Ойлоп табууларды патенттөө, автордук күбүлүк, автордук укук, товардык белгилер

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атын. Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунда семинар өткөрдү, анда аталган агенттиктин кызматкерлери – Т.Э.Батырбеков “Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун ишмердүүлүгү. Салттуу билимдер.” аттуу темада, Д.А.Оморбекова “Өнөр жай менчигинин обьектилерин укуктук коргоосу”, А.Б.Алымбеков “Старт-Апп, Инновациялык борбордун багыты жана максат-милдеттери жөнүндө презентация” жана А.Б.Молдогазиева “Мүлктүк укуктарды жамааттык бакшаруу жана автордук укук обьектилерин каттоо” – аттуу темаларда баяндама жасашып, креативдүү экономика, инновациялар жана интелектуалдык менчик жаатындагы долбоорлорго активдүү катышууга сунуштарды берип, демилелүү иштешүүгө чакырып кетишти.
Семинарга институттун илимпоз окутуучулары жана активдүү студенттер, Өзгөн жана Кара-Кулжа районундагы орто мектептердеги алдыңкы окуучулар жана новатор мугалимдер катышты.


Асылзат Эргешова