ОшТУда илимий-методикалык семинар болуп өттү

2020-жылдын 25-ноябрында М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин “Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасы тарабынан «Ишканалардагы бюджеттештирүү: көйгөйлөр жана өнүгүүсүнүн келечеги» деген темада илимий-практикалык семинар өткөрүлдү. Семинарды модератор катары экономика илимдеринин кандидаты, ОшТУнун профессору Абдиев Мурат Журатович алып барды жана аталган темада учурдагы ишканалардагы бюджеттештирүү системасынын теориялык-методикалык абалы жөнүндө презентация менен баяндама жасады. Андан ары семинарда практикалык бөлүгү боюнча ОшТУнун «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистигинин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү-практиктерден: Кыргыз-Турк клиникасынын финансылык менеджери, CIPA-эл аралык сертификацияланган профессионал-бухгалтер-Мавлянов Худайберди Бакирович жана «Южно-Кыргызский цемент» жабык типтеги акционердик коомдун Финансылык контроллинг бөлүмүнүн начальниги Ашимова Арзыкан Абдиманнаповналар презентациялары менен өздөрү иштеген ишканалынын практикалык материалдары боюнча презентация жасашып, суроолорго жооп беришип, кызыктуу өттү. Семинарга ОшТУнун Экономика жана башкаруу факультетинин профессордук-окутуучулук жамааты, студенттери жана башка окуу жайлардан: ОшМУ, Ж.Баласагын атындагы КУУдан жана Ош шаардык Финансы башкармалыгынан өкүлдөр катышышты. Семинардын жыйынтыгында аталган багыт боюнча өлкөбүздүн чарбалык субъекттери менен тыгыз пратикалык жактан кызматташуу, студенттердин өндүрүштүк практикасында бюджеттештирүү боюнча маалымат алуусуна көмөктөшүү жана илимий иштерди күчөтүү, окуу процессинде атайын темалар менен кенири окутуу сунушу кабыл алынды.