“Көзү өткөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт” аттуу семинар