Ош технологиялык университети аккредитациядан өтүп жатат

2021-жылдын 16-17-март күндөрү Ош технологиялык университети бакалавр жана орто кесиптик билим берүүнүн адистиктери боюнча Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги (ААОПО) көз карандысыз аккредитациядан өткөрүүнү пландалган. Учурда аталган агенттиктин эксперттик комиссиясы өз ишин баштап, материалдык-техникалык базалар менен таанышып, билим берүү процессин уюштуруу, жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу иш-аракеттерине байкоо жүргүзүшүүдө. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө студенттер, ата-энелер, окутуучулар, бүтүрүүчүлөр, социалдык партнерлор менен маектешүүлөрдү өткөрүшүп, окутуучулардын сабактарына катышышууда.