ОшТУда жыл мыктылары аныкталды

Ош технологиялык университетинин “2020-жылдын мыктысы” номинациясы боюнча конкурстук комиссиянын чечиминин негизинде

“Жылдын мыкты факультети” номинациясы менен  Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети I даражадагы диплом жана кызыктыруучу 20 000 (жыйырма миң) сом акчалай сыйлык

“Жылдын мыкты кафедрасы” номинациясы менен “Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасы I даражадагы диплом жана кызыктыруучу 15 000 (он беш миң) сом акчалай сыйлык

“Жылдын мыкты лектору” номинациясы менен Колдонмо механика кафедрасынын профессору Маруфий Адилжан Таджимухамедович I даражадагы диплом жана кызыктыруучу 10 000 (он миң) сом акчалай сыйлык

“Жылдын мыкты илимий изилдөөчүсү” номинациясы менен Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын башчысы Кедейбаева Жамал Арстаналиевна I даражадагы диплом жана кызыктыруучу 10 000 (он миң) сом акчалай сыйлык

“Жылдын мыкты окуу-усулдук колдонмосу” номинациясы менен “Салык эсеби” окуу китеби – “Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасынын профессору Абдиев Мурат Журатович I даражадагы диплом жана кызыктыруучу 10 000 (он миң) сом акчалай сыйлык

“Жылдын мыкты магистранты” номинациясы менен «Автоунаа» кафедрасынын окутуучусу Кайназарова Гулнара Мамбетаалыевна I даражадагы диплом жана кызыктыруучу 8 000 (сегиз миң) сом акчалай сыйлык

Жылдын мыкты окуу-усулдук лабораториясы” номинациясы менен “Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары” кафедрасынын “Маалымат коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары” лабораториясы 1/219каанасы, кафедра башчысы Мойдунов Тайрь Толонович I даражадагы диплом жана кызыктыруучу 10 000 (он миң) сом акчалай сыйлык

Жылдын мыкты административдик башкаруу аппаратынын кызматкери” номинациясы менен Аккредитациялоо жана лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Азимова Алимакан Алибаевна I даражадагы диплом жана кызыктыруучу 10 000 (он миң) сом акчалай сыйлык

“Жылдын мыкты куратору” номинациясы менен “Сызма геометрия жана графикалык дизайн” кафедрасынын ага окутуучусу Токтобаева Гулбарчын Турсунбаевна I даражадагы диплом жана кызыктыруучу 7000 (жети миң) сом акчалай сыйлык

“Жылдын мыкты студенти” номинациясы менен Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин ЗЧС-18 тайпасынын студенти Топчубаев Максатали Абдулвахабович I даражадагы диплом жана кызыктыруучу 5000 (беш миң) сом акчалай сыйлык менен сыйланышты.