УНИВЕРСИТЕТ Ош технолоиялык университетинин 2020-2021 окуу жылына карата бакалавр багыттарына тапшыруучу чет өлкөлук абитуриенттер үчүн он-лайн маектешүү сынактаррынын (күндүзгү жана сырткы бөлүмдөрүнүн)