КОШУМЧА КЕСИПКЕ ЭЭ БОЛУШТУ

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атын. Өзгөндөгү технологиялык жана билим берүү институту “Компьютердик сабаттуулук курсу” боюнча кезектеги бүтүрүүчүлөрүн чыгарып, сертификаттарын ыйгарды.
Маалымат үчүн: институт “Ширетүүчү”, “От жагуучу”, “Ветеринар-санитар”, “Кулинардык курсу”, “Чач тарач”, “Компьютердик сабаттуулук курсу” боюнча 2 айлык кошумча билим берүү программаларын да ишке ашырып, сертификаттарды ыйгарат (Лиц. №Е2019-0127, КР ББИМ).

Асылзат Эргешова