ОшТУ эл аралык аккредитациядан өтүп жатат

2021-жылдын 20-майынан Ош технологиялык университети институционалдык жана адистештирилген 3 багыт  (640200 Электроэнергетика жана электротехника, 580100 Экономика, жана 740700 Жеңил өнөр-жайынын технологиясы ) боюнча Казакстан Республикасынын эл аралык көз карандысыз аккредитациялоо жана рейтинг агенттигинен аккредитациядан өтүп жатат.

Эксперттик комиссия   ОшТУнун материалдык-техникалык базасы менен таанышып, билим берүү процессин уюштуруу,  жана анын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу иш-аракеттерине байкоо жүргүзүп окутуучулар, бүтүрүүчүлөр, студенттер жана социалдык партнерлор менен маектешүүлөрдү өткөрүүдө.