ОшТУнун окутуучулары дене тарбия көйгөйлөрүнө арналган форумга катышты

Кыргыз Мамлекеттик Дене тарбия жана спорт академиясында Президенттин “Инсанды руханий-адептик жактан өнүктүрүү жана дене тарбиясы жөнүндө” жарлыгын ишке ашыруу максатында жаш студенттердин дене тарбиясынын заманбап көйгөйлөрүнө арналган форум болуп өттү. Аталган форумга Ош технологиялык университетинин Дене тарбия кафедрасынын окутуучулары катышып келишти.

Иш-чарада “Жеке адамдын руханий-адептик өнүгүү жана дене тарбия тарбиясынын концепциясынын” негизги багыттары жана Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын иш планы жана аны ишке ашыруу маселелери талкууланды. Аяктагандан кийин катышуучулар форумдун жыйынтыктары боюнча резолюция кабыл алышты