М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин онлайн түрүндөгү “Ачык эшик” күнүнө мектеп бүтүрүүчүлөрүн чакырабыз

М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин онлайн түрүндөгү “Ачык эшик” күнүнө мектеп бүтүрүүчүлөрүн чакырабыз