АЛДЫҢКЫ СТУДЕНТТИК ИЛИМИЙ КРУЖОК

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атын. Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун “Экономика” кафедрасынын алдындагы “Я – профессионал” аттуу студенттик илимий кружогунун ишмердүүлүгү күн санап алдыга карай жылууда.
Бул студенттик илимий кружоктун мүчөлөрү – эл аралык, республикалык илимий конференцияларга, форумдарга өз баяндамалары менен активдүү катышууда.
Кружокту жаш илимпоз, алдыңкы педагог Гулбарчын Наджиева жетектейт.

Асылзат Эргешова