Ош технологиялык университети аккредитациядан ийгиликтүү өттү

2021-жылдын 16-17-март күндөрү Ош технологиялык университети магистратура, бакалавр жана орто кесиптик билим берүүнүн 7 адистиги  боюнча Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги (ААОПО) көз карандысыз аккредитациядан өткөрүүнү пландаган. Аталган агенттиктен 9 эксперттик комиссия материалдык-техникалык базалар менен таанышып, билим берүү процессин уюштуруу, жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу иш-аракеттерине байкоо жүргүзүштү.

Жыйынтыгында  Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги  (ААОПО) кеңешинин чечими менен  магистратура, бакалавр жана орто кесиптик билим берүүнүн 7 адистиги боюнча 5 жылдык мөөнөт менен  аккредитациядан ийгиликтүү өттү.