ОшТУда эл аралык илимий-практикалык конференцияга болуп өттү

Академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде 2020-жылдын  16 -декабрда коомдук жана мамлекеттик ишмер, академик, химия илимдеринин доктору, профессор  Бектемир Мурзубраимович Мурзубраимовдун 80 жылдык мааракесине арналган “Санариптик  доордо билим берүү менен илимдин өнүгүүсүнүн заманбап тенденциялары” аттуу эл аралык илимий-практикалык  конференцияга болуп өттү.

Конференцияны   техника илимдеринин доктору, профессор Абидов Абдыкадыр Омарович ачты.

Андан кийин, конференциянын кадырлуу конокторуна жергиликттүү бийлик, Улуттук илимдер академиясынын, жогорку окуу жайлардын жана мамлекеттик ишканалардын өкүлдөрүнө  сөз берилди.

Конференциянын жүрүшүндө үч секция өз ишин алып барды, анда  104 илимий макалалар талкууланды.

Конференцияга жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердеги илимпоздор Zoom программасы аркылуу катышып, илимий баяндамаларын баяндашты.

Пленардык өтурумда 4 илимий баяндама угулду:

  1. Борбордук Азиядагы химия илиминин абалы жана келечеги. Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, химия илимдеринин доктору, профессор, Рахимова Мубаширхон Мирзаевна, химия илимдеринин доктору, Тажик Улуттук университетинин химия факультетинин физикалык жана коллоиддик химия кафедрасынын профессору, Эл аралык Интеллектуалдык Менчик Ассоциациясынын алтын медалынын ээси, Женева, 2013
  2. Кесиптик-техникалык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча пандемиядагы эл аралык кызматташтык. Нурмухамбетова Ботагоз Тулигеновна Ph.D., кафедра башчысы TLPiD Казак технология жана бизнес университети, Казакстан.
  3. Күрүчтүн зыянкечтерине жана илдеттерине каршы күрөшүү. Аднан Түлек, PDh, Фракия дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору, Түркия
  4. Өзбекстан Республикасында өстүрүлүп жаткан соя буурчактын абалы жана өнүгүшү. Сатторов Масуджон, айыл чарба илимдеринин кандидаты, улук илимий кызматкер, Күрүч өстүрүү илимий изилдөө институтунун директору, Өзбекстан.

Конференцияга Узбекистандын,Таджикистандын, Туркиянын, Россиянын, Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын окумуштуулары, окутуучулары, аспиранттары, магистранттары, Кыргыз республикасынын Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары, мамлекеттик  ишканалардын өкүлчүлүктөрү жана ОшТУнун окутуучулук-профессордук курамы катышты.

Конференциянын аягында секциялардын төрагаларынын отчету угулуп, конференциянын резолюциясы кабыл алынды.