ОшТУда 3 күндүк онлайн курс уюштурулду

Ош технологиялык университетинин Гуманитардык-технологиялык колледжинде окуу иштери боюнча декандын орун басары – Тагаев Бекзат, окуу методикалык иштери боюнча төрайым – Оморова Салтанат Төрөнбекова тарабынан уюштурулган “Аралыктан окутууну үйрөн” деген темада 3 күндүк онлайн курс уюштурулду. Онлайн курстун лектору- Мамлекеттик жана дүйнөлүк тилдер кафедрасынын кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Надилбек кызы Бегимай өтүп берди.
Курста окутуунун интерактивдүү ыкмасын үйрөтүү менен жаңы заманбап онлайн тест түзүүнүн бир нече түрү менен тааныштырды.
Иш-чаранын максаты: Заман талабына ылайык мугалимдерге онлайн сабактарды өтүүдө, кайтарым байланыштарды алууда жардам берүү. Окутуучуларга сабак өтүү үчүн жаңы технологияларды колдонууну үйрөтүү менен сабактын сапатын заманбап деңгээлге көтөрүүгө көмөк көрсөтүү болуп саналат.
Курста окутуучулар өз предметтери боюнча сабактарды Google Classroom платформасында иштөөнү, ар кандай оюн түрүндөгү тесттердин түрлөрүн сайт аркылуу онлайн викторина түзүүнү, Triventy платформасында аралыктан иштөөнүн мүмкүнчүлүктөрүн үйрөтүүнү, тест түзүү, мультиурок, Peardeck программасы аркылуу интерактивдүү онлайн сабак жасоону, студенттер менен иштөөнү үйрөнүштү. Жалпы курска кырктан ашуун окутуучулар активдүү катышып, өз ойлорун айтуу менен уюштуруучуларга жана лекторго ыраазычылыгын билдиришти.