25.11.21ж. ОшТУ Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлери Жусуп Абдырахманов жана Касым Тыныстановдун 120 жылдык мааракесине жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган “Эгемендүү Кыргызстандын өткөндөгүсү, бүгүнкүсү жана келечеги” аттуу республикалык илимий-практикалык конференцияга катышууга чакырат.

МААЛЫМАТ КАТ

УРМАТТУУ  КЕСИПТЕШТЕР! 

М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети 2021-жылдын 25-ноябрында өткөрүлүүчү Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү мамлекеттик, коомдук жана саясий ишмерлери Жусуп Абдырахманов жана Касым Тыныстановдун 120 жылдык мааракесине жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына  арналган “Эгемендүү Кыргызстандын өткөндөгүсү, бүгүнкүсү жана келечеги” аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышууга чакырат.

Конференциянын максаты: Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө салым кошкон белгилүү саясий, мамлекеттик ишмерлер Ж.Абдырахманов жана К.Тыныстановдун өмүрүн жана ишмердүүлүгүн ар тараптан изилдөө жана кеңири жайылтуу учурдун талабы.

Конференция 2021-жылдын  25-ноябрында М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин чон жыйындар залында саат 10-00дө  өткөрүлөт. Дареги: Кыргызстан, Ош ш., Н.Исанов көчөсү 81.

Конференция пленардык отурумда жана төмөнкү багыттар боюнча иш алып барат:

  1. Суверендүү Кыргызстан: Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизделишиндеги ХХ кылымдын башындагы белгилүү инсандардын ролу;
  2. Коомдук-гуманитардык илимдердин актуалдуу маселелери;
  3. Табигый жана техникалык илимдердеги заманбап инновациялар жана жетишкендиктер.

Өткөрүү формасы: гибриддик формада (онлайн жана офлайн)

Конференция мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүлөт.

Конференцияга окутуучулар, илимий кызматкерлер, аспиранттар, магистранттар, жаш окумуштуулар катыша алышат.

Конференциянын материалдары Улуттук аттестациялык комиссиянын рецензиялануучу басылмаларынын тизмесиндеги М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин “ОшТУнун жарчысы” илимий-техникалык журналына жарыяланат жана Россиянын илимий шилтеме  индекс системасында (РИНЦ) индексирленет. Макалалар төмөнкү электрондук почта дарекке жөнөтүлүшү зарыл: nauka-oshtu@mail.ru

Макалалар 2021-жылдын 12-ноябрына чейин кабыл алынат.

Макалаларды жазууга коюлган талаптар: Макала электрондук жана кагаз түрүндө берилет. Макаланын тексти Microsoft Word форматында “Times New Roman”, «Tamga KIT (Кириллица)» шрифтеринде 12 өлчөмүндө болушу керек, бардык талаа – 2,5 см, абзацтык чегинүү – 1 см, аралыгы 1  болуусу зарыл.

Макала оригиналдуу, мурда жарыяланбаган, илимий жаңылыгы жана практикалык маанилүүлүгү бар, киришүү, изилдөөнүн максаты, изилдөө ыкмалары, изилдөөчүнүн жеке изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары камтылышы керек. Реферативдик жана обзордук турдө жазылган макалалар кабыл алынбайт.

Макаланын жогорку сабында сол жакта УДК, андан кийин автордун аты-жөнү, иштеген жери, илимий даражасы, кызматы толук жазылып, электрондук дареги көрсөтүлөт. Кийинки сапта макаланын аталышы, аннотациясы, ачкыч сөздөрү кыргыз,  орус жана англис тилдеринде берилет.  Макаланын ачкыч сөздөрү 6-10 сөздон турууга тийиш. Текстеги шилтемелер чарчы кашаа түрүндө көрсөтүлөт. Колдонулган адабияттар   ГОСТ  7.1- 2003 боюнча көрсөтүлөт.

Макаланын көлөмү 8 беттен кем эмес болуп, сүрөттөр, таблицалар, диаграммалар, катар номер менен көрсөтүлөт. Текстеги диаграмма, схема, сүрөттөр аталыштары менен көрсөтүлүп, jpg форматында берилет.

Макалада киришүү, изилдөөнүн  ыкмалары, талкуулоолор, жыйынтыктар жана корутундулар менен берилип, адабияттардын шилтемелери ирети боюнча номерленет.

Макалалар кылдаттык менен редакцияланып, автор орфографиясын текшерип чыгуусу зарыл. Макалага  ички жана сырткы  сын пикир берилип, сын-пикирчинин колу иштеген жеринен кадрлар бөлүмү тарабынан тастыкталып, печать коюлат. Сын пикирде макаланын авторунун, авторлошторунун аты-жөнү көрсөтүлбөйт.

Конференциянын уюштуруу комитети материалдарды тандоого, редактирлөөгө укуктуу.

”ОшТУнун жарчысы” илимий-техникалык журналына илимий макалаларга коюлган талапка жооп берген макалалар гана жарыяланат.

Конференцияга жөнөтүлүп, кабыл алынган макалалар АКЫСЫЗ жарыяланат.

Уюштуруу тобунун дареги: Кыргыз Республикасы, 723503, Ош ш.,  Н. Исанов көчөсү 81, М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети. ОшТУнун Илим бөлүмү, кабинет 1/309.

Байланыш үчүн телефондор: Тел./факс: +996(03222); 4-38-83 (ректордун кабылдамасы); 4-33-14 (илим бөлүмүнүн кабылдамасы); факс:+996(03222) 4-33-97.  (+996)773271014 Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна (ОшТУнун Илим бөлүмү). 

КОНФЕРЕНЦИЯГА КАТЫШУУ ҮЧҮН ТАБЫШТАМА 

Фамилиясы, аты-жөнү  (толук түрдө)
Илимий даражасы, наамы
Иштеген мекеменин аталышы, кызмат орду
E-mail
Телефондук байланыштар
Почта дареги
Катышуунун формасы Күндүзгү жана сырттан (онлайн)
Багыты
Баяндамачы жөнүндө маалымат
Пленардык отурумда баяндама жасоо  (баяндаманын аталышы)
Секциялык отурумда баяндама жасоо  (баяндаманын аталышы)

 Конференция катышуу үчүн табыштамалар жана макалалар

 2021-жылдын 12-ноябрына чейин кабыл алынат. 

Уюштуруу тобу

көчүрүү (pdf)