СЫЙЛЫК КУТ БОЛСУН!

Кыргыз Республикасынын финансылык-экономикалык системасындагы көп жылдык үзүрлүү эмгеги жана финансы системасын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы үчүн Кыргыз Республикасынын Илим күнүнө карата Ош технологиялык университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин “Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасынын профессору, экономика илимдеринин кандидаты Абдиев Мурат Журатович сыйланды.