СЫЙЛЫК КУТ БОЛСУН!

Ош технологиялык университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын башчысынын милдетин аткаруучу, экономика илимдеринин кандидаты, доцент, Аймактык менеджмент академиясынын мүчө-корреспонденти Абдиев Мурат Журатовичти Кыргыз Республикасынын Айыл-чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин “Айыл чарбасынын мыктысы” төш белгиси менен сыйланышы менен куттуктайбыз. Сыйлыкты министр Чодуев Эркинбек Урайымович түштүк аймагына болгон иш сапары учурунда тапшырды.
Белгилеп кетсек, Абдиев Мурат Журатович 2005-жылдан бери айыл чарбасы жана аны кайра иштетүү, тамак-аш өнөр жайы, алардын атаандаштык жөндөмдүүлүгү, натыйжалуу иштөөсү багыттарында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. 2011-жылы 23-декабрда э.и.д., проф.Токтомаматов К.Ш.нын жетекчилиги астында кандидаттык диссертациясын ОшМУнун К.08.10.091 Диссертациялык кенешинде 08.00.05. «Экономика жана эл чарбасын башкаруу» адистиги боюнча «Рыноктук экономика шартындагы жашылча-жемиш өндүрүшүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу (Ош облусунун материалдарынын негизинде)» деген темада ийгиликтүү коргогон.
Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык кенешинин (ЖАК) президимунун № 4к-1/23 2012-жылы 26- апрелиндеги чечими менен экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасы берилген.
Ал эми 2020жылдын 26-июнунда э.и.д., проф.Кантороева Г.К.нын илимий кенешчилигинин астында доктордук диссертациясын М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин жана И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы экономика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 08.19.593 диссертациялык кеңешинде 08.00.05 «Экономика жана эл чарбасын башкаруу» адистиги боюнча «Экономикалык интеграция шартында КРнын тамак-аш өнөр жайынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу» деген темада ийгиликтүү коргоду.
КРнын тамак-аш өнөр жайынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча, айыл чарбалык, кайра иштетүүчү жана тейлөөчү ишканалардын ортосундагы экономикалык өз ара мамилелерди жакшыртуу боюнча көрсөтмөлөр КРдин Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу саясаты жана агромаркетинг башкармалыгында «КРнын 2021-жылга чейинки тамак-аш өнөр жайын өнүктүрүү Программасын» жана КР Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө «Ош облусунун 2018-2023-жылдарга карата экономикалык өнүгүүсүнүн стратегиясын” түзүүдө колдонулду.
Изденүүчү КРнын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин «2021-жылга чейин Кыргызстандын тамак-аш өнөр жайын өнүктүрүүнүн жана атаандаштыгын жогорулатуунун региондук маселелери» аттуу темадагы илимий долбоорду даярдоого катышкан.
Изилдөөнүн жыйынтыгында “Повышение эффективности плодоовощного производства в условиях рыночной экономики», «Конкурентоспособность в экспортоориентированных отраслях АПК Кыргызстана», «Продовольственная безопасность Кыргызстана в
условиях углубления интеграции», «Рынок экономикасынын шартында сүт өндүрүшүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу” аталыштардагы монографияларды даярдап, Кыргызпатенттен 4 илимий эмгектерине автордук укукка ээ.
Жалпы 100 дөн ашуун илимий макалалардын автору, алардын ичинен 2 макала СКОПУС тутумуна кирген басылмаларда жарыяланган.
Жергиликтүү жана республикалык гезиттерде экономика, айыл чарбасы жана тамак-аш өнөр жайы маселелери боюнча макалалары жарыяланган.
“Повышение эффективности плодоовощного производства в условиях рыночной экономики“ илимий эмгеги үчүн “ОшТУнун 2012-жылдагы эн мыкты илимий эмгеги” номинациясынын женүүчүсү болгон.
Ош облусунун Кара-Суу районунун Кашкар-Кыштак жана Бек-Жар айылдарында май союучу жана сутту кайра иштетүү боюнча заманбап мини цехтерди түзүү долбоорун иш жүзүнө ашырууга көмөктөшүп келет.
Өзүнүн илимий изилдөө ишмердүүүлүгүндөгү жетишкендиктери үчүн бир канча сыйлыктарга ээ болгон: ОшТУнун ардак грамоталары-2004,2011,2017-ж.ж.; “ОшТУнун 2012-жылдагы эн мыкты илимий эмгеги” номинациясынын женүүчүсү; Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы-2013-ж.; КРнын Айыл-чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин ардак грамотасы-2017-ж.; КРнын Экономика министрлигинин ардак грамотасы-2018-ж., КРнын Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы- Ош областтык “Ош жанырыгы” коомдук-саясий газетасынын “2018-жыл мыктысы” номинациясынын женүүчүсү; КРнын Президентине караштуу Улуттук тил комиссиясынын “Кыргыз тили” төш белгиси-2019-ж.