“ИЛИМ. ТЕХНОЛОГИЯЛАР. ИННОВАЦИЯЛАР – 2021” аттуу жаш илимпоздордун жана студенттердин IV аймактык илимий – практикалык конференциясынын пленардык отуруму.

“ИЛИМ. ТЕХНОЛОГИЯЛАР. ИННОВАЦИЯЛАР – 2021” аттуу жаш илимпоздордун жана студенттердин IV аймактык илимий – практикалык конференциясынын пленардык отуруму.

Убактысы: 2021-жыл. 22-апрель. саат 9 00 дөн 9 30 га чейин каттоо.
Башталышы: саат 9 30 да.

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4427141292?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09

Идентификатор конференции: 442 714 1292
Код доступа: 1