөтүү керек (м.: ата-эненин жолун жолдоо же кайсыл бир кесипке кызыгуусу бар экендиги ж.б.); – коомдо сиз тандаган кесиптин артыкчылыктуу экендигин көрсөтүү (мисал менен) жана азыркы техника жана технологиянын өсүшүнө байланыштуу; – чет тилди үйрөнүү менен эл аралык иштерге катышуу; – табигый кызыгуу менен жөндөмгө жараша кесип тандоо.
  3. Дил баянды жазууда өз ой пикиринин чагылдырылышы;
  4. Келтирилген мисалдардын сапаттуулугу жана реалдуулугу;
  5. Жыйынтыктоо жана сунуштоо.
  6. Конкурстун жыйынтыгы боюнча берилүүчү сыйлыктар:

Факультет тарабынан берилүүчү сыйлыктар:

I орун – 3000 сом

II орун – 2000 сом

III орун – 1000 сом

Факультеттин кафедралары тарабынан берилүүчү сыйлыктар: Активдүү катышкан окуучуларга баалуу сыйлыктар.

 

 

 

Уюштуруу тобу: “Экономика жана финансы” кафедрасы