ОшТУнун студенттери президенттик «Үмүт» стипендиясынын ээлери болушту

Ош  технологиялык   университетинин студенттери  Маматемин уулу Кутман АДиА-1-17 тайпасынан жана Медетбек кызы Элида ИКТ-1-17 тайпасынан президенттик «Үмүт» стипендиясынын ээлери болушту. Жыл сайын Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан мамлекеттеги жогорку окуу жайлардын мыкты студенттерине  50 000 сом өлчөмүндө   бир жолу берилет. Бул стипендиянын ээси  болгон студенттер  окууда жана окуу жайдын коомдук иштеринде мыкты  ийгиликтерди  жаратып,  мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон студенттер  болуп  саналат.