Илимпоздор үчүн илимий-усулдук семинар

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атын. Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунда жаш илимпоздор үчүн “Кыргызстан – бүгүн жана келечекте, дүйнөлүк илимдин бүгүнкү абалы, Scopus, Web of Science, РИНЦ, Индекс ХИРША – журналдарында илимий макалаларды даярдоонун эрежелери жана талаптары” – аттуу илимий-усулдук семинар болду.

Баяндаманы – аталган институтта илимий иштер боюнча директордун орун басары, айыл чарба илимдеринин доктору, профессор, КРынын Инженердик академиясынын академиги Э.А.Смаилов жасап, жаш илим ышкыбоздору үчүн усулдук жардамын берди.