Ош технологиялык университети аккредитациядан ийгиликтүү өттү!

2020-жылдын 6-7-октябрь күндөрү Ош  технологиялык университети магистратура, бакалавр жана орто кесиптик билим берүүнүн 25 багыты боюнча Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги (ААОПО) көз карандысыз аккредитациядан өткөрүүнү пландалган. Эксперттик комиссия материалдык-техникалык базалар менен таанышып, билим берүү процессин уюштуруу, жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу иш-аракеттерине байкоо жүргүзүштү. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө студенттер, ата-энелер, окутуучулар, бүтүрүүчүлөр, социалдык партнерлор менен маектешүүлөрдү өткөрүп, окутуучулардын сабактарына катышышты. Жыйынтыгында  Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги  (ААОПО) кеңешинин чечими менен  магистратура, бакалавр жана орто кесиптик билим берүүнүн  25 багыты боюнча аккредитациядан ийгиликтүү өттү.